14.03.2022

Optimera tillverkningsprocessen med spårningssystem i realtid

Tillverkningsföretag strävar efter att bli mer produktiva och effektiva. Komplexa processer med olika komponenter, monteringssteg och verktyg kan göra det svårt att få detaljerade och mätbara data.

Optimera tillverkningsprocessen med spårningssystem i realtid

Med spårning kan vi mäta tiden i varje produktionssteg vilket möjliggör uppskattningar av kostnader och analyser av var förbättringsåtgärder bör vidtas. Det är viktigt att kontinuerligt mäta och övervaka effektiviteten samt validera förbättrande åtgärder.

Företag använder ERP-system för att styra sin verksamhet. De är i de flesta fall baserade på uppskattade kostnader för varje steg i processen. Kostnaden är dock inte statisk i en tillverkningsprocess. För att optimera för kostnad krävs realtidsdata för hela processen.

Det är precis vad det finska företaget Quuppa, inom Real-Time Location System (RTLS), och Orange Business Services, ett globalt nätverksbaserat tjänsteföretag, arbetar med. Deras lösning ger en fullständig överblick över varje del av produktionsprocessen genom att utrusta komponenter, verktyg och annat med spårbara taggar. På så sätt går det enkelt att se i realtid när, var och varför problem uppstår.

”Processen kan optimeras genom att ta bort flaskhalsar och öka hastigheten". 

– Många av våra projekt följer ett liknande mönster, säger Johan Jeppsson, IIoT & Industry 4.0 Solutions Architect, Orange Business Services. Det första steget är att avgöra vilken effektivitet vi har just nu och se till att vi har korrekt data. Processen kan optimeras genom att ta bort flaskhalsar och öka hastigheten. Med hjälp av mer avancerade analysverktyg, som AI och maskininlärning, kan vi analysera och optimera hela verksamheten.

Orange Business Services hjälpte Safran Aircraft Engines när de letade efter en lösning för att optimera spårningen och hanteringen av sina verktyg i storskaliga produktionsanläggningar. Lösningen gör det möjligt att exakt lokalisera deras verktyg – i realtid.

– Tillverknings- och logistikföretag ser redan enorma vinster med spårningslösningar inomhus, säger Sammy Loitto, CEO, Quuppa. Vi har en kund inom metallindustrin, Kloeckner Metals, som har minskat sina packningstider från 45 till endast 7 minuter och ökat sin leveransnivå med 20 000 dollar per dag genom att spåra 4 000 enheter. Deras investering betalade sig på bara 4 månader. 

Orange Business Services

We help our customers across the globe transform their industries, reimagine their services, create a positive impact and unleash the power of their data into an amazing and trusted resource that gives our customers positive business impact. With them, we are designing the new awesome.

  •  Revenue in 2020 €7.8 billion
  •  28,500 Employees – half of them outside France
  •  +3,000 Multinational clients
  •  2 million SOHO and SME clients, including
    43,000 companies with over 50 employees in France

www.orange-business.com

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Quuppa

Quuppa

Quuppa is a privately owned, independent company, employing 55+ people from 16 nationalities and holds its headquarters in Espoo, Finland – with offices in Washington DC (USA), Sydney (AUS), Shanghai & Shenzhen (CN).

We are convinced that innovation and collaboration go hand-in-hand. Driven by our passion for creating a superior positioning standard and working closely with our partners across various industries, Quuppa has been able to develop a viable solution that spans many different verticals and use cases.

Today Quuppa is a leading provider of Real-Time Locating Systems (RTLS), with 3000+ deployments in 55+ countries and over 200 partners worldwide.

Artikkelin asiantuntijat

Johan Jeppsson

IIoT & Industry 4.0 Solutions Architect, Orange Business Services

Sammy Loitto

CEO, Quuppa

Yhteystiedot

Quuppa somessa