01.05.2020

Vastuullisuus koulutuksen ytimessä

Vastuullisuus on Perho Liiketalousopiston toiminnan ytimessä. Se kulkee punaisena lankana läpi niin perus- kuin täydennyskoulutuksessamme, suhtautumisessa opiskelijoihin, henkilöstöön, talouteen ja ympäröivään yhteiskuntaan.

Vastuullisuus koulutuksen ytimessä

Vastuullisuus on Perho Liiketalousopiston toiminnan ytimessä. Se kulkee punaisena lankana läpi niin perus- kuin täydennyskoulutuksessamme, suhtautumisessa opiskelijoihin, henkilöstöön, talouteen ja ympäröivään yhteiskuntaan. Tämä edellyttää läpinäkyvyyttä ja avoimuutta kaikessa toiminnassa, päätöksenteon eettisyyttä, toimivaa sidosryhmäyhteistyötä ja osallistuvaa johtamista, tiivistää Perho PROn päällikkö Juha Turtiainen.

Perhon tavoite on, että  matkailu-ja ravintola-alan sekä liiketoiminnan opiskelijat oppivat koulutuksensa aikana toimimaan vastuullisesti sekä kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

– Esimieskoulutuksemme antavat valmiudet johtaa toimintaa taloudellisesti ja laadullisesti tuloksellisesti sekä huolehtia henkilöstön hyvinvoinnista. 

– Lisäksi opiskelijamme saavat mahdollisuuden rakentaa toimialoja ylittäviä yhteistyöverkostoja kestävien arvojen mukaisesti, selvittää Turtiainen. 

Perho Liiketalousopisto teetti laajan Global Reporting Initiative -vastuullisuusraportin (GRI) voidakseen kehittää toimintaansa vastaamaan ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin paremmin myös opetuksen ja ohjauksen osalta.

Tutustu Perhon raporttiin Perhon verkkosivuilla.

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Perho Liiketalousopisto Oy

Perho Liiketalousopisto Oy

• Ravintola-, matkailu- sekä liiketoiminnan oppilaitos Helsingissä • Kampukset Töölössä, Malmilla sekä verkossa. • Opiskelijoita lähes 1500, henkilökuntaa n. 150 • 90% Perho Liiketalousopiston opiskelijoista suosittelee Perhoa oppilaitoksena • Kestävän kehityksen ohjelman pohjana on OKKA-säätiön ylläpitämä kestävän kehityksen sertifiointijärjestelmä • Perho PRO on Perho Liiketalousopisto Oy:n aikuiskoulutusyksikkö, joka tarjoaa valmennuksia, lisäkoulutusta ja kehittämisyhteistyötä ravintola- ja matkailualan ammattilaisille ja yrityksille.

Edellisten viikkojen vaikuttajat

Lähitaksi Oy jatkaa panostuksiaan hyvään ja ammattitaitoiseen taksipalveluun kouluttamalla  taksiyrittäjiä ja -kuljettajia.

Lähitaksi Oy jatkaa panostuksiaan hyvään ja ammattitaitoiseen taksipalveluun kouluttamalla taksiyrittäjiä ja -kuljettajia.

Lähitaksi Oy jatkaa panostuksiaan hyvään ja ammattitaitoiseen taksipalveluun kouluttamalla taksiyrittäjiä ja -kuljettajia. Erityisen ajankohtaista koulutus on niille tuhansille vuoden 2018 taksiuudistuksen jälkeen aloittaneille yrittäjille, joiden tulee läpäistä taksiliikenteen yrittäjäkoe 1.5.2022 mennessä. Myös Kela-kuljetuksiin tarvitaan jatkossa koulutus, mikä pitää olla suoritettuna ensi vuoden loppuun mennessä.

Jos perusasteen tai lukion opinnot jäivät syystä tai toisesta kesken tai kokonaan suorittamatta, tai on tarve nostaa vaikka yksittäistä arvosanaa, onnistuu paikkaus Eiran aikuislukiossa.

Jos perusasteen tai lukion opinnot jäivät syystä tai toisesta kesken tai kokonaan suorittamatta, tai on tarve nostaa vaikka yksittäistä arvosanaa, onnistuu paikkaus Eiran aikuislukiossa.

Jos perusasteen tai lukion opinnot jäivät syystä tai toisesta kesken tai kokonaan suorittamatta, tai on tarve nostaa vaikka yksittäistä arvosanaa, onnistuu paikkaus Eiran aikuislukiossa. Opiskelun voi aloittaa myös kesken vuoden ja opintoja voi suorittaa siinä tahdissa ja laajuudessa, mikä itselle parhaiten sopii joko lähi- tai etäopiskeluna tai näiden yhdistelmänä.