07.05.2022

Yhdenvertaisuuden ja esteettömyyden edelläkävijä

Invalidiliitto ry on toiminut yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja esteettömyyden suunnannäyttäjänä maassamme jo yli 80 vuotta. Paljon kehitystä on tapahtunut, mutta työtä ja vaikuttamista tarvitaan edelleen, jotta fyysisesti vammaisilla ja toimintaesteisillä henkilöillä olisi mahdollisuus elää täysipainoista ja itsenäistä elämää.

Yhdenvertaisuuden ja esteettömyyden edelläkävijä

Invalidiliitto ry keskittyy yleishyödylliseen toimintaan fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten hyvinvoinnin parantamiseksi. Järjestön aiemmin tuottamat asumis- ja kuntoutuspalvelut on yhtiöitetty. Merkittävimmät Invalidiliiton joko kokonaan tai osittain omistamat yhtiöt ovat asumis- ja kuntoutuspalveluja valtakunnallisesti tuottava Validia Oy, Ammattiopisto Spesia Oy, jolla on useita toimipisteitä Etelä- ja Keski-Suomessa, sekä Lapin Kuntoutus Oy Rovaniemellä.

Vahva vaikuttaja

Toimitusjohtaja Janne Juvakka korostaa, että Invalidiliiton katse on aina suuntautunut eteenpäin ja yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin on reagoitu nopeasti.  

– Haluamme olla toimija, jonka puoleen yksityiset ihmiset ja eri organisaatiot voivat kääntyä kaikissa vammaisia koskevissa asioissa. Olemme vahva vaikuttaja ja meillä on laajaa asiantuntemusta, muun muassa esteettömyyden osalta. Haluamme myös muistuttaa, että vammaisten ihmisten joukossa on paljon osaamista, jota hyödynnetään työelämässä aivan liian vähän.

Invalidiliiton toiminta on laajaa. Liiton kautta saa muun muassa neuvontaa, koulutusta ja vertaistukea. Lisäksi liitto vaikuttaa vammaisten ihmisten elämän parantamiseksi sekä paikallisesti, alueellisesti että valtakunnallisesti. 

– Yhteistyö hyvinvointialueiden kanssa on tärkeää, jotta mahdollistetaan sellainen apu ja tuki, jota vammaiset ihmiset tarvitsevat. Tärkeää on myös muistaa, että kunnissa päätetään edelleen useista hyvinvoinnin kannalta tärkeistä asioista, kuten liikkumisesta ja koulutuksesta, avaa Juvakka.

Digitaalisuus luo uusia mahdollisuuksia

– Parhaimmillaan yhteiskunnan digitalisoituminen mahdollistaa uudenlaisia palveluja ja apua liikuntavammaisille. Haluamme olla tukemassa tätä kehitystä ja olla omalta osaltamme suunnannäyttäjinä. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme tarjotaksemme uudenlaisia digitaalisia palveluita. Meidän, kuten koko yhteiskunnan pitää kantaa huoli siitä, että yhdenvertaisuus toteutuu myös digitaalisessa maailmassa, muistuttaa Juvakka.

Teksti: Maija-Liisa Saksa

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Invalidiliitto

Invalidiliitto

Invalidiliitto edistää ja kehittää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää.

Invalidiliitto ry & konserni

- Valtakunnallinen vaikuttamisen ja palvelutoiminnan monialajärjestö
- Perustettu 1938
- 143 jäsenyhdistyksessä 27 000 jäsentä ympäri maata
- Liitossa 90 ja konsernissa 2500 työntekijää
- Kokonaistuotto liitossa 20 milj. euroa, konsernissa 155 milj. euroa
- Liiton tase 110 milj. euroa, konsernin 175 milj. euroa

Artikkelin asiantuntijat

Janne Juvakka

toimitusjohtaja, Invalidiliitto ry & konserni

Yhteystiedot

Mannerheimintie 107, 00280 Helsinki Puhelinvaihde: 09 613 191fpd@invalidiliitto.fi

Invalidiliitto somessa

Organisaation artikkelit