03.10.2020

Itä-Suomen yliopisto panostaa monialaisuuteen ja parhaan osaamisen hankintaan

Itä-Suomen yliopisto (University of Eastern Finland, UEF) syntyi kymmenen vuotta sitten, kun Joensuun ja Kuopion yliopistot yhdistyivät. Fuusion tuloksena syntyi Suomen monialaisin tiedeyliopisto. Kehitystyötä ja nopeaa reagoimista toimintaympäristön muutoksiin jatketaan myös tulevaisuudessa.

Itä-Suomen yliopisto panostaa monialaisuuteen ja parhaan osaamisen hankintaan

UEF:n henkilöstöjohtaja Jouni Kekäle on tyytyväinen fuusion tuloksiin. 

– Olemme vastanneet yhteiskunnallisiin tarpeisiin tuottamalla yhteiskunnalle parempaa lisäarvoa suhteessa kustannuksiin. Voimme nyt reagoida joustavammin toimintaympäristön muutoksiin sekä turvata henkilöstölle jatkuvuutta. Olemme myös onnistuneet täydentävän rahoituksen hankkimisessa aiempaa paremmin, hän sanoo. 

Suomen neljänneksi suurin, vakavarainen ja laaja-alainen yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen paljon valinnanvaraa. Opiskelijat ja tutkijat hyötyvät eri alojen osaamisen yhdistämisestä ja kehittämishankkeista. Ne ovat lisänneet yliopiston avoimuutta ja vuorovaikutteisuutta. 

– Yliopisto on nyt itsenäisempi, joustavampi ja muuntautumiskykyisempi. Hallinto ja tiedekunnat tekevät asioita enemmän yhdessä. UEF:ssa kannustetaan myös uusiin ajatuksiin ja avauksiin auktoriteettien kuuntelemisen sijasta, Kekäle toteaa. 

“Yliopistolle on ratkaisevan tärkeää löytää ihmisiä, joilla on sisäistä motivaatiota ja pitkäjänteistä kiinnostusta tekemiseen.

Yliopiston kehittämisvaihe jatkuu vuorovaikutteisuuden ja avoimuuden lisäämisen sekä laajojen henkilöstö- ja johtamiskoulutusten muodossa. 

– Tärkein vaikutus näillä toimenpiteillä on työilmapiiriin ja työolosuhteisiin. Panostamme myös työhyvinvointiin, jaksamiseen ja henkilöstön diversiteettiin. On hyvä, että yliopistossa on eri tavalla ajattelevia ihmisiä. 

Proaktiivinen rekrytointimalli takaa parhaat osaajat

Yksi tärkeimmistä hallinnollisista uudistuksista on ollut proaktiivisen rekrytointimallin kehittäminen. Se tarkoittaa sitä, että yliopisto on rekrytoinneissa liikkeellä hyvissä ajoin, jotta henkilöstöön ei tule aukkoja esimerkiksi eläköitymisten myötä. Näin saadaan myös parhaita osaajia tutkimusryhmiin ulkomaita myöten. 

Mallin kehittämistä vetänyt Jouni Kekäle pitää tärkeänä, että rekrytoinnit tehdään proaktiivisesti. 

– Meidän pitää luoda verkostoja muihin parhaisiin tutkimusryhmiin, jotta loikka toiseen maahan ja yliopistoon ei ole tutkijalle hyppy tuntemattomaan. Näytämme kiinnostuneille tutkijoille etukäteen, mitä täällä osataan ja millaisten ihmisten kanssa toimitaan, hän sanoo. Samalla tunnistetaan parasta osaamista muualla.

– Yliopistolle on myös ratkaisevan tärkeää löytää ihmisiä, joilla on sisäistä motivaatiota ja pitkäjänteistä kiinnostusta tekemiseen. Kansainvälistyminen on välttämätöntä ikäluokkien pienentyessä.

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

  • Työntekijöitä: 2700
  • Tutkinto-opiskelijoita: 15 500
  • Aikuisopiskelijoita: 17 700
  • Tiedekunnat: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta.
  • Kampukset: Joensuussa ja Kuopiossa.