Aihepiirit
01.04.2016

Kuka maksaa, jos työntekijä saa malarian?

Kansainvälisessä yritystoiminnassa vahingot ovat usein yllätyksellisiä ja kalliita. Ifin asiakkaiden käytössä on Pohjoismaiden toimivin ja joustavin kumppaniverkosto, joka kattaa tällä hetkellä 143 maata. Globaali palvelu­verkosto auttaa yritystä keskittymään oman liiketoimintansa ydinasioihin.


Suomalaisessa yritystoiminnassa on lähes aina kansainvälinen näkökulma mukana, ja globaalit vakuuttamistarpeet korostuvat asiakkaiden vaatimuslistalla. Ifin Suurasiakkaat-liiketoiminta-alueen asiakkaista yli 90 prosentilla on kansainvälisiä riskejä, ja kansainvälisen vakuuttamisen tarpeet näkyvät kaikenkokoisten yritysten arjessa.

Kansainvälinen yritystoiminta, olipa kyse liikematkustamisesta tai monimuotoisimmillaan laajojen globaalien toimitusketjujen johtamisesta, vaatii yrityksiltä panostuksia liiketoiminnan huolelliseen kehittämiseen. On tärkeää, että yritys voi keskittyä oman liiketoimintansa ydinasioihin ja antaa globaalit riskit tutun ja luotettavan vakuutusyhtiön kannettavaksi. Vaikka maailmalla toimiminen onkin monelta osin helpottunut ja yksinkertaistanut, vakuuttamisen ja riskienhallinnan toimintaympäristössä tapahtuu säännöllisesti radikaaleja muutoksia, mikä tarkoittaa uusia riskialueita esim. henkilövakuuttamisessa. Turvallisuustilanteen muuttuessa kansainvälisen toiminnan riskit kasvavat niin yrityksen kuin yksittäisen matkustajankin kannalta, ja moni pohtii miten niihin tulisi varautua.

Kattava ja luotettava kumppaniverkosto
– Ifin perimmäinen tehtävä on vahvistaa suomalaisyritysten kansainvälistymistä ja kilpailukykyä, Suurasiakkaat-liiketoiminta-alueen kansainvälisen palvelun johtaja Mia Himberg toteaa. 

– Käytännössä se tarkoittaa, että globaali ja tehokas palveluverkostomme kattaa monimuotoiset vakuutustarpeet ja samalla se on sopivan joustava, jotta asiakkaalle voidaan valita paras mahdollinen kumppani. Meillä on Pohjoismaiden toimivin ja joustavin kumppaniverkosto, joka kattaa tällä hetkellä 143 maata. Compliance on liiketoiminnan perusvaatimus myös maailmalla.

– Olemme hyvin huolellisia ja tarkkoja kumppanivalinnoissamme, jotta voimme varmistaa, että yrityksen vakuutusturva toimii kussakin maassa juuri niin kuin sen kuuluukin toimia. Vakuutustoimintaan liittyvä lainsäädäntöhän kiristyy kaikkialla, eikä tällä sektorilla ole näköpiirissä toimintaa helpottavaa säädösten ja lakien harmonisointia. Yksittäisen yrityksen kannalta se tarkoittaa, että on entistäkin tärkeämpää valita sellainen vakuutusyhtiö, jonka paikallisilla vakuutuspartnereilla on vahva paikallinen markkina-asema ja siten riittävästi osaamista ja kykyä toimia myös paikallisten compliance-vaatimusten mukaisesti, Himberg toteaa. 

– Se antaa lisäturvaa myös matkustavalle työntekijälle, kun paikallinen palvelu on vahinkotilanteessa laadukasta ja riittävästi resursoitua, Suurasiakkaat-liiketoiminta-alueen henkilövakuutusjohtaja Mirva Paavola lisää.

Business Travel Navigator kartoittaa nykytilanteen
Paavola muistuttaa myös yrityksiä velvoittavasta huolenpitovelvollisuudesta (Duty of Care). 

– Matkustavan henkilöstön hyvinvointi vaikuttaa oleellisesti yrityksen menestykseen. If voi vaikuttaa siihen, että yrityksen työntekijöiden turvallisuus ja hyvinvointi on turvattu globaalisti, ja yhteydenpito sujuu kaikissa tilanteissa. Palveluna voimme tarjota Business Travel Navigator-kartoitusvälineen, jonka avulla työnantaja tietää mistä hän on vastuussa, millaisia riskejä yksittäiselle henkilölle matkustamisesta aiheutuu ja mitä yritys voi tehdä, jotta riskit pienenevät. Business Travel Navigator auttaa siis yritystä luomaan yleiskatsauksen matkaturvallisuuden nykytilanteesta ja antaa selkeitä ehdotuksia tulevaisuutta varten.  

Teksti: Mia Heiskanen

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuutusyhtiö, jolla on 3,6 miljoonaa asiakasta Pohjoismaissa ja Baltiassa. If tarjoaa noin 6800 työntekijän voimin täydellisen valikoiman vahinkovakuutuksia ja palveluja niin yksityishenkilöille kuin kansainvälisille teollisuusyrityksillekin.