Osynlig budbärare

OpusCapita erbjuder lösningar för effektiv elektronisk handel. Den nya plattformen digitaliserar affärsmeddelanden mellan företag med hjälp av den senaste tekniken.

”Elektronisk fakturering utgör en stor del av vår omsättning. Vi vill dock betona vikten av även elektroniska beställningar. Vi kan erbjuda hjälp i både inköps- och försäljningsprocesser”, säger Per Åberg.
”Elektronisk fakturering utgör en stor del av vår omsättning. Vi vill dock betona vikten av även elektroniska beställningar. Vi kan erbjuda hjälp i både inköps- och försäljningsprocesser”, säger Per Åberg.

Förra hösten lanserade OpusCapita sin Business Network-tjänst på en helt ny, molnbaserad teknologiplattform.

– Vi söker tillväxt och nya kunder genom att erbjuda den senaste tekniken samt bl.a. full kompatibilitet med Peppol-nätverket även för inköpsmeddelanden. Detta möjliggör en betydande expandering av nätverket samt en öppen kommunikation mellan företag, säger Per Åberg, Head of Business Network Products på OpusCapita. 

De nordiska länderna är sedan länge föregångare inom elektronisk fakturering, och även i Sverige skickas de flesta fakturorna som e-fakturor. Inom den offentliga sektorn är e-fakturering enligt Peppol obligatorisk för leverantörer. Medan EU strävar efter att standardisera elektronisk fakturering, standardiserar bl.a. det samnordiska Smart Government-projektet elektroniska beställningar.

– Elektronisk fakturering utgör en stor del av vår omsättning. Vi vill dock betona vikten av även elektroniska beställningar. Vi kan erbjuda hjälp i både inköps- och försäljningsprocesser, säger Åberg.

Tid för strategiskt arbete

OpusCapita bildar ett handelsnätverk av köpare och leverantörer genom att erbjuda förmedlingstjänster av inköpsmeddelanden, såsom beställningar, 
orderbekräftelser och fakturor.

– Genom våra lösningar kan leverantörer t.ex. säkerställa en snabb elektronisk fakturering och korrekta inbetalningar. Inom inköp möjliggör automatiska fakturor effektiv hantering av inköpsfakturor, automatisk granskning av fakturor och matchning av kostnader, säger Åberg.

Genom att automatisera det manuella arbetet sparas arbetstid och kostnader, vilket frigör tid för strategiskt arbete.

”Vi söker tillväxt och nya kunder genom att erbjuda den senaste tekniken".

– Vi erbjuder givetvis inköpssystem, men vi kan också integrera oss direkt i kundernas befintliga ERP-system och förmedla elektroniska meddelanden mellan företag.

OpusCapita är verksamt sedan 1980-talet och har ca 240 medarbetare. Företaget ägs sedan 2019 av Providence Equity och har ca 1 700 företagskunder i Norden, Centraleuropa och USA. 

Byggbolaget Peab gör alla sina beställningar elektroniskt i Sverige och Norge. Sveriges Domstolar skickar sina fakturor automatiskt genom OpusCapita i olika format beroende på vad mottagaren kan ta emot. 

– I framtiden kommer vi att försöka fokusera på partihandeln, den tillverkande industrin, dagligvaruhandeln och byggindustrin. Även om vi verkar i flera olika länder är vi en svensktalande lokal aktör.

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

OpusCapita

OpusCapita

OpusCapita is a leading European provider of electronic invoice and supply chain document exchange, invoice automation, and procurement solutions. Our cloud-based solutions help businesses manage their procurement, supply chain, accounts payable and accounts receivable processes, lowering costs while improving control and supporting growth.

OpusCapita ist ein führender europäischer Anbieter von Lösungen für den elektronischen Austausch von Rechnungen und Lieferkettendokumenten, für die Rechnungsautomatisierung und die Beschaffung. Unsere Cloud-basierten Lösungen unterstützen Unternehmen bei der Verwaltung ihrer Beschaffungs-, Lieferketten-, Kreditoren- und Debitorenprozesse, senken die Kosten und verbessern gleichzeitig die Kontrolle und unterstützen das Wachstum.

OpusCapita on yksi Euroopan johtavista verkkolaskutuksen, sanomanvälityksen, laskuautomaation ja hankinnan ratkaisujen tarjoajista. Pilvipohjaiset palvelumme auttavat organisaatioita tehostamaan hankinnan, tilaus-toimitusketjun sekä osto- ja myyntireskontran prosesseja. Läpinäkyvyys ja digitalisaatio mahdollistavat kasvun ja tuovat mittavia kustannussäästöjä.

Artikkelin asiantuntijat

Per Åberg

Per Åberg

Head of Business Network Products, OpusCapita

OpusCapita somessa