Aihepiirit
18.03.2021

Meriaura seglar mot en utsläppsfri sjöfart

Rederiet Meriaura som i mitten på 80-talet startade sin verksamhet med en bogserbåt transporterar idag cirka 3 miljoner ton bulk och tiotals krävande projektlaster årligen. Det som skiljer Meriaura från andra rederier är att man inom företaget aktivt studerat och eftersträvat lösningar för att uppnå koldioxid-neutrala lösningar inom sjöfarten långt tidigare än andra rederier. Företagets fartyg drivs redan nu delvis på biobränsle som tillverkats på avfallsprodukter. Produktionen av bränslet sker vi koncernens egen anläggning som ligger i Nystad, Finland.

Vid transporter av stora projektlaster är själva resan isbergets topp. Företagets eget team av erfarna sjökaptener och ingenjörer planerar, förbereder och övervakar varje transport i minsta detalj för att säkerställa en smidig och säker transport.

Utbyggnaden av vindkraft är fortsatt livlig och storleken på möllorna blir hela tiden större. Nu talat man redan om transporter av rotorblad som är upp till 100 meter långa.  Det Åbo baserade rederiet Meriaura, som idag lotsas av finlandssvensken Beppe Rosin, är marknadsledare inom sjötransporter av ”överstora” och krävande projektlaster inom Östersjöområdet. 

– Vi har gedigen erfarenhet av att transportera en mycket varierande typ av stora projektlaster och vår portfolio innefattar bland annat, vindkraft, hamnkranar och annan lasthanteringsutrustning, varvsindustrins transporter samt övriga specialtransporter för den tunga industrin, säger Rosin.

Meriaura är även en betydande aktör på bulk-laster. Rederiets torrlastare som trafikerar främst på Öster- och Nordsjön transporterar bla. återanvändningsmaterial, agri-bulk och mineraler. Ett starkt växande segment är även förnyelsebara bränslen så som träflis och pellets.

Meriaura har profilerat sig som ett företag som inom alla sina funktioner beaktar miljöaspekterna. Historien om användning av biobränslen på fartyg startar så tidigt som 1992, när företaget utförde ett försök med biodiesel på en av sina bogserbåtar. Därefter följde en lång paus i utvecklingsarbetet som dock tog ny fart 2010 i och med planeringen och byggande av däckslastaren Meri, som från början anpassades för att kunna använda biobränsle. 

– Redan då stod det klart att ett nybygge inte bör planeras för att operera uteslutande på fossila bränslen, säger Jussi Mälkiä som är företagets grundare och som från början haft en vision om att skapa en renare sjöfart.  Torrlastfartygen Mirva VG och Eeva VG, som även går under benämningen EcoCoasters, och som togs i bruk 2016 är sedan en vidareutvecklad version av Meri, när det gäller användning av biobränsle. 

Baserat på dessa EcoCoaster fartyg å ena sidan och på användningen av företagets eget biobränsle, lanserade Meriaura förra året ett nytt koncept för sjötransporter, nämligen Meriaura EcoVoy. I och med att bränslet är tillverkat på avfallsprodukter, blir utsläppen kalkylerade på livscykel-nivå, hela 92–96 procent lägre än om motsvarande transport utförts med fossilt bränsle. Bränsleproduktionen sköts av ett separat bolag inom koncernen. Råvarorna för bränsleproduktionen består i sin helhet av återanvändningsmaterial och biprodukter som samlas in av olika aktörer i Norden. En av huvudkomponenterna är använda matoljor som samlas in från snabbmatskedjor och restauranger.

– Efter introduktionen av EcoVoy konceptet har vi blivit övertygade om att förändringens vind även blåser inom den traditionella sjöfarten. Sedan 2019 har vi regelbundet pejlat intresset för miljövänliga transporter hos våra kunder. Hösten 2019 tecknade vi det första kundkontraktet, som innebar att kunden mot en liten tilläggskostnad, som bruket av biobränsle medför, kan tillgodoräkna sig över 90% lägre koldioxidutsläpp för sjötransporten. Sedermera har EcoVoy resor företagits med flera kunder och intresset för konceptet har varit tom. större än förväntat, uppger Rosin.

Förutom EcoVyo konceptet har Meriaura startat ett ”zero-waste” projekt som innefattar även företagets äldre fartyg.  Målsättningen med projektet är att minska på den mängd avfall som uppstår ombord och att stoppa alla utsläpp från fartyget till havs. Tyvärr är alla hamnar ännu idag inte utrustade för att ta emot och behandla tex. avloppsvatten från fartygen och därmed dumpas detta fortfarande i många fall i havet. Detta är mycket skadligt för den marina miljön och därmed vill dra vårt strå till stacken i kampen om en renare havsmiljö.

– Vi är glada för att vårt initiativ har gett upphov till diskussion om de bristfälliga mottagningsfaciliteterna i hamnarna och att problemet nu tas på alvar och vi ser en tydlig attitydförändring mot det bättre. Zero-waste projektet handlar inte enbart om hantering av avfall som uppstår utan i allra högsta grad om att minimera avfallsmängden. Konkreta åtgärder handlar tex. om att minska på matsvinnet, välja klimat smartare råvaror, ersätta engångsflaskor med vattenautomater, installera kompostorer ombord osv.

Att på alla plan värna om miljön och att aktivt arbeta för hållbara lösningar är något som sitter i väggarna på Meriaura, eftersom det från första början ingått i företagets grundares och huvudägares Jussi Mälkiäs vision.

– Som familjeägt företag har vi bättre förutsättningar att investera i miljövänligare lösningar som vi tror på - även sådana som på kort sikt inte nödvändigtvis bidrar till en ökad lönsamhet. Vårt nästa steg kommer  vara att lansera ett koncept som är 100% koldioxidneutralt.

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Meriaura


In the frontline of developing sustainable shipping

Meriaura is a Finnish family owned shipping company. We transport industrial bulk, recycled and raw materials and demanding project cargoes. We operate in Northern Europe.

Artikkelin asiantuntijat

Beppe Rosin

VD

Jussi Mälkiä

grundare och styrelseordförande

Yhteystiedot

firstname.lastname@meriaura.fiBulk chartering: chartering@meriaura.fi Operations: operations@meriaura.fiFinancial administration: accounting@meriaura.fi

Meriaura somessa