Aihepiirit
18.03.2021

Lukter och orenheter bort från avrinningsvatten

Klimatförändringen och dess extrema fenomen ger upphov till oförutsägbara hot, som man måste vara fullt förberedd för då även miljölagstiftningen kan förutsätta att företagen övervakar vattenbalansen på vidsträckta, byggda fält. BK-Hydrometa Oy är ett ledande företag inom vattenbehandling och miljömätningar, som har specialiserat sig på behandling av förorenat hängande grundvatten och avrinningsvatten samt på reservoar- och dammövervakning.

– Dessutom representerar vi OTT Hydromet Groups hydrologiska och meteorologiska mätinstrument, planerar mätstationer och nätverk samt tillhandahåller miljöövervakningskonsultationer, berättar BK-Hydrometa Oy:s VD Anita Salo.

Den första ETV-godkända vattenreningsmetoden i Norden

BK-Hydrometas EFFE® GX, som utvecklats för behandling av avrinningsvatten, är den första metoden för rening av avrinningsvatten i Norden, som verifierats i EU:s verifieringsprogram för miljöteknologi. Metoden är ETV-verifierad för att avlägsna skadliga ämnen, tungmetaller, lukter, suspenderade ämnen och näringsämnen från vattnet. 

– Vattenreningsmetoden är en del av vår egen produktutveckling och produktion. Det behandlade vattnet leds ut till ett vattendrag med beaktande av miljöbestämmelserna eller återvinns i industriella processer, berättar Salo.

Kundanpassad vattenbalanshantering

Miljöbestämmelserna kan kräva att en regional vattenbalans upprättas, exempelvis i områden där det hanteras vattenlösliga material eller kemikalier. Från dessa områden kan koncentrationer av föreningar, som inte kan släppas ut direkt i vattendrag, lösas upp i regn- och smältvatten.

– Vi löser utmaningarna vad gäller rening av avrinningsvatten och vattenbalanshantering på kundspecifik basis. Det behövs en regional vattenbalans för att få reda på vattenmängderna. Utifrån analyserna drar man slutsatser om vilken del av kemikalierna som bryts ned i marken och vilken del som riskerar att rinna ned i grundvattnet. Eller hur mycket syreförbrukande kemikalier som troligen hamnar i grundvattnet, vilket utan vattenbehandling skulle orsaka skador på organismerna, konstaterar Salo.

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

HydrometaRunoff water treatment and water circulation measurements are our core business.

State-of-the-art knowhow and expertise, constant product development and newest innovations together with continuous training received from our international principals are at your service.

Artikkelin asiantuntijat

Anita Salo

VD