Digitaliseringar för tillverkning och logistik med Quuppas platstjänster

Inom tillverkningen måste verksamhetschefer hantera en mängd olika logistiska utmaningar. Det främsta problemet är bristen på datasynlighet, vilket komplicerar allt från lagerhantering till spårning av försändelser. I avsaknad av synlighet från hela försörjningskedjan, blir föremål ofta felplacerade under de olika produktionsstadierna och tid slösas bort på att försöka spåra varor och utrustning manuellt.

Digitaliseringar för tillverkning och logistik  med Quuppas platstjänster

Enskilda intressenter i en försörjningskedja använder ofta sina egna interna ledningssystem och kommunikationskanaler, i motsats till ett centraliserat rapportering- och spårningssystem, vilket resulterar i låst data som döljer den större bilden angående status och plats för en tillgångar.

Den resulterande flaskhalsen visar behovet av ett centraliserat system för tillgångsspårning, vilket endast kan uppnås genom en övergång till digitalisering inom logistiken. Det är därför vi på Quuppa har arbetat med att utveckla realtidslokaliseringssystem (RTLS), som gör att tillgångar kan lokaliseras, spåras och analyseras i inomhusanläggningar.

Med Quuppas exakta positioneringssystem kan en tillgångs exakta plats göras tydlig i realtid, vilket förenklar och effektiviserar tillgångshämtning. Men till skillnad från andra RTLS-plattformar kan Quuppas system lokalisera taggar och alla andra möjliga enheter med Bluetooth (T.ex. mobiltelefoner och scanners) ner till 10 centimeters nivå Sända och ta emot signaler i metalltäta utrymmen, vilket gör det unikt lämpat för lager och andra utmanande miljöer.

”Med Quuppas exakta positioneringssystem kan en tillgångs exakta plats göras tydlig i realtid, vilket förenklar och effektiviserar tillgångshämtning." 

Quuppa-systemet ger också en korrekt uppdaterad inventering på flera platser, oavsett om det är för verktyg, paket eller utrustning, så att du vet exakt vad du har och vart du har det. All denna data är också integrerad i en enda centraliserad plattform, så att du enkelt kan konfigurera, hantera och övervaka flera platser, vilket förbättrar skalbarheten.

Och nu, för att föra tillverkningen in i framtiden, har Quuppa samarbetat med svenskbaserade Virtual Manufacturing, en leverantör av logistikutvecklingstjänster. Virtual Manufacturing inkorporerar Quuppas RTLS-erbjudanden och lokaliseringstjänster i sin produktportfölj för att hjälpa kunder i Norden att nå maximal operativ effektivitet.

Virtual Manufacturing hjälper till att digitalisera nordisk lagerverksamhet och integrerar vår positioneringsdata i sin tillverkningsprogramvara för att underlätta operatörernas beslutsfattande. Företagets molnbaserade Gazpacho-mjukvara analyserar spårningsdata kommer att ge insikter om produktion och prestanda, som tillgångshämtning och plocktider.

Många kunder runt om i världen har redan skördat fördelarna av att använda vår teknik genom att ge ny kraft till föråldrade och ökat produktiviteten, allt från Airbus till DHL. Globala företag effektiviserat sin logistik med våra RTLS-system och relaterade tjänster. Efter att ha implementerat vår RTLS-teknik för att spåra stålleveranser hos Kloeckner Metals, minskade de sitt genomsnitt från i 45 minuter till 7 minuter, vilket resulterade i ytterligare 15 000 USD per dag i dagliga intäkter.

I slutändan gör vår teknik det möjligt för tillverkare att göra det de är bäst på: öka effektiviteten och effektivisera verksamheten. Vi ger bra verktyg för att bli effektiva.

www.virtual.se

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Quuppa

Quuppa

Quuppa is a privately owned, independent company, employing 55+ people from 16 nationalities and holds its headquarters in Espoo, Finland – with offices in Washington DC (USA), Sydney (AUS), Shanghai & Shenzhen (CN).

We are convinced that innovation and collaboration go hand-in-hand. Driven by our passion for creating a superior positioning standard and working closely with our partners across various industries, Quuppa has been able to develop a viable solution that spans many different verticals and use cases.

Today Quuppa is a leading provider of Real-Time Locating Systems (RTLS), with 3000+ deployments in 55+ countries and over 200 partners worldwide.

Yhteystiedot

Quuppa somessa