Visiona älykkäämpiä vaihtoehtoja kiertäville sähkökatkoille

Resurssien rajallisuus ratkaistaan älykkäällä kulutuksen ohjauksella. Sähkömittareiden uusi sukupolvi auttaa optimoimaan tuotannon ja kulutuksen tasapainoa sekä tasaamaan jakeluverkon ruuhkahuippuja.

Vantaalla sijaitseva tuotanto- ja logistiikkakeskuksemme tarjoaa luotettavaa ja joustavaa palvelua, sanoo Aidonin toimitusjohtaja Tommi Blomberg.
Vantaalla sijaitseva tuotanto- ja logistiikkakeskuksemme tarjoaa luotettavaa ja joustavaa palvelua, sanoo Aidonin toimitusjohtaja Tommi Blomberg.

Maailmanpoliittinen tilanne ja vallitseva energiakriisi ovat tehneet sähkömarkkinoiden tuotantoa ja kulutusta tasapainottavista älyteknologioista entistäkin ajankohtaisempia. 

Uuden sukupolven reaaliaikaiset sähkömittarit paitsi tukevat yhteiskunnan vihreää siirtymää myös mahdollistavat yksittäisille kotitalouksille kustannustehokkaamman sähkönkulutuksen. Älykkäiden sähköverkkojen ja mittausteknologian edelläkävijänä tunnettu kotimainen Aidon kuljettaa suomalaisia kärkijoukoissa kohti resurssiviisasta ja ympäristöystävällistä energiajärjestelmää.

“Aidonin valttikortteja ovat paikallinen palvelu ja laadukas teknologia."

–  Valtioneuvoston asetus koko Suomen siirtymästä uuden sukupolven älykkäisiin ja reaaliaikaisiin sähkömittareihin lisää käytettävissä olevaa dataa merkittävästi, ja teknologiset innovaatiot auttavat valjastamaan datan potentiaalin jakeluverkkoyhtiöiden ja kotitalouksien hyötykäyttöön. 

Näin kulutushuippuja on tulevaisuudessa mahdollista tasata paremmin niin, ettei energiapulan seurauksena tarvitsisi turvautua esimerkiksi kiertäviin sähkökatkoihin, toimitusjohtaja Tommi Blomberg Aidonilta kertoo nykytilanteeseen viitaten.

Hajautettu tuotanto ja kestävä kulutus

Suomen kotitalouksiin vaihdetaan muutaman lähivuoden aikana vihreää siirtymää tukevat uuden sukupolven sähkömittarit, jotka liittävät kuluttajat osaksi entistä älykkäämpää sähköverkkoa. 

– Aidonin mittausratkaisun valttikortteja ovat paikallinen palvelu ja laadukas teknologia. Pienjänniteverkon hallinnan lisäksi autamme kuluttajia ja jakeluverkkoyhtiöitä saamaan energiatehokkuudesta aitoa lisäarvoa omaan arkeensa, Blomberg päättää.

Teksti: Mari Korhonen

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Aidon

Aidon

- Liikevaihto: 40 M€
- Työntekijämäärä: n. 60
- Liiketoiminta-alueet: Älykkään sähköverkon ja energianmittauksen ratkaisut ja palvelut
- Päämarkkina-alueet: Pohjoismaat
- Vienti: n. 70 %

Artikkelin asiantuntijat

Tommi Blomberg

CEO, Aidon

Yhteystiedot

Piippukatu 11, 40100 Jyväskylä info@aidon.com

Aidon somessa