Den första ETV-godkända vattenreningsmetoden i Norden

Klimatförändringen och dess extrema fenomen ger upphov till oförutsägbara hot, som man måste vara fullt förberedd för.

Den första ETV-godkända vattenreningsmetoden i Norden

BK-Hydrometa OY är ett ledande företag inom vattenbehandling av förorenat dag- och lakvatten, hängande grundvatten och avrinningsvatten.

BK-Hydrometa OY:s EFFE® GX är den första metoden för rening av avrinningsvatten i Norden, som verifierats i EU:s verifieringsprogram för miljöteknologi. Metoden är ETV-verifierad för att avlägsna skadliga ämnen, tungmetaller, lukter, lösta och suspenderade ämnen samt näringsämnen från vattnet. 

Luktproblemen försvinner, och orenheter återhämtas 

När man har byggt sedimenteringsdammar och fördröjningsmagasin för att hindra att förorenat dagvatten infiltreras in i marken och sjunker in i grundvattnet, kan det hända att vattenkvaliteten försämras snabbt. Syre konsumeras ständigt av naturens biologiska funktioner, vattnet blir syrefritt och börjar lukta 
svavelväte. 

– De båda reningsmetoderna EFFE® och SPEF® har utvecklats och införts av BK-Hydrometa för att skydda mottagande vattenmiljöer mot framför allt de lösta föroreningarna i vattnet. Metoden baserar sig på fasändring och på en naturenlig, biologisk-fysiologisk/kemisk process där mikrober renar vatten. 

”Metoden baserar sig på fasändring och på en naturenlig, biologisk-fysiologisk/kemisk process där mikrober renar vatten". 


EFFE® är mera för industriellt bruk, medan SPEF® syresätter effektivt vatten i dammarnas och sjöarnas djupgravar. I och med att vatten syresätts så minskar problemet med lukter och stor näringsämneshalt / inre belastning, konstaterar BK-Hydrometa OY:s VD Anita Salo, och berättar mera om planeringen av behandlingen.

– När man börjar uppföra vattenrening med EFFE® eller SPEF®, är det första viktiga steget att ta vattenprover för omfattande analys. På grund av låg turbiditet kan vattnet vara väldigt klart, men kan innehålla massor av skadliga ämnen i löst form. Även ämneskoncentrationer i vattnet kan variera mycket beroende på vattnets ursprung. Det kan komma från vägar och andra asfalterade ytor eller kan härröra från industrin.  Efter analyser är det dags för modellering i vårt eget labb och utföra ett hypotestest, som bättre kartlägger vattnet som vi kommer att behandla. Modellering har visat sig vara ett mycket bra sätt att spara tid i planeringen.

– Med våra metoder effektivitet att rena vattnet från lösta metaller och andra orenheter beror inte på flödet, t. ex SPEF® anläggningen kan kontinuerligt behandla 3,5–45 kubikmeter / timme, och med bra reningsgrad, säger Salo.

ec.europa.eu/environment/ecoap/etv/airport-runoff-and-perched-water-treatment-effer-gx_en

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

BK-Hydrometa Oy

BK-Hydrometa Oy

Runoff water treatment and water circulation measurements are our core business.

State-of-the-art knowhow and expertise, constant product development and newest innovations together with continuous training received from our international principals are at your service.

- Founded in 2011
- Planning, assembling and delivering of runoff water plants to customers
- Import and sales of hydrological and meteorological measuring devices

Measurement stations, data collection and transfer for:
- Water quality and quantity
- Road and runway conditions, precipitation, and weather
- Runoff water and perched groundwater
- Dam security and flood control

Artikkelin asiantuntijat

Anita Salo

VD

Yhteystiedot

Vesilaitoksentie 10 FI-21200 Raisio +358 10 2302 850info@bk-hydrometa.fi