12.03.2022

Betolar bygger en koldioxidsnål framtid

Jorden är i skriande behov av att vi tar klimatfrågorna på allvar. Byggande, vari betong är ett av de mest centrala materialen, står för stora koldioxidutsläpp.

Betolar bygger en koldioxidsnål framtid

Det är därför hög tid att agera. Vi måste se oss om efter nya klimatsmarta alternativ. Betolar har utvecklat en receptsamling på kolfattig betong där slagg används som bindemedel. Denna lösning gör det möjligt att minska koldioxidutsläppen från betong med upp till 80 procent.

– Vår metod ersätter cement helt och hållet. Det minskar utsläppen avsevärt, säger Matti Löppönen, verkställande direktör för Betolar Oyj, ett finskt företag inom materialteknologi.

Grönt byggande är en viktig pusselbit för att bromsa klimatförändringarna. Tre stora utmaningar för att uppnå en hållbar industriell utveckling på global nivå är: koldioxidutsläpp från cement, begränsade råvaror och outnyttjade restprodukter. Betolar erbjuder en lösning på samtliga av dessa problem.

– Vi har utvecklat Geoprime® som minskar utsläppen från betongråvaror. Konceptet bygger på en receptsamling och kunskap som gör det möjligt att nyttja regionala restprodukter för att bygga en optimal och ständigt utvecklad sammansättning för varje produktgrupp, säger Matti Löppönen från Betolar.

Enligt Svensk Betong har utsläpp kopplade till betong vid husbyggnation minskat med en femtedel under de senaste 20 åren. Minskningen har skett tack vare utveckling av ny cement med en lägre andel cementklinker och energieffektivitet i tillverkningen.

– Med vår lösning får betongtillverkare en ständigt föränderlig receptsamling och stöd för gröna bindemedelslösningar i industriell skala. Konceptet garanterar inte bara användbarhet och kvalitet för lösningarna, utan också kommersiell attraktionskraft för våra kunder. Varje ton producerad betong minskar utsläppen, säger Löppönen.

Den gröna vågen i betongindustrin ger ringar på vattnet för hållbart byggande. Allt fler företag i byggnadsvärdekedjan vill delta. Samhällets reglering styr byggbranschen och industrin mot miljövänliga lösningar.

– Betongtillverkare, byggare, fastighetsinvesterare och utvecklare är särskilt intresserade av våra lösningar, säger Löppönen.

Först på tur i Europa att producera med den koldioxidsnåla lösningen är danska IBF och finska JA-KO Betoni. Lanseringen av kommersiell produktion visar att Geoprime® är ett alternativ som är konkurrenskraftigt såväl inom pris som industriell funktion. 

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Betolar Plc

Betolar Plc

Betolar is a Finnish pioneer company in materials technology. Our story began with a bold experiment to replace cement used as a raw material for concrete with a side stream-based material. From the beginning, it was clear that something great could be achieved with these geopolymers – something – that would change the way we make products and use raw materials.

At the heart of Betolar are visionary thinking, a high level of expertise in construction, and a deep understanding of the opportunities offered by technology and digitalization.

Today we have grown to be a pioneering partner, helping the construction industry to build a new, more sustainable future. We help reduce CO2 emissions and the usage of fossil resources in order to achieve climate goals in practice.

Artikkelin asiantuntijat

Matti Löppönen

verkställande direktör, Betolar Oyj

Yhteystiedot

43300 Kannonkoski, Finland contact@betolar.com

Betolar Plc somessa