Aihepiirit
06.03.2019

Muutosjohtamisen ytimessä

Muutosjohtamisen ytimessä

Hanna Länsivuori johtaa TallinkSiljan asiakaskokemustoimintoja ja markkinointia. Hänen tonttinsa edustaa uuden innovointia, kokeilua, yhdessä tekemistä – ja jatkuvaa muutosta. 

Länsivuoren peukun alla oli useamman vuoden TallinkSiljan digimyynti ja markkinointi, kunnes viime keväänä organisaatio muokattiin asiakaskokemus- ja markkinointitoiminnoiksi. – TallinkSilja on ollut asiakaskokemusbisneksessä jo vuosia, mutta organisaatiomuutoksen myötä kokonaisuutta tarkastellaan nyt entistäkin laajemmasta perspektiivistä. Meillä on huikea määrä asiakasdataa ja -ymmärrystä, mutta tavoitteenamme on, että data alkaisikin työskennellä meille. Viemme asiakaskokemuksen strategia- ja visiotyötä yhtiössä nyt hyvin pontevasti eteenpäin. Uusi yksikkö kattaa asiakaskokemus-, tuote- ja markkinointitoiminnot mukaan lukien kanta-asiakkuudet. 

Kaikki mukaan muutokseen!

Länsivuoren mukaan kuluttajakäyttäytymisen muutos on jo nyt niin nopeaa, että se suorastaan pakottaa yhtiöt nopeaan muutokseen. – Muutos haastaa niin minua kuin kaikkia muitakin yhtiömme työntekijöitä. Suurin haasteemme onkin se, että onnistumme luomaan TallinkSiljan 7500 tekijälle yhteisen ymmärryksen yhtiömme tulevaisuudenkuvasta. Olemme töissä asiakkaalle ja pohdimme parhaillaan, miten saamme ihmiset mukaan muutokseen, ajattelemaan kokonaisuutta ja yhteistä hyvää, vaikkei se juuri tällä hetkellä konkretisoidukaan arjessa. Koen, että kaiken keskiössä on yhteinen ymmärrys siitä, miksi muutumme. Suunnan on oltava selkeä ja motivoiva koko henkilöstölle.

Vuorovaikutusta moneen suuntaan

Länsivuori uskoo vahvasti tiimityöskentelyn ja vuorovaikutuksen voimaan. – Vuorovaikutus ja ihmisten osallistaminen on ensiarvoisen tärkeää, sillä vain siten syntyy yhteinen ymmärrys meneillään olevasta muutoksesta. Iso osa työpäivistäni kuluukin keskusteluihin eri sidosryhmien kanssa. Se on johtamista, jonka avulla varmistan omalta osaltani sen, että saamme riittävästi erilaisia ajatuksia, näkemyksiä ja palautetta, jotta meillä on hyvät edellytykset luoda uutta. 

Vastuulliset arvot lähellä sydäntä

Länsivuori saa parhaat kicksit työssä ihmisistä ja tiimeistä. Siitä, että yhdessä opitaan, onnistutaan taklaamaan haasteita ja löytämään ratkaisuja. Myös epäonnistuminen on tärkeää. – Vastuullisuus on vahvasti TallinkSiljan toimintojen ytimessä ja on hienoa, että ekologiset valinnat painavat myös kuluttajien vaakakupissa lähimatkailun arvostuksen nousuna. Vastuullisuus on minulle teini-ikäisten lasten äitinä tärkeä arvovalinta ja pyrinkin ohjaamaan omia arjen valintojani siihen suuntaan, että jätän ympäristön kannalta vastuullisemman jäljen jälkipolvilleni. | Teksti: Mia Heiskanen

www.tallinksilja.fi

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Tallink Silja Oy

Tallink Silja Oy

Tallink Silja Oy on osa AS Tallink Gruppia, joka on yksi Itämeren alueen suurimmista matkustaja- ja rahtiliikennevarustamoista. Yhtiö liikennöi laivoja Silja Line-brändin alla Helsingistä ja Turusta Ahvenanmaan kautta Tukholmaan. Lisäksi Tallink Silja Oy myy välittäjänä AS Tallink Gruppin operoimia laivoja, jotka liikennöivät Tallink-brändin alla mm. reitillä Helsingistä Tallinnaan.Tallink Silja Oy toimii Helsingissä, Turussa ja Tampereella sekä tytäryhtiö Sally Ab Maarianhaminassa. Yritys työllistää maalla noin 500 ja merellä noin 1000 henkilöä.