Lapsen oikeuksien asiantuntija

Kun lähtökohdat hyvälle elämälle ovat hatarat, yhteiskunnan turvaverkko ei saa miltään osin pettää. Sosiaalityössä lapsen oikeuksien turvaaminen edellyttää laaja-alaista lainsäädännön hallintaa ja oikeudellisen asiantuntijan tukea.

Kati Saastamoinen Lakimiespalvelut Aavalex Oy:stä Lahden lastensuojelupäivillä 2022.
Kati Saastamoinen Lakimiespalvelut Aavalex Oy:stä Lahden lastensuojelupäivillä 2022.

Lapsuus on ainutkertaista. Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja onnelliseen lapsuuteen sekä hyvään elämään. 

Suuri osa suomalaislapsista saa elää riittävän turvallisen ja onnellisen lapsuuden, mutta lapsioikeusjuristi, OTK Kati Saastamoinen kohtaa työssään lasten oikeuksien asiantuntijana myös niitä lapsia, joiden kohdalla lähtökohdat ovat erilaiset. Kun lapsi syntyy perheeseen, jossa aikuisten maailmaan kuuluvat haasteet kaatuvat lapsen harteille eikä lapsi saa kasvunsa tueksi riittävää huolenpitoa, tarvitaan yhteiskunnan turvaverkoston tinkimätöntä yhteistyötä lapsen oikeuksien turvaamiseksi. 

– Jokaisella lapsella on oikeus elämään, jossa lapsi saa olla lapsi. Yhdenkään lapsen ei pitäisi joutua kantamaan ikätasoonsa nähden kohtuutonta taakkaa esimerkiksi vanhempiensa jaksamisesta, päihteidenkäytöstä tai arjen sujuvuudesta, lähes 20 vuoden ajan lapsen oikeuksia edistänyt, nykyinen yrittäjä Kati Saastamoinen Lakimiespalvelut Aavalex Oy:stä painottaa.

Suurella asialla – pienen puolella

Vuodesta 2005 lähtien lapsen oikeuksiin erikoistuneena juristina työskennellyt Saastamoinen on nähnyt lastensuojelutyössä vuosien varrella paljon ansiokasta kehitystyötä, mutta myös lasten oikeuksien toteutumista haastavia epäkohtia palvelujen rakenteissa.

"Oikeutta lapsen elämään".

– Olen työssäni nähnyt, minkälaisia vakaviakin seurauksia esimerkiksi sosiaalihuollon resurssien puute on lapsen oikeuksien toteutumiselle aiheuttanut. Vastaavasti olen saanut todistaa, miten suuri merkitys pienellä mutta oikea-aikaisella avulla on ollut, Saastamoinen toteaa ja jatkaa:

– Lapsen oikeuksissa ja niihin liittyvissä kysymyksissä ollaan aina isojen asioiden äärellä, joten selvää on, että lastensuojelussa tehdään arvokasta ja merkityksellistä työtä, johon tulee panostaa. 

Tukea ja voimavaroja sosiaalityön arkeen

Lapsen oikeus turvalliseen lapsuuteen on vahvasti lainsäädännöllä turvattu. Ensiarvoisen tärkeää on, että lakia myös noudatetaan oikein.

– Tämän vuoksi lastensuojelulaki edellyttää, että sosiaalityöntekijän on saatava oikeudellista apua työhönsä. Tähän lainsäätäjän asettamaan velvoitteeseen vastaan omilla monipuolisilla juridisilla palveluillani, Saastamoinen kertoo.

Syvästä ammattiosaamisestaan sekä käytännönläheisistä koulutuksistaan ja ohjeistaan kiitosta saanut lapsioikeusjuristi turvaa sosiaalityön lainmukaisuuden, mutta tuo myös hallinnan tunnetta ja sujuvuutta sosiaalityöntekijöiden arkeen.

– Hallinnan tunne omasta työstä auttaa jaksamaan ja saavuttamaan sosiaalityölle asetetut tavoitteet paremmin, jolloin tehdystä työstä saa lisäksi iloa. Tällöin myös lasten oikeuksilla on paremmat edellytykset toteutua. Itselleni se, että voin omalla työlläni edistää lasten oikeuksien toteutumista, on tärkein motivaation lähde henkisestikin vaativassa kutsumustyössäni, Saastamoinen kiteyttää.

Lakimiespalvelut Aavalex Oy:n tarjoamat palvelut:

  • Lapsen oikeuksia koskevat koulutukset.
  • Oikeudellinen konsultaatioapu.
  • Oikeudenkäynneissä avustaminen.
  • Muut oikeudellista asiantuntemusta vaativat tehtävät.

Teksti: Mari Korhonen

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Aavalex

Aavalex

Lakimiespalvelut Aavalex Oy / OTK Kati Saastamoinen tarjoaa vahvalla asiantuntemuksella ja kokemuksella kattavaa oikeudellista konsultaatioapua, sosiaalihuollon koulutuksia sekä muuta juridista tukea lasten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille.

Erityisesti vaativan sosiaalityön asianmukainen toteuttaminen ja lapsen oikeuksien turvaaminen edellyttää laaja-alaista lainsäädännön hallintaa ja näin oikeudellisen asiantuntijan tukea. Oikeudellisen asiantuntijan käyttö mahdollistaa myös sosiaalihuollon ammattilaisten työajan riittävyyden nimenomaiseen perussosiaalityöhön. Lakimiespalvelut Aavalex Oy:n palveluja voi lisäksi käyttää esimerkiksi kunnan tai kuntayhtymän muiden lakimiesten tukena tai apuna tai heidän ruuhkautuneiden töidensä purkamiseen.

Lakimiespalvelut Aavalex Oy:n palvelut toimivat sosiaalityön sujuvuuden ja lainmukaisuuden takaamisen ohella myös arjen voimavarana. Jokaisen alansa ammattilaisen päivitetyt tiedot ja taidot takaavat työn laadun ja tehokuuden. Hallinnan tunne työstä auttaa myös saavuttamaan tavoitteet paremmin, jaksamaan työssä ja saamaan siitä iloa.

Artikkelin asiantuntijat

OTK Kati Saastamoinen

OTK Kati Saastamoinen

Lakimiespalvelut Aavalex Oy

Yhteystiedot

PL 80, 02771 Espoo Puh. 044 - 974 7456kati.saastamoinen@aavalex.fi