Riita-asioiden selvittelyssä tarvitaan taitoa ja kokemusta

Kun yritys tai yksityinen henkilö on ajautumassa riitatilanteeseen, on hyvä kääntyä mahdollisimman varhain asianajotoimiston puoleen, jossa on monipuolista kokemusta riitojen ratkaisusta. Asiakkaan kannalta on olennaista, että asianajaja, sen lisäksi että tuntee riitaa koskevan oikeudenalan, osaa myös arvioida menestymisen kannalta tarpeellisen näytön.

Riita-asioissa kannattaa kääntyä asianajajan puoleen, jolla on kokemusta prosessaamisesta sekä kyseisestä oikeudenalasta. Ratkaisun saamisen nopeuttamiseksi riita-asia voidaan käsitellä sovittelu- tai välimiesmenettelyssä, kertoo Mari Lampenius. Hän itse on käynyt Keskuskauppakamarin välimieskoulun.  Kuva: Olivier Béaslas
Riita-asioissa kannattaa kääntyä asianajajan puoleen, jolla on kokemusta prosessaamisesta sekä kyseisestä oikeudenalasta. Ratkaisun saamisen nopeuttamiseksi riita-asia voidaan käsitellä sovittelu- tai välimiesmenettelyssä, kertoo Mari Lampenius. Hän itse on käynyt Keskuskauppakamarin välimieskoulun. Kuva: Olivier Béaslas

Asianajotoimisto Susiluoto Oy:n 15 asianajajaa ovat kokeneita prosessaajia eli asiakkaiden oikeuksien puolustajia oikeudenkäynneissä ja riidanratkaisuissa. Lisäksi jokaisella on oma erikoistumisalueensa.

– Hoidamme sekä yritysten että yksityishenkilöiden riitatilanteita. Toimistossamme ne pääosin liittyvät tekijänoikeuksiin, rakentamiseen, vakuutuksiin, vahingonkorvauksiin, johdon vastuukysymyksiin, perhe- ja perintöoikeudellisiin kysymyksiin tai rikosasioihin, selvittää asianajaja ja osakas Mari Lampenius. Hänen erikoisalaansa ovat mm.tekijänoikeudet.

Yleiset oikeusistuimet ovat ruuhkaisia ja sen vuoksi kannattaa pohtia oman asianajajan kanssa myös erilaisia riidan ratkaisumahdollisuuksia. Välimiesmenettelyn lisäksi sovittelua kannattaa harkita. Asianajajaliiton sovittelulautakunta ja Keskuskauppakamarin välimieslautakunta auttavat sovittelijan nimeämisessä. Susiluodon toimistossa usealla asianajajalla on sovittelijan koulutus.

“Sisällöntuotantoon liittyvät riita-asiat ovat yleisiä".

Sisällöntuotanto on sekä yrityksille että tekijöille rahanarvoista omaisuutta. Immateriaalioikeuksiin kuuluvat riidat käsitellään markkinaoikeudessa, jossa ratkaisun saaminen voi kestää pitkään. Ratkaisuja pitäisi saada nopeasti, jotta osapuolet tietävät miten voi toimia sisällön kanssa.

– Olisikin hyvä, että jo sopimuksia laadittaessa käytettäisiin immateriaalioikeuksiin perehtynyttä asianajajaa ja mietittäisiin oikeuksista sopiminen huolella ja myös se, millä menettelyllä mahdolliset riitatilanteet ratkaistaan, jotta se olisi nopeaa ja kustannustehokasta. Olen mukana tekijänoikeusneuvostossa, jolta voi pyytää lausuntoa tekijänoikeuskysymyksistä, mutta neuvosto ei anna päätöksiä näyttökysymyksistä, kertoo Lampenius. 

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Asianajotoimisto Susiluoto Oy

Asianajotoimisto Susiluoto Oy

Asianajotoimisto Susiluodon tavoite on ollut koota vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön kykenevä yhteisö, joka tukee erikoistuvaa osaamista ja jatkuvaa kehittymistä. Asianajajamme ovat omien alueittensa tunnustettuja osaajia ja oikeudenkäyntien ammattilaisia, joista valitsemme asiakkaillemme oikean tekijän ja realistisesti mitoitetut toimenpiteet.

Artikkelin asiantuntijat

Mari Lampenius

Mari Lampenius

asianajaja, osakas, Susiluoto Oy

Yhteystiedot

Uudenmaankatu 16 A, 00120 Helsinki tel. +358 9 686 9110