Aihepiirit
22.02.2017

Lamaantuuko yrityksesi toiminta, jos Aasiassa tapahtuu maanjäristys?

Lamaantuuko yrityksesi toiminta,  jos Aasiassa tapahtuu maanjäristys?

Toimintaympäristön verkottuessa lisääntyvät myös erilaiset riippuvuussuhteet ja niiden aiheuttamat riskit. Miten riippuvainen sinun yrityksesi liiketoiminta on yksittäisestä toimittajasta toisella puolella maapalloa? 

Jo vilkaisu päivän uutisiin riittää ymmärtämään, kuinka ennakoimaton toimintaympäristömme tänä päivänä on. 

– Liiketoimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja samanaikaisesti yritykset verkottuvat toisiinsa yhä monimutkaisempien toimitus- ja palveluketjujen kautta. Yritysten välille syntyy monilonkeroisia riippuvuuksia, joiden toista ääripäätä ei välttämättä edes tunneta. Riskienhallinnan näkökulmasta kokonaisuuden hallinta on yhä haastavampaa, If Vahinkovakuutusyhtiön riskienhallintapalveluiden johtaja Laura Rastas-Jansson taustoittaa. 

Riskienhallinnan kokonaisuudessa verkottuminen voi lisätä keskeytys- ja riippuvuusriskejä. Keskeytysriski konkretisoituu, jos yrityksen tuotantolaitoksessa syttyy tulipalo ja liiketoiminta keskeytyy. Riippuvuusriski voi puolestaan realisoitua, jos esimerkiksi Aasiassa tapahtuu maanjäristys ja yritys joutuu hetkellisesti polvilleen, koska prosessin kannalta elintärkeän komponentin saatavuus toimittajalta katkeaa. 

– Yrityksen vaikutusmahdollisuudet riippuvuusriskeihin ovat usein rajallisemmat kuin ns. omiin riskeihin. Siksi olisikin tärkeää hahmottaa toimitusketjut, niiden riippuvuudet ja kriittiset toimittajat, jotta voidaan ylipäätään arvioida, millainen taloudellinen vaikutus riippuvuuskeskeytyksestä liiketoiminnalle aiheutuu.

”Riippuvuusriski realisoituu, kun Aasiassa tapahtuu maanjäristys ja yrityksesi joutuu polvilleen, koska prosessin kannalta elintärkeän komponentin saatavuus katkeaa.”   

Jatkuvuussuunnittelu parantaa sietokykyä

Kuten riskienhallinnassa muutoinkin, on riippuvuusriskien hallinnassakin tärkeintä parantaa riskien sietokykyä. 

– Konkreettisesti se tarkoittaa jatkuvuussuunnittelua, jonka tulisi toimintaympäristön muutosten vuoksi olla jatkuva prosessi. Jatkuvuussuunnitelma kannattaa laatia sekä konserni- että tuotantolaitostasolle ja sen tulisi olla riittävän yksinkertainen, jotta se on helppo ottaa käyttöön kriisitilanteessa. 

If tekee riskienhallintatyötä yhdessä asiakkaiden kanssa

Ifillä on riskienhallinnassa yhteinen intressi asiakkaiden kanssa. 

– Mitä paremmin asiakkaat riskeihin varautuvat, sitä tehokkaammin pienennämme niitä tai jopa vältämme niiden realisoitumisen. Keskeytysriskien varalle tarjoamme keskeytysvakuutuksia, joiden avulla yritys voi turvata toiminnan jatkuvuutta. Asiantuntijamme tuntevat eri toimialojen riskit, joten yritys saa meiltä käyttöönsä erinomaista asiantuntijatukea myös riippuvuusriskien hallintaan. Heiltä saa myös asiantuntijanäkemystä ja työkaluja jatkuvuussuunnitteluun. 

Teksti: Mia Heiskanen 

Kiinostuitko?

www.if-insurance.com 

Yritys: If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, Suurasiakkaat

Puhelin: 010 19 15 15 

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuutusyhtiö, jolla on 3,6 miljoonaa asiakasta Pohjoismaissa ja Baltiassa. If tarjoaa noin 6800 työntekijän voimin täydellisen valikoiman vahinkovakuutuksia ja palveluja niin yksityishenkilöille kuin kansainvälisille teollisuusyrityksillekin.