Hyvinvointia ja tuloksellisuutta

Empaattisen kuoren alta löytyy bisnesvaiston omaava työhyvinvoinnin asiantuntija. Hilda Mäkelän Minds in Business luo kestävämpää ja inhimillisempää työelämää.

Hilda Mäkelä perusti Minds in Business Oy:n, joka keskittyy organisaation rakenteiden kehittämiseen niin, että ihminen nostetaan liiketoiminnan keskiöön. Kuva:Sami Perttilä
Hilda Mäkelä perusti Minds in Business Oy:n, joka keskittyy organisaation rakenteiden kehittämiseen niin, että ihminen nostetaan liiketoiminnan keskiöön. Kuva:Sami Perttilä

Hyvinvointi on aina ollut kauppatieteiden maisteri Hilda Mäkelälle ydinarvo. Vuodet liiketoimintaprosessien kehityksen parissa johdattivat Mäkelän psykologian opintoihin, sillä hän halusi tuoda psykologisen näkökulman työelämään. Askel johti toiseen, ja viime kesänä Hilda Mäkelästä tuli tuore yrittäjä, kun hän perusti kokonaisvaltaiseen työhyvinvoinnin kehittämiseen keskittyvän Minds in Business Oy:n.

– Katse on ollut pitkään yksilössä ja siinä, miten hän voi omilla toimillaan ylläpitää ja edistää hyvinvointiaan. Kuitenkin, jos työn rakenteet eivät ole kunnossa, ovat yksilön mahdollisuudet vaikuttaa asiaan rajalliset, Mäkelä sanoo.

"Hyvinvoiva henkilöstö on organisaatioiden taloudellisen menestyksen edellytys".

Minds in Business toimii kokonaisvaltaisena työhyvinvoinnin kehityksen kumppanina. Toiminnassa korostuvat avoimuus, luotettavuus ja asiakaslähtöisyys.

Inhimillisesti kestävä työelämä rakentuu yrityksen sisältä käsin

Mäkelä pitää työyhteisöjen kykyä ennakoida mahdollisia työhyvinvoinnin ongelmia ensiarvoisen tärkeänä. Organisaatioissa henkilöstön jaksamiseen puututaan usein vasta silloin, kun vaihtuvuus on kasvanut ja sairauspoissaolot sekä työkyvyttömyyseläkkeelle jäämiset lisääntyneet. 

Työssä iso painoarvo on johtamisella ja esihenkilötyöllä. Sillä, miten inhimilliset tarpeemme huomioidaan. Miten ihmiset kohdataan, miten haasteisiin suhtaudutaan ja miten niitä ratkotaan yhdessä. 

– Haluan omalta osaltani olla edistämässä työelämän inhimillisyyttä, jotta ihmiset voivat tehdä työtään hyvin edellytyksin. Hyvinvoiva henkilöstö on organisaatioiden taloudellisen menestyksen edellytys, Mäkelä sanoo. 

Fokuksessa sosiaalinen vastuu

Minds in Business tarjoaa eri aloille ja erityisesti tietointensiivisille teknologia- ja tuotekehitysyrityksille kokonaisvaltaisesti ja proaktiivisesti hyvinvointia kehittäviä konsultointi- ja valmennuspalveluja. Lisäksi henkilöstöanalytiikan avulla tunnistetaan kehityskohteet ja seurataan toimien vaikuttavuutta. Tavoitteena on organisaation toiminnan kehittäminen henkilöstön hyvinvoinnin ja työn tuloksellisuuden kasvattamiseksi.

"Vastuullisuus terminä ei enää tarkoita vain hiilineutraaliutta".

– Kiristyvässä kilpailussa osaajista ja työelämän tahdin kiihtyessä tarvitaan psykologista ymmärrystä ja sen soveltamista käytäntöön koko organisaation tasolla. Hyvinvointi on perusedellytys sille, että työtä voidaan tehdä tavoitteellisesti ja haluttuja tuloksia saavuttaa kestävästi, Mäkelä sanoo.

– Vastuullisuus terminä ei enää tarkoita vain hiilineutraaliutta. Yrityksen sosiaalinen vastuu, johon hyvinvoinnin teemat lukeutuvat, nousee tulevaisuudessa yhä vahvemmin yritysten ja sidosryhmien agendalle. Tulevaisuudessa valta ei ole sillä, jolla on eniten tietoa, vaan sillä, joka osaa voittaa ihmisten mielet ja sydämet puolelleen.

Teksti: Maija-Liisa Saksa

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Minds in Business

Minds in Business

Minds in Business Oy tarjoaa kokonaisvaltaisesti ja proaktiivisesti työhyvinvointia kehittäviä palveluita, joihin lukeutuvat workshopit ja koulutukset sekä konsultointi- ja valmennuspalvelut. Kehityskohteita tunnistetaan ja toimien vaikuttavuutta seurataan tehokkaan henkilöstöanalytiikan avulla. Palveluiden avulla yritykset kasvattavat työhyvinvointia ja työn tuloksellisuutta koko organisaation tasolla. Minds in Business Oy:n toiminta on vahvasti arvopohjaista, jossa korostuvat avoimuus, luotettavuus ja asiakaslähtöisyys.

Artikkelin asiantuntijat

Hilda Mäkelä

Hilda Mäkelä

perustaja, työhyvinvointikonsultti, Minds in Business

Yhteystiedot

Angervotie 10 A 13, 00320 Helsinki + 358 50 347 8646hilda.makela@mindsinbusiness.fi

Minds in Business somessa