22.05.2020

Haaveiletko paremmasta tulevaisuudesta ja alan vaihdosta?

Alan vaihtaminen voi jännittää monia, sillä edellisistä opinnoista saattaa olla jo aikaa. Seurakuntaopisto tarjoaa opiskelijoille vahvaa tukea sekä tarvittaessa myös erityistukea, jotta mahdolliset aiemmat huonot koulukokemukset eivät jää varjostamaan opintoja.

– Me tarjoamme ihmisille uutta toivoa, sillä opiskelijamme valmistuvat meiltä hyvin työllistäviin, yhteiskuntaa palveleviin ammatteihin erityisesti kasvatus- ja hyvinvointialoille. Valtaosa ammatillisen tutkinnon suorittajistamme on alan vaihtajia, mutta koulutamme myös nuoria, kertoo opinto-ohjaaja Riikka Tassi Seurakuntaopistosta. 

– Saamme jatkuvasti hyvää palautetta siitä, kuinka kohtaamme opiskelijamme aidon yksilöllisesti ja kuinka he saavat riittävästi tarvitsemaansa apua ja tukea. Tämän timanttimme haluammekin säilyttää ja hioa sitä edelleen opiskelijoittemme parhaaksi. Tarjoamme apua myös tietoteknisten taitojen tai suomen kielen vahvistamiseen, toteaa Tassi. 

Nuoret hakevat Seurakuntaopistoon pääosin yhteishaun, muut jatkuvan haun kautta. Kaikki ammatillinen opiskelu suunnitellaan opiskelijan osaamisen mukaan. Esimerkiksi maahanmuuttajat voivat aloittaa valmentavasta koulutuksesta ja päätyä ammatilliseen tutkintoon.  

Lähihoitajilla ja lastenohjaajilla on hyvä työllisyystilanne. Näiden tutkintojen suorittamisen kesto on henkilökohtaistamisen mukaan yleensä 1,5–2 vuotta.

– Meillä on myös lyhyempiä, hyvin työllistäviä koulutuksia. Tällaisia ovat mm. syksyllä alkavat, vuoden kestävät toimitilahuoltajan sekä vammaisten ja vanhusten hoiva-avustajan koulutukset, selvittää Tassi.

Opiskelusta osa tapahtuu lähiopetuksessa, osa etänä sekä verkko- ja työpaikalla opiskeluna. Tutkintoja voi suorittaa joustavasti koulumuotoisesti tai työelämässä oppien – nämä voivat vaihdella keskenään opiskelujen aikana. Oppisopimuskoulutus on hyvä vaihtoehto aikuiselle alan vaihtajalle.

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Seurakuntaopisto

• Hyvinvointi- ja kasvatusalojen koulutusten erityisosaaja • Toimintaa 19 paikkakunnalla • 19 eri tutkintoa, osa myös ruotsiksi • Monipuolista täydennyskoulutusta • 3300 opiskelijaa • 170 työntekijää • Perusopetus 122 opiskelijaa • Opintokeskus 13 000 tuntia • Kansanopisto 9500 opiskelijaviikkoa