17.03.2022

Johtamistyylit seuraavat ajan hengen muutoksia

Berner Oy:n liiketoimintajohtaja Pauliina Bovellan sitoo johtamistyylien erot sukupuolen sijaan laajempaan yhteiskunnalliseen murrokseen.

Kuva: Sami Perttilä
Kuva: Sami Perttilä

Onko tänä päivänä enää syytä käyttää termiä ”naisjohtajuus” vai onko aika ajanut jo ohi sukupuolitetusta sanasta,  Berner Oy:n liiketoimintajohtaja Pauliina Bovellan?

– Toki on edelleen tärkeää seurata eri sukupuolten osuuden kehitystä johtotehtävissä, toteaa Bovellan. 

– Naisten osuus esimerkiksi pörssiyhtiöiden johdossa oli pitkään nousussa, mutta pandemian aikaan kehitys on pysähtynyt.

Bovellan pohtii, kaivataanko kriiseissä edelleen niin sanottua ”vahvaa johtajaa” ja johtamistapaa, joka on perinteisesti mielletty miehiseksi. Ajatellaanko, että naiset eivät osaa tehdä kriisiaikoina tarvittavia vaikeitakin päätöksiä?

Johtamistyyleistä puhuttaessa Bovellan haluaisi siirtää keskustelun fokuksen pois sukupuolesta ja keskittyä sen sijaan muihin vaikuttaviin tekijöihin. 

– Mielestäni on melko stereotyyppistä sanoa, että pehmeät arvot – esimerkiksi empatia ja kuuntelu – liittyisivät vain naisiin johtajina. Nämä arvothan ovat nousseet yhteiskunnassa muutenkin esiin monella tavalla.

"On pakko uskaltaa astua vaikka vähän liian suuriinkin saappaisiin ja ottaa riskejä. Muuten ei voi koskaan tietää, onnistuisiko vai ei".

Yhtenä esimerkkinä Bovellan mainitsee tutkimukset nuorten sukupolvien motivaatiotekijöistä.

– Milleniaaleilla työn merkityksellisyys nousee merkittävämmäksi motivaatiotekijäksi kuin työn tuomat materiaaliset palkkiot. Myös muut pehmeinä pidetyt arvot nousevat esiin milleniaalien asenteissa.

– Jos kyse on siis yleisestä kehityssuunnasta, naisjohtajuuteen yhdistettyjä piirteitä ei voida rajoittaa koskemaan vain toista sukupuolta,  toteaa Bovellan.

Huomisen puolustaja

– Omalla kohdallani sattuma auttoi minua pääsemään nopean urakehityksen alkuun. Kun oivalsin johtotason tarjoamat näkymät ja mahdollisuudet, se motivoi minua ja innosti pyrkimään eteenpäin. Operatiivisella tasolla näköala rajoittuu usein omaan tehtävään ja sen välittömään läheisyyteen. Strategiatasolla visiot ovat aina suurempia ja omat vaikutusmahdollisuudet leviävät laajemmalle, jolloin omalla työllään voi vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen.

– Vaikka minua auttoi alkuun sattuma, rohkeuttakin on vaadittu. Koen, että on pakko uskaltaa astua vaikka vähän liiankin suuriin saappaisiin ja ottaa riskejä. Muuten ei voi koskaan tietää, onnistuisiko vai ei. Bovellanin johtama Berner Oy:n MedLab-yksikkö on tiukasti mukana ihmisten arjessa, sillä se valmistaa ja tuo maahan mm. korona-aikana tärkeiksi tulleita desinfiointiaineita, suojaustarvikkeita ja koronatestejä sekä laajan valikoiman muita terveydenhuollon ja laboratorioalan ammattilaisten tarvitsemia laitteita ja tarvikkeita.

– Koen, että omassa työssäni saan olla päivittäisen hyvinvoinnin ytimessä ja yrityksenä olemme tärkeitä huomisen puolustajia.

Teksti: Eevakaisa Mäntyranta

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Berner Oy

Berner Oy

Berner on vuonna 1883 perustettu suomalainen, kasvava ja kansainvälistyvä perheyritys, jonka laadukkaat kotimaiset ja kansainväliset tuotemerkit ovat kiinteä osa suomalaista arkea. Monialaisesta tuotevalikoimastamme on vastuussa neljä liiketoiminta-aluettamme: Kuluttajatuotteet, MedLab, Teollisuus sekä Maatalous. Keskeiset asiakkaamme ovat yksityinen ja julkinen sektori sekä kuluttajat.

Pääkonttorimme, tuotekehitys ja tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa ja tytäryhtiömme Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Baltiassa. Haemme kannattavia kasvumahdollisuuksia myös kotimarkkinamme lähialueilta. Toimintamme kattaa oman tuotekehityksen ja tuotannon, maahantuonnin, myynnin ja markkinoinnin sekä tehokkaat palvelut tuote- ja toimitusketjun hallintaan. Berner-konserniin kuuluvat lisäksi Berner Chemicals Oy, Chemigate Oy sekä Suomen Medituote Oy.

Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 324,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto 17,6 miljoonaa euroa. Berner-konsernissa työskenteli viime vuonna keskimäärin 536 henkilöä.

Artikkelin asiantuntijat

Pauliina Bovellan

liiketoimintajohtaja, Berner Oy

Yhteystiedot

Hitsaajankatu 2400810 Helsinki Puh. +358 20 791 00info@berner.fi

Berner Oy somessa