12.12.2018

Osaava arvioija ja erityispalvelujen tuottaja

Osaava arvioija ja erityispalvelujen tuottaja

Tuki- ja osaamiskeskus Eskoon sosiaalihuollon erityispalvelujen ytimessä ovat asiakkaiden tarvitsemat, eri elämänvaiheiden ja -tilanteiden edellyttämät erityispalvelut. Lähtökohtana on taata jokaiselle asiakkaalle toimintakyvystä riippumatta oikeus kasvuun ja hyvään elämään. Eskoo on erikoistunut vammaispalveluihin ja lastensuojeluun.

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä toimii 31 kunnan alueella Etelä-Pohjanmaalla ja keskuspaikka on Seinäjoella. Alueen väestöpohja on 370 000 ja jonkinasteista tukea tarvitsevia on alueella noin 1850 henkilöä. 

– Haluamme olla erityistä tukea tarvitsevien osaava arvioija ja tukipalvelujen tuottaja. Olemme viime vuosina panostaneet osaamiseemme sekä toimintojemme kehittämiseen todella vahvasti. Strategiamme mukaisesti asetamme tavoitteemme pitkäjänteisesti ja prosessimaisesti, yli valtuustokausien. Kun työhön osallistuu koko henkilökunta, tietävät kaikki, mitä tapahtuu milloinkin. Tämä selkeyttää ja tehostaa toimintaa, kertoo kuntayhtymän johtaja, sosiaalineuvos Jouni Nummi.

Merkittävä etappi kehitystyössä on kansainvälisen viitekehitys ICF:n käyttöönotto. Sen avulla kaikilla työntekijöillä on yhteinen kieli asiakkaan kokonaisvaltaiseen toimintakyvyn arviointiin, palvelun ja tuen suunnitteluun sekä toteuttamiseen.

– Me olemme ensimmäinen kuntayhtymä, joka määrittää kaikki palvelutuotteensa ICF:n avulla. Siinä kiinnitetään erityistä huomiota osallisuuteen. Passivoivan hoidon sijaan me arvioimme, millä tavoin toimintarajoitteiden tuomat esteet voidaan poistaa ja tuemme asiakasta, jotta hänellä olisi mahdollisimman hyvät edellytykset itsenäiseen elämään, selvittää Nummi.

Keskittämisen sijaan verkottumista

Nummi on huolissaan mahdollisista erityispalvelujen keskittämisestä muutamaan maakuntaan.

– Tarvitsemme osaajaverkostoa, jossa lapsesta pidetään yksilöllisesti huolta asiantuntijoiden ja lapsen läheisten kanssa yhdessä. Tämä ei onnistu keskitettynä muutamaan kaupunkiin koko maassa.

Isot investoinnit

Viime vuosina Eskoo on investoinut yli 20 miljoonaa euroa pelkästään Seinäjolle uusiin toimitiloihin, tehostetun palvelun lyhyt- ja pitkäaikaisiin asuntoihin aikuisille ja lapsille. Uusia ovat myös 24-paikkainen koulu sekä Aistikeskus Sateenkaari, mikä tarjoaa kaikenikäisille tekemistä ja lepoa sekä mielelle että keholle. 

– Isoista investoinneista huolimatta taloutemme on ylijäämäinen, kertoo Nummi tyytyväisenä.

Eskoo panostaa myös kehitystoimintaan ja se osallistuu erilaisiin hankkeisiin. Merkittävä panostus, yli puoli miljoonaa euroa, on lahjoitus psykologian tieteenalan professuuriin. Teksti: Maija-Liisa Saksa

www.eskoo.fi

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo

Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo

Elävää elämää tiedolla, tunteella ja tuella. Uskomme, että jokaisella on oikeus kasvuun ja hyvään elämään. Siksi haluamme tukea asiakkaan oman elämän hallintaa, auttaa arkielämän tehtävissä ja kannustaa osallistumaan yhteiskunnan toimintaan. Yhdessä omaisten, läheisten ja muun tukiverkoston kanssa pystymme nostamaan asiakkaan elämän laatua.