Kaukolämpö on kehittyvää ja toimitusvarmaa lähilämpöä

Talven lähestyessä lämmön riittävyys sekä eri lämmitysmuotojen kustannukset herättävät huolta. Energiakriisi, polttoaineiden nousseet hinnat sekä fossiilisten polttoaineiden kalliit päästöoikeudet ovat lisänneet entisestään kiinnostusta luotettaviin ja uusiutuviin lämmönlähteisiin.

Kaukolämpö on kehittyvää ja toimitusvarmaa lähilämpöä

Fortumin lämmitys- ja jäähdytysliiketoiminnassa on otettu jo vuosien ajan useita konkreettisia askelia entistä puhtaamman ja sen myötä kilpailukykyisemmän lämmön tuottamiseksi – viime vuonna uusiutuvat energialähteet tuottivatkin jo noin 44 prosenttia Fortumin kaukolämmöstä. 

– Kaukolämpötuotantomme muutosmatka kohti hiilineutraaliutta käynnistyi jo viime vuosikymmenen puolivälissä. Silloin alkoi lämmöntuotannon sähköistäminen Espoon Suomenojalla, jossa ryhdyttiin ottamaan talteen jätevesien hukkalämpöä. Nyt siellä on käytössä kolme lämpöpumppuyksikköä, joiden avulla tuotetaan jopa 50 000:n asukkaan lämmöntarve, kertoo lämmitys- ja jäähdytysliiketoiminnan energiaratkaisuista vastaava johtaja Thomas Ekholm.

Tulevaisuudessa hukkalämmön käyttöä tullaan lisäämään entisestään. 

– Avasimme kaukolämpöjärjestelmämme kaksisuuntaiseksi vuonna 2018. Tämä tarkoittaa, että olemme valmiita ostamaan lähialueidemme kiinteistöissä ja yritysten prosesseissa syntyvää puhdasta hukkalämpöä. Useita kohteita on jo toteutettu ja lisää on tulossa, selvittää Ekholm.

Aivan uudelle tasolle hukkalämmön hyödyntäminen nousee, kun Microsoftin uudet Espooseen ja Kauniaisiin rakennettavat datakeskukset valmistuvat ja Fortum alkaa kierrättää niissä syntyvää hukkalämpöä suoraan kaukolämmöksi. Kyseessä on lajissaan maailman suurin talteen otettavan hukkalämmön määrä. Datakeskusten jäähdytykseen käytetään päästötöntä energiaa ja siitä syntyvällä hiilineutraalilla lämmöllä katetaan tulevaisuudessa noin 100 000 asukkaan lämmöntarve Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueella. Yhteensä kaukolämpöä tuotetaan alueella noin 250 000 asukkaalle.

Motivoitunut henkilöstömme on innovoinut kaukolämpöjärjestelmäämme tavalla, joka on maailmanlaajuisestikin uraauurtavaa, kertoo Thomas Ekholm tyytyväisenä.

Kaukolämpöjärjestelmien ehdoton etu on kyky yhdistää reaaliaikaisesti ja joustavasti lämmön eri lähteet asiakkaiden tarpeisiin – esimerkiksi suuret hukkalämmöt voidaan siirtää tarvittaessa kaupungin laidalta toiselle sinne missä lämpöä kulloinkin tarvitaan. Kaukolämpöverkko on tähän ainoa valmis tekninen ratkaisu. Näin lämmöntuotanto ei ole riippuvainen yhdestä energialähteestä. 

Fortumilla on panostettu jo vuosia fossiilisten lämmönlähteiden osuuden pienentämiseen. 

Tavoitteena onkin, että koko kaukolämmön tuotanto on hiilineutraalia tämän vuosikymmenen loppuun mennessä ja viimeistään vuonna 2025 suljetaan viimeinen kivihiiliyksikkö. 

Uusi teknologia mahdollistaa myös kysyntähuippujen tasaamisen

Fortumin tavoitteita ovat energian saatavuuden varmistaminen, energiatehokkuuden parantaminen ja päästöjen vähentäminen. Koska kaukolämmön tuotannosta yhä suurempi osa on sähköpohjaista, voidaan sähkö ja kaukolämpö integroida yhdeksi isoksi kokonaisuudeksi.

– Koska käytämme monipuolisia lämmönlähteitä ja lämpöakkuja, kaukolämpöjärjestelmä pystyy tasaamaan sähkönkulutuksen huippuja. Riippuen valtakunnallisesta sähkön kulutuksesta kullakin annetulla hetkellä voidaan sähköpohjaista lämmöntuotantoa joko lisätä tai vähentää. 

– Jos esimerkiksi sähköstä on pulaa, voimme ajaa alas sähköpohjaista lämmöntuotantoa. Vastaavasti esimerkiksi tuulisena päivänä kun sähköstä on ylitarjontaa, voimme ohjata nopeasti käyttöön otettavia sähkökattiloita tuottamaan lämpöä lämpöakkuihin ja verkkoon. Akkujen lämpöenergia voidaan purkaa kaukolämpöverkkoon myöhemmin. Suomenojalla meillä on jo iso 800 megawattitunnin akku, johon varastoitavan energian määrällä ajaisi Teslalla viisi kertaa kuuhun ja takaisin, selventää Ekholm kaukolämpö- ja sähköjärjestelmän yhdistämisestä saatavia hyötyjä.

Motivoituneet huippuosaajat kilpailukyvyn takana

– Muuntautumiskykymme on meille ensiarvoisen tärkeää, jotta pystymme sekä siirtymään päästöttömään kaukolämmön tuotantoon että palvelemaan asiakkaitamme luotettavasti ja kilpailukykyisesti. Toimintamme on monella tapaa uraauurtavaa, ja avainasemassa siinä on motivoitunut henkilökuntamme huippuosaajineen, korostaa Ekholm.  

Lopuksi hän muistuttaa, että Fortumin pitkäjänteinen innovointi uuteen teknologiaan ja investoinnit uusiutuviin lämmönlähteisiin tekevät kaukolämmöstä tulevaisuudessakin erittäin hintakilpailukykyisen ja luotettavan lämmitysmuodon, joka perustuu lähialueelta saataviin hiilineutraaleihin lämmönlähteisiin. Fortumin kaukolämmön hinnoittelurakenne tullaan tämän ansiosta uudistamaan vuoden 2023 keväällä. Silloin valtaosalle asiakkaista kaukolämmön hinta laskee, ja erityisesti taloyhtiöt ja omakotitaloasujat tulevat hyötymään uudistuksesta.

Teksti: Maija-Liisa Saksa

Fortumin lämmitys- ja jäähdytysliiketoiminta kehittää ja toteuttaa paikallisia energiaratkaisuja luotettavaan ja kohtuuhintaiseen lämmitykseen ja viilennykseen. Tarjoamme kaupunkilaisille modernia, omavaraista ja päästötöntä energiaa.

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Fortum

Fortum

Edistämme muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Tarjoamme asiak­kail­lemme ja yhteis­kun­nalle puhdasta energiaa ja kestäviä ratkaisuja. Näin varmis­tamme nopean ja luotet­tavan siirtymän hiili­neut­raaliin talouteen.

Artikkelin asiantuntijat

Thomas Ekholm

Head of Energy Solutions, Heating & Cooling Finland at Fortum

Yhteystiedot

Keilalahdentie 2-4, CD-talo 02150, Espoo Puhelin: 010 4511

Fortum somessa