Aihepiirit
07.03.2020

Bovallius-säätiön metsistä yhteiskunnallista hyvää

Yli sadan vuoden ajan S. ja A. Bovalliuksen säätiön hyvin hoidetut metsät ovat mahdollistaneet koulutuksen ja työmahdollisuuksia kuulovammaisille ja kommunikaatioesteisille.

Bovallius-säätiön metsistä yhteiskunnallista hyvää

Uutteraa ja säästäväistä elämää 1800-luvulla eläneet ja naimattomina pysyneet sisarukset Sofia ja Angelique Bovallius testamenttasivat koko omaisuutensa, mm. metsää, nimeään kantavalle lahjoitusrahastolle. Sen varoilla valmistui vuonna 1905 sisarusten kotitilalle kartano, jossa ylläpidettiin kuuromykille tytöille tarkoitettua talouskoulua. 

Rahasto on muuttunut Bovallius-säätiöksi, mutta sisarusten testamentti ohjaa sen toimintaa yhä. Säätiön tarkoitus on tukea kuulovammaisia ja kommunikaatioesteisiä henkilöitä itsenäisinä ja yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä. – Sofia ja Angelique Bovallius olivat todella kaukokatseisia ja viisaita sekä omaisuutensa hoidossa että tavoitteissaan tukea syrjäytymisvaarassa olleiden itsenäistä elämää, toteaa säätiön toimitusjohtaja Mia Sarpolahti.

Hoidetut metsät vakaa tulonlähde

Bovallius-säätiön varallisuuden perusta on nykyäänkin säätiön omistamissa metsissä, joita on n. 2400 hehtaaria. Ne sijaitsevat sisarusten kotiseudulla Pieksämäellä. 

Metsistä saatavilla tuloilla säätiö jakaa yksityisille henkilöille sekä yhteisöille apurahoja säätiön tarkoitusta tukevaan toimintaan. Apurahojen hakuaika on syksyisin. 

– Säätiön metsäomaisuuden ammattimaisesta hoidosta vastaa Metsäliitto Osuuskunta (Metsä Group), jonka jäsenenä säätiö on ollut 1940-luvulta. Säätiön metsien hoitoa ja käyttöä ohjaa ajantasainen metsäsuunnitelma. Pitkäjänteisellä suunnittelulla metsien vakaat tuotot turvataan myös tuleville sukupolville, korostaa Sarpolahti.

Bovallius-säätiön metsissä on runsaasti virkistysreittejä. Laajoja metsäalueita hoidetaan suunnitelmallisesti ja luontoarvot huomioiden. Metsien tuotoista jaetaan vuosittain apurahoja säätiön tarkoitusta toteuttavaan toimintaan, kertoo Mia Sarpolahti.

Säätiön metsät ovat sertifioituja ja kaikissa toimenpiteissä luontoarvot otetaan huomioon. Säätiön mailla sijaitseekin mm. 150 hehtaaria soidensuojelualueita.

– Lisäksi metsien virkistyskäyttö on meille tärkeää ja säätiön mailla onkin runsaasti yleisiä ulkoilureittejä, kertoo Sarpolahti.

Bovallius-konserniin kuuluu myös Bovallius Palvelut Oy, joka monialaisena yhteiskunnallisena yrityksenä toteuttaa osaltaan säätiön tarkoitusta. 

Kuurojenkoulun ajat ovat jääneet taakse, mutta testamentin tahdon mukaisesti Bovallius-säätiö ylläpitää edelleen ammatillista erityisoppilaitosta, Ammattiopisto Spesiaa,yhdessä Invalidiliiton kanssa. Oppilaitos tarjoaa koulutusta kuuden maakunnan alueella noin 1300 opiskelijalle. 

Teksti: Maija-Liisa Saksa

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr

S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr

S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr on perustettu Pieksämäellä vuonna 1905 hoitamaan omaisuutta, jonka Sofia ja Angelique Bovallius määräsivät testamentilla käytettäväksi kuurojen tyttöjen koulutukseen. Säätiö kehittää erityistä tukea tarvitsevien opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksia ylläpitämällä yhdessä Invalidiliitto ry:n kanssa ammatillista erityisoppilaitosta. Koulutustoiminnan lisäksi säätiö huolehtii kiinteistö- ja metsäomaisuudestaan, sekä omistaa kokonaisuudessaan Bovallius-Palvelut Oy:n ja KiOy Pieksänsaran. Bovallius-konserniin kuuluu myös Pieksämäen Seudun Talohuolto Oy. Säätiö tukee tavoitteidensa mukaista toimintaa myös jakamalla apurahoja ja avustuksia.