Puhdasta sähköä uusin menetelmin: sähköjärjestelmän modernisointi muuttaa Suomea

Fingrid Oyj on suomalaisten kantaverkkoyhtiö, jonka tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää sähköverkkoa valtakunnallisesti sekä turvata sähkön saanti- ja toimitusvarmuus kaikissa tilanteissa. Nyt sähköjärjestelmässä on tapahtumassa suuri muutos, joka vaikuttaa myönteisesti koko yhteiskuntaan.

Puhdasta sähköä uusin menetelmin: sähköjärjestelmän modernisointi muuttaa Suomea

Sähköjärjestelmän modernisointi tarkoittaa teollisuuden, lämmityksen ja liikenteen sähköistämistä sekä siihen liittyvää päästöttömän sähkön merkittävää lisäämistä. Muutoksessa korostuu uusiutuvan ja päästöttömän sähkön tuotanto, joka palvelee erityisesti sitä hyödyntävää teollisuutta. 

Omavarainen Suomi

Jukka Ruususella on pitkä kokemus sähköverkkoalalta. Hän on toiminut Fingridin toimitusjohtajana vuodesta 2007 ja nähnyt aitiopaikalta viime aikojen kehityksen.

– Meneillään on suuri muutos ja valtava teollinen kehitysloikka. Yhteiskunnan sähköistäminen ja tuulivoiman tuotannon merkittävä kasvu vaikuttavat voimakkaasti sähköjärjestelmäämme. Lisäksi vetytalouden kehittyminen tulevaisuudessa lisää päästöttömän sähkön tarvetta, sanoo Ruusunen. 

Maamme sähköverkko on jo nyt hyvässä kunnossa ja kehittyy jatkuvasti. Verkon rakennus- ja parannustoimiin panostetaan kymmenen vuoden aikana noin kolme miljardia euroa, kertoo Jukka Ruusunen.

– Sähköistämiseen tarvittavan tuulivoimatuotannon lisääntymisen myötä tarvitaan lisää voimajohtoyhteyksiä ja sähköverkon stabiiliutta tukevia ratkaisuja. Suomeen on rakennettu noin 1 400 tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu teho on vajaat 5 700 megawattia. Arvioimme tuulivoimakapasiteetin nelinkertaistuvan seuraavan vuosikymmenen aikana. 

”Valtava teollinen kehitysloikka".

– Suomi on jo osin omavarainen sähköntuotannossa ja vuosien 2023 –2024 aikana jopa täysin omavarainen vuositasolla tarkasteltuna. Suomella on suuri mahdollisuus houkutella maahan sähköä käyttävää teollisuutta, mikä tarkoittaa uusia investointeja ja työpaikkoja sekä kasvavia verotuloja ja edullisempaa sähköä, Ruusunen kertoo.

Kysyntään voitava vastata

Tulevaisuudessa korostuvat myös kulutuksen joustavuus, siirtoyhteyksien merkitys sekä energian varastointi. Sähkön kaupankäynti siirtyy lähemmäksi tuotanto- ja käyttöhetkeä, luoden toimijoille kannusteen sopeuttaa omaa sähkön tuotantoa tai kulutusta kulloinkin vallitsevaan tilanteeseen. Se edellyttää puolestaan teknisesti tehokasta sähköverkkoa ja automaatiota. 

– Maamme sähköverkko on jo nyt hyvässä kunnossa ja kehittyy jatkuvasti. Verkon rakennus- ja parannustoimiin panostetaan kymmenen vuoden aikana noin kolme miljardia euroa. Meillä on parhaillaan käynnissä noin sata projektia, mikä on aivan ainutlaatuista Suomen kantaverkon historiassa. Haluamme pitää kantaverkon siinä kunnossa, että voimakkaasti kasvavaan kysyntään voidaan vastata. Uuden hallituksen pitäisi tukea tätä muutosta ja nopeuttaa sähköistämisen, sähkön tuotannon ja verkon rakentamisen lupaprosesseja. Suomi on houkuttelevimpia vihreän energian markkinoita. Rakennamme todellista kestävää tulevaisuutta. Tätä mahdollisuutta ei pidä hukata, toteaa Ruusunen.

Teksti: Teemu Simola

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Fingrid

Fingrid

Fingrid Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalaisten kantaverkkoyhtiö, jonka tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää sähköverkkoa valtakunnallisesti, turvata sähkön saanti- ja toimitusvarmuus kaikissa tilanteissa sekä edistää puhdasta, markkinaehtoista sähköjärjestelmää. Omistajina ovat Suomen valtio ja suomalaiset eläkeyhtiöt. Yrityksen liikevaihto vuonna 2022 oli 1815,2 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee 489 henkilöä. Lisätietoa: www.fingrid.fi

Artikkelin asiantuntijat

Jukka Ruusunen

toimitusjohtaja, Fingrid

Yhteystiedot

Puhelin kaikki toimipaikat: 030 395 5000

Fingrid somessa