07.03.2020

Ammatillinen koulutus näyttää suuntaa työelämälle

Metsäopetus on Suomessa korkealla tasolla. Työelämä muuttuu nopeasti ja opetuksen on vastattava tulevaisuuden työelämän haasteisiin. Valmistuneiden uusien kuljettajien tulee kyetä kehittää omaa osaamistaan työssään jatkuvasti. Ammatillinen metsäopetus on vastannut tähän haasteeseen kehittämällä opetus- ja opiskelumenetelmiä sekä opiskeluympäristöjä.

Ammatillinen koulutus näyttää suuntaa työelämälle

Käytännön esimerkki tästä on metsäkonekoulujen ja John Deeren kaksikymmentä vuotta kestänyt yhteistyö simulaatio-opetuksen kehittämiseksi. Simulaattorit mahdollistavat entistä laadukkaamman ja edullisemman koulutuksen ja ne opettavat oman työn arviointia ja kehittämistä. 

– Metsäkoneopetus Suomessa on tärkeä yhteistyökumppani laitevalmistajalle, joka haluaa parantaa tuottavuuden lisäksi myös koneiden käyttöön liittyviä opiskeluympäristöjä, toteaa John Deere Forestryn maajohtaja Mika Hannonen

Koulutus edellä

Kuhmolainen metsäkoneyrittäjä Jussi Antman tuo ammatillisesta koulutuksesta puhuttaessa ensimmäisenä esille metsäkoneopetuksen tärkeyden Suomessa. Ilman nykyisen kaltaista hyvätasoista opetusta kannattava puunkorjuu ei olisi mahdollista. Antman tuo myös esille läheisen Riverian Valtimon koulutusyksikön kyvyn tarjota varteenotettavaa koulutusta jo pitkään metsäkonealalla toimineille kuljettajille ja yrittäjille. 

– Monivuotinen valmennussuhde Riverian opettajiin on tuonut yritykselleni kyvyn kehittää toimintaa pitkäjänteisesti , Antman toteaa. Tärkeimpänä antina valmennuksesta Antman toteaa saaneensa kipinän jatkuvaan kehittämiseen, johon Riverian opit ovat olleet erinomaisia suuntaviittoja.

Hyvä palaute kannustaa

Kokeneiden kuljettajien kouluttaja Ville Ovaskainen Riveriasta on pilotoinut niin kuljettajien kuin yrittäjien osaamisen kohottamiseen tähtääviä koulutuksia eri puolilla Suomea. 

– Kuljettajakohtainen osaminen vaihtelee paljon, toteaa Ovaskainen. Työssään taitaville kuljettajille osaamiskartoituksesta saatu palaute on kannustin jatkaa hyvää työtä. Osalle Riverian mallilla toteutetut koulutukset ovat lisänneet tuottavuutta jopa 20 %. 

– Kannattaako yrittäjän jättää käyttämättä tällainen mahdollisuus, kysyy Ovaskainen.

– Tutkimustieto on välttämätöntä kouluille, toteaa Riverian metsäalan koulutuspäällikkö Mikko Saarimaa

– Tutkimuksen tuottaman tiedon avulla syntyy ymmärrys työ- ja oppimisprosesseista. Työprosessin tuntemus mahdollistaa oppimisprosessin pilkkomisen tarkoituksenmukaisiin osiin. Jotta voimme opettaa, tulee meidän tuntea työ ja työntekijät, heidän käyttäytymisensä ja jopa pystyttävä lukemaan heidän ajatuksiaan, Saarimaa jatkaa. 

Metsäkoneenkuljettajien koulutuksessa polku ammattilaiseksi on monivaiheinen. Jokainen vaihe on mietitty lopullisen tavoitteen kannalta. Portaittain noustaan aloittelijasta ammattilaisen tasolle, Saarimaa toteaa Riverian ammatillisen koulutuksen polusta.

Yhteinen polku tulevaisuuden työelämään

Silmänliikeseurantatutkimus on esimerkki Riveriassa Valtimolla toteutettavasta tutkimushankkeesta. Tietojenkäsittelytieteen laitoksen johtaja Markku Tukiainen Itä-Suomen yliopistosta kertoo soveltavan silmänliiketutkimuksen palvelevan niin opetuksen kehittämistä, työntutkimusta kuin myös uusien kuljettajaa avustavien järjestelmien kehittämistä. Tukiainen on tyytyväinen ammatillisen koulutuksen aktiivisuuteen hyödyntää tutkimusta oman alansa kehittämisessä. 

– Yhdistämällä eri toimijoiden osaamista emme ratkaise vain nykyisiä haasteita vaan rakennamme yhdessä polkua tulevaisuuden työelämään, Tukiainen summaa.

Teksti: Tommi Anttonen, koulutuspäällikkö, Riveria metsäala 

Operaattoriammattilainen on metsäsektorin kivijalka

Operaattoriammateissa työntekijä on työprosessin keskiössä. Harvesterinkuljettajan työn tauottua, pysähtyy puutavaranhakkuu välittömästi. 

Metsäsektorilla on lukuisia muita operaattoriammatteja harvesterinkuljettajan lisäksi. Jokaisen työ on merkittävää. Koska operaattori vastaa työprosessin etenemisestä, on hänen osaamisellaan, kyvyllään ja motivaatiollaan merkittävä rooli työn tuottavuuteen ja laatuun. Operaattoriammatteja on ollut hankala automatisoida, koska päätökset, joita operaattorit tekevät ovat usein monimutkaisia, lisäksi olosuhteet ja ympäristö muuttuvat koko työprosessin ajan. Ne tekevät operaattorin työstä mielenkiintoista ja vaihtelevaa.

Opetuksen kannalta operaattoriammatit ovat haastavia. Oppimispolun rakentaminen on opetuksen tärkein tehtävä. Sen on oltava riittävän haastava ja mielenkiintoinen ja noustava porras portaalta aloittelijan tarvitsemista taidoista kohti ammattitaidon hiomista koulutus- tai oppisopimuksessa käytännön työelämässä. 

Meissä jokaisessa taitaa asua pieni operaattori. Useat niistä pääsevät myös toteuttamaan itseään erilaisissa operaattori- tai operaattorien koulutustehtävissä.  

Teksti: Mikko Saarimaa, koulutuspäällikkö, Riveria metsäala

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Riveria

Riveria

Valmennamme työelämään tulevaisuuden osaajia yhteistyössä kumppaneidemme kanssa.