Aihepiirit
04.03.2019

Luottamus alkaa jäljitettävyydestä

Kuluttajien on voitava luottaa tuotteiden turvallisuuteen. WHO:n mukaan n. 600 miljoonaa ihmistä sairastuu vuosittain saastuneiden elintarvikkeiden takia. 

– Kaupan globalisoitumisen ja toimitusketjujen monimutkaisuuden johdosta uhka kasvaa. Suomessa olemme tottuneet toiminnan valvontaan, mutta elintarvikkeiden takaisinvetoja kuitenkin tapahtuu (158 kpl v. 2017). Jäljitettävyys edistää tuotteiden turvallisuutta, mutta se edellyttää tuotteiden yksilöintiä standardoidusti, sanoo Petri Leppänen, GS1 Finlandin Development Manager.

– Jäljitettävyys perustuu eri toimijoiden keräämän datan yhteensopivuuteen ja edellyttää standardoitua tapaa toimia. Tiedon on oltava luotettavaa ja nopeasti saatavilla olevaa. Jäljitettävyystietojen ansiosta tuottajat ja valmistajat voivat reagoida nopeammin takaisinvetoihin. Läpinäkyvyys antaa puolestaan kuluttajille tarkempaa tietoa tuotteista. Jäljitettävyysstandardimme tarjoaa tähän loistavat puitteet, kertoo GS1 Finlandin Development Manager   Kimmo Keravuori.

Kauppa on murroksessa

Globaalit verkkokaupat haastavat paikalliset arvoketjut. Perinteisten toimijoiden on löydettävä uusia keinoja organisaatioiden väliselle yhteistyölle ja uusien standardien käyttöönottamiseksi. Elintarviketuotteissa voitaisiin käyttää esimerkiksi älykkäämpää viivakoodia. Parhaassa tapauksessa ketju alkaisi tuotannosta ja raaka-aineista. Se tosin vaatii toimialalta isoja muutoksia. Standardien merkitys tulee kasvamaan digitalisaation myötä. GS1 toteutti Aalto-yliopiston kanssa Starfoodnet-tutkimushankkeen standardien käytön parhaista käytänteistä sekä niiden eduista päivittäistavarakaupan arvoketjussa ja näkymäedellytyksistä nykyisille kivijalkatoimijoille.

Uusi alustatalous edellyttää standardeja

Paljon keskustellaan alustataloudesta, jossa digitaalisuus luo uudenlaisia mahdollisuuksia asiakasarvon tuottamiseen. Digitaalinen kehitys on kokonaisvaltaista. Tietotekniset ratkaisut, ohjelmistot, sovellukset ja tietovarannot ovat osana jokapäiväistä arkea kaikkialla – yrityksissä, julkisella sektorilla ja yksilöiden elämässä. Digitaalisuuden kehittyessä olemme siirtymässä tietotekniikka-avusteisuuden ajasta tietotekniikalla, ohjelmistoilla ja datalla johtamisen aikaan.

– Standardit varmistavat tiedon yhtenäisyyden ja oikeellisuuden. Datamäärä kasvaa räjähdysmäisesti ja luotettavasta datamassasta muodostuu datatalous. Tekoäly voi tuottaa massasta tehokkaasti analyysejä. Standardit siis vaikuttavat arvoketjun tehokkuuteen ja läpinäkyvyyteen. Ne myös tukevat kaupan ja sen kumppani- ja tuoteyritysten kansainvälistymistä ja uusien liiketoimintamallien syntyä, huomauttaa GS1 Finlandin toimitusjohtaja Jukka Kehusmaa.

Toimialariippumaton GS1

GS1:n asiakkaita ovat eri toimialat elintarvikkeista terveydenhuoltoon ja logistiikasta vaate- ja rakennusteollisuuteen. Alasta riippumatta hyötyjä ovat toimitusketjun tehostuminen, läpinäkyvyys, takaisinvetojen tehokkuus sekä turvallisuuden lisääntyminen. Keravuoren mukaan erityisesti terveydenhuollossa ja rakennusteollisuudessa olisi saatavissa vielä paljon lisähyötyjä ja kustannussäästöjä, mikäli GS1-järjestelmää hyödynnettäisiin nykyistä tehokkaammin kuten päivittäistavarakaupassa on jo yli 40 vuoden ajan tehty.

https://www.gs1.fi/

Teksti: Kati Keturi

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

GS1

GS1

Elintarviketeollisuusliitto ry:n, Päivittäistavarakauppa ry:n sekä Keskuskauppakamarin omistama yritysOsa avointa, puolueetonta ja voittoa tavoittelematonta GS1-organisaatiotaAuttaa asiakkaitaan hallitsemaan ja tehostamaan toimitusketjujaan eri toimialoillaSen standardointiratkaisuja käyttää yli 1,4 miljoonaa organisaatiota ympäri maailman GS1-tunniste on mukana yli 6 miljardin kauppatapahtuman kirjaamisessa ja välittämisessä joka päiväMyöntää yksinoikeudella GS1-yritystunnisteita SuomessaYli 6000 asiakasta Suomessa