Aihepiirit
28.11.2017

Säätäjä vai kehittäjä? Menestyvillä yrityksillä on yhteinen piirre

Säätäjä vai kehittäjä? Menestyvillä yrityksillä on yhteinen piirre

Systemaattisuus on sana, joka yhdistää menestyviä rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden pk-yrityksiä. Menestyjät eivät säädä, vaan panostavat järjestelmiin ja toimintatapojen kehittämiseen. 

Kyseisen havainnon on tehnyt Admicom Finland Oy, joka on määrittänyt tehtäväkseen helpottaa rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden toimialoilla toimivien yritysten arkea edistyksellisillä ohjelmistoratkaisuilla.

– Olemme huomanneet, että asiakkaiksemme hakeutuvat erityisesti toimialansa voimakkaimmin kasvavat yritykset, jotka haluavat investoida järjestelmiin kehittääkseen toimintatapojaan, toimitusjohtaja Antti Seppä perustelee.

Seppä pohjaa näkemyksensä yhtiön hiljattain julkaisemaan toimialakatsaukseen, jossa alan yleistä kehitystä verrattiin Admicomin asiakaskuntaan.

– Tulokset olivat varsin positiivista luettavaa. Havaitsimme, että Adminet-järjestelmää käyttävien asiakasyritystemme kasvu on toimialaan verrattuna selkeästi parempaa. Koko asiakasjoukkomme kasvuluvut olivat 4,4-20,7 % toimialan kasvun ollessa keskimäärin 0,5-5,3 %.

Pois pullonkaulat

Edellä mainittu Adminet on automatisoitu toiminnanohjausjärjestelmä, joka yhdistää yrityksen toiminnot ja taloushallinnon saumattomasti toimistosta työmaalle tai tuotantoon – aina tarjouslaskennasta sähköiseen kirjanpitoon.

– Käytännössä se tarkoittaa, että automatiikka hoitaa henkilöstöä kuormittavat rutiinityöt, jolloin arvokas työaika voidaan suunnata yrityksen kehittämiseen. Prosessien on skaalauduttava niin, ettei työajasta synny kasvulle pullonkaulaa, joten Adminet on erityisesti kasvuhaluisten ja kasvukykyisten yritysten valinta toiminnan ja talouden ohjaamiseen.

 

Parhaat käytännöt pilvestä

Seppä muistuttaa, että Adminet on pilvipalvelu, jonka kautta toimialan parhaat käytännöt saadaan nopeasti yrityksen käyttöön.

– Kehitämme järjestelmää yhdessä asiakkaiden kanssa. Voimme siis vauhdittaa yrityksen kasvua tarjoamalla yrittäjälle oman toimialansa parhaat työtä tehostavat toimintamallit ja ratkaisut.

Koko toimialan yhteiskehittäjä

Parhaiden käytäntöjen jakaminen vie eteenpäin myös rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden toimialoja, joissa Admicom on sähköisten toimintatapojen edelläkävijä. Hyvä esimerkki on Adminetin sisään rakennettu hinnastoautomatiikka.

– Kun tukkuri päättää ottaa uuden tuotteen valikoimaan, päivittyy tuote- ja hintatieto automaattisesti järjestelmään. Näin aikaa vievä tuote- ja hintatietojen metsästys on yksi huoli vähemmän yrittäjän arjessa. Samalla yrittäjä pääsee kulkemaan kehityksen eturintamassa ostotoiminnan saralla. Muita hyviä esimerkkejä ovat rakentamisessa pakettirekisterien ylläpito tai teollisuudessa sähköiset ostotilauskanavat toimittajille.

Teksti: Mia Heiskanen

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Admicom

Admicom

Ohjelmisto ja tilitoimistopalvelut kaikkiin rakennus-, teollisuus-, sähkö- ja LVI-alan yritysten toimintoihin tarjouslaskennasta kirjanpitoon asti.