Aihepiirit
04.11.2015

Kotiturva-hanke ja korjausneuvonta luovat polkua turvalliseen kotona asumiseen

Kotiturva-hanke ja korjausneuvonta luovat polkua turvalliseen kotona asumiseen

Vanhustyön keskusliiton ylläpitämällä korjausneuvontatoiminnalla ja uudella Kotiturva-hankkeella pyritään vaikuttamaan siihen, että iäkkäät ihmiset voisivat asua omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Toimintoja rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.

Keskusliiton korjausneuvonnassa työskentelee 15 rakennusalan ammattilaista eri puolilla Suomea. He neuvovat iäkkäitä ihmisiä asuntojen muutostöissä ja auttavat avustusten hakemisessa. Neuvonta on asiakkaille maksutonta, remonttikustannuksista asiakas vastaa itse.

– Viime vuonna julkistettu selvityksemme osoittaa, että korjausneuvonnan avulla on pystytty merkittävästi edistämään ikääntyneen väestön kotona asumista. Yhteiskunnan kannalta kotona asumisen pidentäminen tuo isoja säästöjä, sanoo korjausneuvonnan päällikkö Jukka Laakso.

Teknologiasta apua ja turvaa

Keskusliiton uusi kotona asumiseen keskittynyt hanke on keväällä alkanut Kotiturva, jossa kehitetään toimintamallia teknologian käyttöönottoon ikääntyneiden ihmisten arjessa. Samalla luodaan menetelmiä neuvontaan ja ohjaukseen. Työssä hyödynnetään olemassa olevaa teknologiaa, palveluita ja osaamista.

Vain käyttöön otettu teknologia auttaa ikääntynyttä ihmistä päivittäisessä elämässä ja parantaa kotona selviytymistä, toteaa hankkeen projektipäällikkö Tarja Rantee.

Toimintamalliin sisällytetään erilaisia työkaluja teknologian käyttöönottoon ikääntyneelle väestölle ja kehitetään työkaluja kotihoidon ammattilaisille teknologian ohjaukseen ja opetukseen.

– On vaikea kysyä apuvälineitä tai teknisiä laitteita, jos ei tiedä mitä on tarjolla tai niiden käyttöön ei saa tarvitsemaansa ohjausta. Sairastuminen tai vammautuminen voi tapahtua ennalta arvaamatta. Vanhuuteen on myös hyvä varautua ennakolta. Valinnat voi tehdä omaksi hyödyksi ja iloksi, jotta arjen sujuvuus, mielekkyys, itsenäisyys ja turvallisuus säilyvät. Silloin ihmisen on hyvä olla kotona, Rantee sanoo.

Vuoden 2016 puolella alkaa toimintamallin käytännön testaus. Pilottipaikkakuntana on Mikkelin kaupunki, jossa tehdään tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Vanhustyön keskusliitto

Vanhustyön keskusliitto

Vanhustyön keskusliittoon kuuluu noin 340 jäsenyhteisöä, joista noin 200 tuottaa palveluita iäkkäille ihmisille. Lisätietoa www.vtkl.fi.