05.03.2021

Muutos alkaa yksilöstä

Yritysten ja organisaatioiden muutokset tuottavat tulosta vasta, kun ihmiset saadaan hyväksymään, omaksumaan ja ottamaan uudet asiat käyttöön työssään. Tähän muutosjohtamisen inhimilliseen puoleen johdattavat Proscin käytännönläheiset, systemaattiset ja tuloksiin tähtäävät metodit ja työkalut.

Henkilökohtainen missioni on parantaa suomalaista muutosjohtamisen osaamista. Prosci soveltuu muutosjohtamisen malliksi niin pieniin kuin suuriin muutoshankkeisiin kaikenkokoisissa organisaatioissa, kertoo Teppo Kolehmainen.

Muutosjohtamisen perimmäisenä tarkoituksena on saada ihmisistä riippuvainen osuus ROI:sta toteutumaan. Pelkkä muutoksen ”asentaminen” ei riitä, vaan sen pitää todella tuottaa tavoitellut hyödyt ja taloudelliset tulokset. Muutosjohtaminen ei siis ole vain ”muutoksen pehmeä puoli”.

   Me autamme yrityksiä kehittämään muutosjohtamisen osaamisen organisaation sisään niin, että he itse onnistuvat muutostyössään.  Kun yksittäisen henkilön oma muutos onnistuu, tavoiteltavat hyödyt toteutuvat yrityksessä. Me tuomme organisaatioon osaamisen ja välineet, joka tukevat ihmisiä heidän muutosprosessissaan, korostaa Eezy Flown muutoskonsultti Teppo Kolehmainen.

Oleellisin ja tunnetuin osa Prosci-muutosjohtamista onkin ADKAR, henkilökohtaisen muutoksen malli.

Flow toi Proscin Suomeen pari vuotta sitten ja tulokset ovat hyviä. 

– Nyt muutosjohtamiseen on saatavissa vahva systematiikka muutoksen läpiviemiseksi inhimillisestä näkökulmasta. Tämä innostaa ihmisiä ja varsinkin yritysjohtoa, iloitsee Kolehmainen.

Organisaatio voi kehittää Proscin metodeilla omaa muutosjohtamistaan monin tavoin.

– Kun halutaan saada organisaatioon muutosjohtamisen ammattilaisia, kolmipäiväinen sertifiointiohjelmamme on siihen oikea ratkaisu. Seuraava koulutuksemme käynnistyykin huhtikuun puolivälissä, vinkkaa Kolehmainen.

Organisaatioissa voidaan myös valita läpivietäväksi yksi tärkeäksi koettu hanke tai koko yrityksen muutosketteryydestä voidaan haluta tehdä kilpailuetu. Tällöin Flown Prosci-muutoskonsultit suunnittelevat yhdessä yrityksen kanssa, millä keinoin muutokset toteutetaan. 

Teksti: Maija-Liisa Saksa

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Eezy Flow


Muutostoimisto Flow on Proscin virallinen kumppani Suomessa. Hyödynnämme Proscin tutkimusdataa ja metodiikkaa asiakastyössämme sekä järjestämme sekä avoimia että yrityskohtaisia muutosjohtamisen Prosci-valmennuksia. Lisäksi autamme yrityksiä kehittämään muutosjohtamisesta koko organisaation kattavan kompetenssin, jolla yrityksestä tulee muutosketterä ja kukoistava organisaatio.


Lisätietoja Proscista ja järjestettävästä koulutuksesta: www.flow.fi/prosci

Verkkosivut

https://flow.fi/