16.05.2020

Eiran aikuislukiossa jokainen opiskelija saa onnistua

Etelä-Helsingin sydämessä toimiva Eiran aikuislukio tarjoaa perusaste- ja lukio-opintoja aikuisille. Vuodesta 1962 toimineen yksityisen oppilaitoksen opetusyksiköissä voi tutkintoja opiskella päätoimisesti tai suorittaa halutessaan yksittäisiä aineita tai kursseja. Tammikuussa koulussa oli kirjoilla 2582 opiskelijaa, joista 1255 aineopiskelijoita.

Eiran aikuislukiossa jokainen opiskelija saa onnistua

– Lukiossa opiskelu on joustavaa, monipuolista ja aktiivista. Opinnot voi aloittaa myös kesken lukuvuoden ja opiskella voi lähiopetuksessa, verkossa tai molempia yhdistellen. Meille ei ole keskiarvorajoja eikä yläikärajaa, kannustaa Eiran aikuislukion rehtori Mauri Ronimus.

Lukion voi aloittaa, kun on yli 18-vuotias ja suorittanut peruskoulun. Ilmoittautuminen käy kätevästi sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Lukiossa on myös mahdollista opiskella kaksoistutkinto-opiskelijana ja osan lukion kursseista voi suorittaa kaksikielisesti suomeksi ja englanniksi.

– Lukiossa aineopiskelijat suorittavat yksittäisiä kursseja tai aineita, usein korottaen päättötodistusnumeroitaan tai täydentäen yo-todistustaan. Kurssitarjonta on sama kuin tutkinto-opiskelijoille ja myös koko lukion voi suorittaa etänä, kertoo lukion apulaisrehtori Teemu Karjalainen. 

Koulun aikuisten perusopetus tarjoaa puolestaan opiskelijoilleen tehokkaan kotoutumisen, myös opintopolkunsa aivan alkuvaiheessa oleville maahanmuuttajille. Tarjolla on myös intensiivisiä suomen kielen kursseja aivan alkeista alkaen. Tutkintotavoitteinen perusopetus on suunnattu 17–25 -vuotiaille maahanmuuttajille. 

Elämäntilanteen huomioiva, joustava opetus

Koronan aiheuttaman poikkeustilanteen seurauksena koulun opiskelijamäärät näyttäisivät olevan hienoisessa nousussa, erityisesti lukiossa. Etäopetukseen siirryttiin heti ensimmäisenä kouluna ja linja pitää ainakin kesään saakka. Siirtymää helpotti pitkä historia lukion etäopetuksen järjestäjänä. Myös peruskoulussa etäopetukseen siirtyminen on sujunut valtavan hyvin, vaikka monille opiskelijoista etäopiskelu on lähtökohtaisesti haastavaa. 

– Koulussa on aktiivisesti kehitetty eri opetusmuotoja vastaamaan opiskelijoiden tarpeisiin, aikatauluihin ja elämäntilanteisiin. Opiskelijoilla on mahdollisuus suunnitella itselleen parhaiten soveltuva tapa opiskella yhdistelemällä etä- ja lähikursseja, omaan tahtiin -kursseja sekä erilaisia, eri aineyhdistelmistä muodostettuja integraatiokursseja. Myös koko lukion voi suorittaa verkossa, sillä kaikki lukion pakolliset kurssit löytyvät verkkokursseina. Uudet kokeilut ovatkin ydinosaamistamme, toteaa Karjalainen.

Hänen mukaansa tavoitteena on tuottaa kullekin opiskelijalle mahdollisimman joustava ja elämäntilanteen huomioiva opintopolku. Kun itse on aktiivisesti mukana opinnoissaan, yleensä arvosanatkin paranevat.

– Opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella omaan tahtiin, ajasta ja paikasta riippumatta. Itsenäisempi ote tukee myös jatko-opintoihin suuntautumista.

Opiskelijoiden erilaisuutta ymmärretään ja jokaiselle etsitään sopivin oppimistapa – ja myös tie eteenpäin. Koulu haluaa tästäkin syystä vahvistaa yhteistyöverkostoaan.  

– Voin hyvin nähdä, että teemme jatkossa muiden koulutuksen järjestäjien kanssa yhä enemmän yhteistyötä, vaikkapa kehittämällä maahanmuuttajille tarjottavaa kielikoulutusta. Peruskoulussa nyt käytössä olevaa etäliveopetusta voisi hyödyntää siihen, Ronimus kertoo. 

Syrjäytymistä vastaan

Ronimuksen mukaan koulun painopiste on siirtynyt viime vuosikymmeninä yhä enemmän nuorten aikuisten syrjäytymisen ehkäisyyn ja maahanmuuttajien kotouttamiseen. Työtä syrjäytymisen ehkäisemiseksi on toki tehty alusta asti. 

– Haluamme antaa uuden mahdollisuuden koulupolulle silloin, kun tavoitteellisiin opintoihin ei ole esimerkiksi elämäntilanteen tai oppimisvaikeuksien vuoksi ollut aiemmin mahdollisuutta. Kehittämällä ohjaus- ja tukipalvelujamme olemme voineet alentaa opintojen keskeytymistä merkittävästi, hän kiittelee.

Eiran aikuislukiossa opiskelee noin 85 eri kansalaisuutta. Suomen suurin aikuislukio on rehtorin mukaan tehnyt uraauurtavaa työtä maahanmuuttajien perusopetuksen kehittämisessä, esim. taitotasotestauksen ja kielitietoisen opetuksen osalta. Vuorovaikutus kumppaneiden kanssa on vahvaa ja hyväksi osoittautuneita käytänteitä viedään myös muihin oppilaitoksiin. 

Eirassa toteutetaan siis edelleen perustajansa henkeä. Touko Voutilainen halusi, että koulu on kaikille samanlainen. Mutta jotta se toteutuu, ”sen tulee olla kaikille erilainen”. Ronimus on samaa mieltä. 

– Elinikäinen oppiminen ja jatko-opintoihin eteneminen on tärkeää. Uudelleen löytynyt motivaatio ja opintojen loppuun saattamisen riemu ovat palkintomme! 

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Eiran aikuislukio (Touko Voutilaisen koulusäätiö sr)

Eiran aikuislukio (Touko Voutilaisen koulusäätiö sr)

  • Yksi Suomen suurimpia ja monipuolisimpia kouluja
  • Lukiossa, peruskoulussa ja LUVAssa lukukauden aikana n. 2900 opiskelijaa
  • Laaja kurssivalikoima, joustavat ja yksilölliset opintosuunnitelmat ja työskentelytavat
  • Vuosittain yo-tutkinnon suorittaa n. 270 opiskelijaa, peruskoulututkinnon n. 120 opiskelijaa

Yhteystiedot

Laivurinkatu 3, 00150 Helsinki Iso Roobertinkatu 20-22 A, 00120 Helsinki / Puh. 09 4542 270toimisto@eira.fi

Eiran aikuislukio (Touko Voutilaisen koulusäätiö sr) somessa