Aihepiirit
18.03.2021

Idag är vårt samarbete kanske starkare än någonsin

Hur har coronakrisen påverkat relationen mellan Finland och Sverige? Det är en fråga vi på ambassaden fått många gånger under det senaste året, och självklart funderat på en hel del. När vi pratar med våra vänner, kollegor och kontakter går åsikterna ibland isär – vissa är oroliga, medan andra tycker att vår relation, som formats under flera århundraden, klarat även den här prövningen.

Själv landar jag i den senare slutsatsen. Krisen har krävt – och fortsätter att kräva – mycket av oss alla. Bitvis har tongångarna varit hårda på grund av alla rest-
riktioner, men det förändrar inte det faktum att vi är grannar som står varandra nära, både geografiskt och i många viktiga politiska frågor. Sverige är även Finlands näst viktigaste exportmarknad efter Tyskland.

Just nu pågår en mängd svensk-finska projekt inom vitt skilda områden, från stärkt krisberedskap och försvar till mer hållbarhet i lärarutbildningar. Idag är vårt samarbete kanske starkare än någonsin, trots pandemin. Och även om krisen gör resandet mellan länderna svårt, sätter den inte stopp för nya möten. Den 15 april ordnar Team Finland exempelvis ett virtuellt ministerbesök till Sverige där näringsminister Mika Lintilä och utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari leder en delegation av företag inom health tech, nya livsmedel och miljövänliga textilier. Målet är att utöka handeln och samarbetet mellan svenska och finländska företag. 

Ministerdelegationen är ett talande exempel på det finländska innovationsklimatet just nu. Finland är ett land som värdesätter vetenskap och kunskap högt samt aktivt söker lösningar på vår tids gemensamma utmaningar. Under covid-19-krisen har flera framgångsrika nyheter introducerats. Coronablinkern, appen som hjälper till att bryta smittkedjorna, har laddats ner mer än 2,5 miljoner gånger och noterats stort i internationell media. Den senaste versionen är dessutom kompatibel med flera andra europeiska corona-appar, så att informationen kan förmedlas mellan dem. Även coronahundarna, som tränats inom ett projekt vid Helsingfors universitet för att upptäcka smittade personer, har blivit världsberömda. 

Samtidigt som pandemin kräver mycket av vår uppmärksamhet får vi inte glömma de utmaningar som fanns innan corona. Det gäller inte minst klimatkrisen. Även där ligger många finländska företag i framkant och utvecklar allt från hållbara material och affärsmodeller inom den internationella textilbranschen till nya, växtbaserade proteiner som kan ersätta kött i vår diet.

De är innovationer som kan komma att ge nytta långt utanför Finlands gränser – inte minst i Sverige.

Elna Nykänen Andersson, 

Press- och kulturråd, Finlands ambassad i Stockholm

 

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Finland utomlands


Finland utomlands är utrikesministeriets och de finländska beskickningarnas webbplats.

Artikkelin asiantuntijat

Elna Nykänen Andersson

Press- och kulturråd, Finlands ambassad i Stockholm