Aihepiirit
04.10.2017

Tarkoituksenmukaista ympäristötekniikan osaamista

Tarkoituksenmukaista ympäristötekniikan osaamista

AX-Suunnittelu on neljän yhtiön rypäs, jonka yhtenä vahvuutena on ympäristöasioiden hallinta. Jututimme ympäristöyksikön johtaja Seppo Heinästä, joka valottaa yhtiön toimintaa.

AX-Suunnittelu aloitti toimintansa keväällä 1993 ja kokonaisuuden muodostavat

Insinööritoimisto AX-LVI Oy, AX-Prosessit Oy, Axovaatio Oy ja AX-Konsultit Oy. AX-Suunnittelu on teknisen alan suunnittelu- ja konsulttitoimisto, jonka osaamisalueita ovat talotekniikka, ympäristötekniikka, energialaitokset, maakaasu- ja kaukolämpöverkostot, prosessisuunnittelu, lämpöpumpputekniikka, mittauspalvelut ja puhdastilat. Yhtiön omistuspohja on poikkeuksellinen. 

– Yhtiöt ovat täysin henkilökunnan omistamia. Se tuo toimintaamme vakautta ja olemmekin rekrytoineet viime vuosina runsaasti uusia osaajia. Toimintamme perustuu aina laatuun eli panostamme asiakastyytyväisyyteen ja olemmekin siinä onnistuneet, sillä asiakassuhteemme ovat pitkäaikaisia. Osa asiakkaista on ollut mukana yhtiön perustamisesta lähtien.

Ympäristötekniikan vahva osaaja

Yhtiön työntekijöillä on pitkä kokemus ympäristötekniikan saralta. 

– On ollut ilo huomata, että yritykset ymmärtävät tänä päivänä, että heillä on velvoitteita yhteiskuntaa kohtaan. Oma viestini onkin, että ympäristöasioihin kannatta panostaa. Se vaatii hieman investointeja, mutta maksaa itsensä takaisin.

AX-Suunnittelu auttaa asiakkaita täyttämään erilaiset ympäristövaatimukset, tekee mittauksia ja konsultointia. 

– Olemme auttaneet satoja yrityksiä saavuttamaan ympäristötavoitteensa ja minimoimaan ympäristövaikutukset. 

Ympäristöasioiden tulkki

Alati muuttuva lainsäädäntö luo yrityksille velvoitteita. 

– Olemmekin usein asiakkaan apuna keskusteluissa viranomaisten suuntaan: teemme säädösten mukaiset selvitykset ja autamme ymmärtämään lainsäädännön koukeroita. 

Turvallisuustekniikka tapetilla

Turvallisuustekniikka on ollut Heinäsen mukaan viime aikoina vahvasti tapetilla. 

– Tästä hyvä esimerkki ovat kemikaaliriskikartoitukset, joihin panostetaan muuttuneen kemikaalilainsäädännön myötä. Teolliset toimijat joutuvat puntaroimaan, mitä muuttunut lainsäädäntö tarkoittaa ja millaisia selvityksiä se heiltä edellyttää. Meiltä löytyy siihen vahvaa asiantuntemusta, sillä olemme alusta lähtien perustaneet asiantuntemuksemme vaarallisten prosessien, toimintojen ja aineiden perusteelliseen tuntemiseen. 

Mallinnuksia, selvityksiä ja mittauksia

Ja olipa kyse työhygienia, työympäristö, päästö-, sisäilmasto-, työhygienia-, melu-, LVI- tai energia-asioiden mallinnuksista, selvityksistä ja mittauksista, apu löytyy AX-Suunnittelusta. 

– Mittaustoimintamme on käytännönläheistä ja tarkoituksenmukaista. Laadimme tuloksista kansantajuiset selvitykset toimenpide-ehdotuksineen. 

Lisätietoa:

Teksti: Mia Heiskanen

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

AX-Suunnittelu

AX-Suunnittelu

AX-Suunnittelu on teknisen alan suunnittelu- ja konsulttitoimisto. Asiantuntijapalveluidemme laajin kokonaisuus on talotekninen suunnittelu sisältäen LVI-, sähkö-, rakennusautomaatio- ja jäähdytystekniikat teollisuuteen ja palvelurakennuksiin. Talotekniikan lisäksi vahvoja osaamisalueitamme ovat ympäristötekniikka, energialaitokset, maakaasu- ja kaukolämpöverkostot, prosessisuunnittelu, lämpöpumpputekniikka, mittauspalvelut ja puhdastilat.