Aihepiirit
05.03.2019

Helhetsansvar för ASIC projekten

Micro Analog Systems är ett fabless-halvledarbolag i privat ägo. Det planerar och levererar analoga och blandsignal-integrerade kretsar med hög prestanda. 

– Under nästan 30 års verksamhet har vi fått många immateriella rättigheter. Vi har bl.a. användning för dem vid utvecklingen av kundspecifika kretsar, (ASIC) i synnerhet för tillämpningar med låg driftspänning, men även för andra analoga tillämpningar. När det gäller ASSP-kretsar erbjuder vi ett flertal piezo-driverkretsar, med hjälp av vilka man åstadkommer ett kraftigt ljud trots låg driftspänning. Så är ofta fallet med batteridrivna enheter såsom sportur, olika slags tracker-produkter och bärbar elektronik överhuvudtaget, berättar Micro Analog Systems verkställande direktör Juha Majakulma.

Branschen genomgår just nu förändringar. Mikrokretsleverantörerna strävar efter att få ett allt starkare fotfäste, vilket leder till att de stora aktörerna blir allt större. 

– Stora aktörer är inte intresserade av att tillverka kundspecifika kretsar, såvida inte volymen motsvarar vad de endast de största aktörerna har att erbjuda. I motsats till många företag i vår storleksklass har vi fortfarande egen wafer probing samt möjlighet till slutprovning, vilket gör oss mer flexibla vid leveransen av små och medelstora serier. Det ger oss även bättre förutsättningar att ta helhetsansvar för projekt. Detta uppskattas av våra kunder.

Enligt Majakulma är företagets långa och omfattande erfarenhet av planering och provning av analogiska mikrokretsar orsaken till framgången. Meningen är att man även i fortsättningen satsar på tillämpningar med låg driftspänning och liten effekt. 

– Vi är mycket kompetenta inom området halvledarteknologi och vi behärskar kretsleveranskedjan från små volymer till miljonvolymer. Eftersom våra fasta utgifter är så pass små, kan vi erbjuda synnerligen konkurrenskraftiga priser. Vi fortsätter att utveckla nya produkter för de befintliga sensorkretsarnas tillämpningsområden, för piezo- och de andra driverkretsarna samt oscillatorkretsarna och vi satsar dessutom på power management-kretsar. Ett av våra mål är också att lyckas öka ASIC-kretsarnas andel i försäljningen. Text: Kati Keturi

www.mas-oy.com

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Micro Analog Systems

Micro Analog Systems

• ISO 9001:2015-certifiering• Huvudkontoret är beläget i Helsingfors• Ett planeringskontor också i Tallinn, en försäljningskontor i Hongkong• Grundat 1980• Omsättning 2,9 miljoner euro (2017)