Luottotietolaki uudistuu – maksettujen velkojen häiriömerkinnät poistettavissa

Joulukuun alusta voimaan astunut uusi luottotietolaki pyrkii vähentämään maksuhäiriöihin kytkeytyvää leimautumista ja edistämään kriisiytyneen talouden tasapainottamista.

"Toimeksiantajat voivat perintäyhtiön valinnalla vaikuttaa siihen, kuinka heidän asiakkaittaan maksuvaikeuksissa kohdellaan", muistuttaa OK Perinnän toimitusjohtaja Jennie Ollila.
"Toimeksiantajat voivat perintäyhtiön valinnalla vaikuttaa siihen, kuinka heidän asiakkaittaan maksuvaikeuksissa kohdellaan", muistuttaa OK Perinnän toimitusjohtaja Jennie Ollila.

Muutoksen seurauksena luottotietoyhtiön on poistettava luottohäiriömerkintä kuukauden kuluessa siitä, kun luottotietoyhtiö on saanut tiedon maksusta. Merkintä ei kuitenkaan poistu itsestään, vaan edellyttää kuluttajan tai perintäyhtiön aktiivisuutta luottotietoyhtiön suuntaan.

– Lain tarkoitus on poistaa maksuhäiriöihin liittyvää leimautumista, mikä on erittäin tervetullut uudistus. Laki ei kuitenkaan valitettavasti aseta velkojille tai ulosotolle velvollisuutta ilmoittaa maksetuista veloista oma-aloitteisesti. Tästä syystä asiakkaan tulee itse pyytää poistamista joko toimittamalla riittävä selvitys luottotietoyhtiölle tai pyytämällä todistus loppuun maksamisesta perintäyhtiöltä. Tämä on perintätoimistoille ylimääräinen työ, jonka vuoksi niillä on oikeus pyytää siitä erillinen korvaus. Näemme tilanteen ongelmallisena, sillä se asettaa velalliset eriarvoiseen asemaan. Siksi olemme perintäyhtiönä sitoutuneet tekemään ilmoitukset asiakkaidemme puolesta automaattisesti ja veloituksetta, toimitusjohtaja Jennie Ollila OK Perinnästä sanoo. 

Arvostavaa apua ennen maksuhäiriöitä

Perintätoimistojen tehtävä on lähtökohtaisesti auttaa asiakasta hoitamaan velkansa ilman maksuhäiriömerkintöjen syntymistä. Perintään päätyvien saatavien maksusuunnitelmat ovat pääsääntöisesti sovittavissa, mutta taloudelliseen elämäntilanteeseen liittyvät hankalat tunteet ja ihmismielen taipumus vältellä vaikeiden asioiden kohtaamista voivat viivästyttää velallisen yhteydenottoa ja vaikeuttaa tilannetta entisestään. Toimiva perintä tiedostaa nämä haasteet ja helpottaa niitä arvostavalla asiakaspalvelulla, jossa ihminen kohdataan ihmisenä.  

“Suurin osa asiakkaistamme on aivan tavallisia ihmisiä, joiden talous on hetkellisesti järkkynyt elämäntilanteen muutoksen tai yhteiskunnallisen talouskriisin seurauksena."

– Suurin osa asiakkaistamme on aivan tavallisia ihmisiä, joiden talous on hetkellisesti järkkynyt elämäntilanteen muutoksen tai yhteiskunnallisen talouskriisin seurauksena. Talousvaikeudet ovat pitkään olleet tabu Suomessa, jonka vuoksi näihin aivan tavallisiin elämänkäänteisiin liittyy paljon stigmaa ja häpeää. Meidän tehtävämme on murtaa näitä käsityksiä asiakaskohtaamisissa ja saada ihminen kokemaan, ettei ole tilanteensa kanssa yksin, Ollila sanoo.

OK Perintä on madaltanut kynnystä maksusaatavien vapaaehtoiseen suorittamiseen monikanavaisella palvelulla, joka on helposti saavutettavissa. 

–  Toimeksiantajat voivat perintäyhtiön valinnalla vaikuttaa siihen, kuinka heidän asiakkaittaan maksuvaikeuksissa kohdellaan ja pitää asiakkaansa maksukykyisinä tulevaisuudessakin. Asiakkaan kokemus perintäyhtiön kanssa asioinnista ja maksujärjestelyjen sujuvuudesta vaikuttaa suoraan myös toimeksiantajasta koettuun mielikuvaan, Ollila päättää.

Teksti: Mari Korhonen

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

OK Perintä

OK Perintä

OK Perintä on asiakaslähtöisen perinnän edelläkävijä Suomessa. Asiakkaiden kuunteleminen, ymmärtäminen ja aktivointi on parhaan perintätuloksen kulmakivi.

Me autamme yrityksiä kotiuttamaan erääntyneet saatavat tehokkaasti ja laadusta tinkimättä.

Artikkelin asiantuntijat

Jennie Ollila

Jennie Ollila

toimitusjohtaja, OK Perintä

Yhteystiedot

Puhelinpalvelu perintäasioissa, kuluttajat (pvm/mpm): 030 10 5620 Puhelinpalvelu perintäasioissa, yritykset (8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min): 030 603 5800

OK Perintä somessa