14.03.2022

Finländskt familjeföretag satsar på stark tillväxt i Sverige

Det finländska familjeföretaget Vieser, som tillverkar golvbrunnar, är en stark och erfaren aktör i Finland och de nordiska länderna. Företaget som har genomfört en stor strategisk förnyelse, har även förnyat sin produktportfölj. Företaget erbjuder sina kunder tekniskt säkra, lättmonterade, lättskötta och högkvalitativa golvbrunnssystem.

Annika Jyllilä-Vertigans är verkställande direktör för familjeföretaget, som 1973 grundades av hennes far Erkki Jyllilä. Innan hon tog över ledningen i familjeföretaget arbetade hon inom finansbranschen i London.
Annika Jyllilä-Vertigans är verkställande direktör för familjeföretaget, som 1973 grundades av hennes far Erkki Jyllilä. Innan hon tog över ledningen i familjeföretaget arbetade hon inom finansbranschen i London.

Viesers verkställande direktör Annika Jyllilä-Vertigans berättar att revideringen av bolagets strategi utgick från dagens trender och kundbehov.

– Vi gick målmedvetet in för att till­godose kundbehoven genom att utveckla pro­duktportföljen och  bredda kompetensen. Det är också en ytterst viktig sak för oss att ta ansvar. Vi började producera ekologiskt mervärde redan då företagets grundare min far Erkki Jyllilä, ersatte en golvbrunn som rostar lätt med en förstklassigt fungerande och säker golvbrunnslösning, som förlänger byggnadens livscykel. Nu har vi ökat det strategiska mervärdet genom att lyssna till kundbehoven av i dag och tar fram upplevelser och välbefinnande med toppdesign. 

”Caring” talar om vår inställning till alla intressenter, även vår miljö. Vi är en finländsk aktör, vars alla produkter tillverkas i hemlandet". 
– Annika Jyllilä-Vertigans


Tillväxt med partnerskap

Värdena är viktiga i företagets verksamhet. 

– ”Caring” talar om vår inställning till alla intressenter, även vår miljö. Vi är en finländsk aktör, vars alla produkter tillverkas i hemlandet. ”Pioneering”-attityden har redan implementeras i företaget av dess grundare; för oss är det en del av företagets DNA att leta fram de bästa lösningarna. Vi förlitar oss också på goda partnerskap och på samarbete, berättar Jyllilä-Vertigans. I produktformgivningen förlitar sig Vieser på designsamarbete.

– I formgivningen arbetar vi med  designpartners som har varit framgångsrika i branschen och av samarbetet får vi i gengäld bästa möjliga kompetens.  

Vieser är ett tillväxtinriktat, innovativt företag, som via sina produkter erbjuder sina partners en möjlighet till tillväxt, förnyelse av affärsverksamheten och ökning av värdet. 

– Som familjeföretagare är det viktigt för mig att både företaget och våra samarbetspartners är livskraftiga och skapar värden gemensamt. Det kräver ständig förnyelse och innovationer av oss och att vi är lyhörda för våra kunders behov. 

Text: Eila Lokka

Vieser erbjuder unika designlock och högkvalitativa golvbrunnslösningar för proffs inom byggbranschen, inredningsarkitekter och husägare. Det har installerats ca 7 miljoner Vieser-golvbrunnar i Finland, Sverige, Norge och Estland. Vieser är en del av företagsfamiljen Paree Group. 

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Vieser

VieserWe continuously develop new products in order to serve up the best solutions for our customers’ needs. Vieser offers superior quality, functionality and durability. We focus on the design of our products and sustainable development. Our goal is to serve the markets with stylish solutions that belong in the modern home and improve the daily lives of our customers.

Our selection has been designed to support people’s interior design dreams and to inspire them to make discerning choices. We want to help our customers create distinctive decors that please the eye, create harmony and help to improve the quality of life.

Artikkelin asiantuntijat

Annika Jyllilä-Vertigans

Annika Jyllilä-Vertigans

verkställande direktör

Yhteystiedot

Metsänneidonkuja 8, 2nd floor, FI-02130 Espoo vieser@vieser.fi

Vieser somessa