”On etuoikeutettua viedä eteenpäin energia-alan vastuullisuutta”

Näin ajattelee Elenian asiakas- ja sidosryhmäpäällikkö Sanni Harala, kahden lapsen äiti, energinen lasten ja aikuisten liikuttaja sekä yhteisöllisyyden kannattaja Pirkanmaan Havisevan kylältä. Tältä arvopohjalta energia-alan vastuullisuuden ratkominen inspiroi Sannia arjen työssä.

Sanni Haralaa innostaa ja motivoi työssään se, että hän voi olla mukana rakentamassa entistä vastuullisempaa tulevaisuutta meille kaikille. Kuva: Olli Myyrä
Sanni Haralaa innostaa ja motivoi työssään se, että hän voi olla mukana rakentamassa entistä vastuullisempaa tulevaisuutta meille kaikille. Kuva: Olli Myyrä

Sanni Haralaa innostaa ja motivoi työssään se, että hän voi olla mukana rakentamassa entistä vastuullisempaa tulevaisuutta meille kaikille.

– Voin työssäni osaltani kantaa vastuuta tulevaisuudesta. Vaikka ilmastoteot haastavat koko elämäntapamme, voimme yhdessä muuttaa sen huomista rakentavaksi energiaksi. Tarvitsemme kaikki sähköä ja energiaa koko ajan.

Sannin päätyminen energia-alalle oli sattumien summa. Metsäalan opiskelijasta tulikin energian ammattilainen.

– Ihmisenä olen energinen ja minusta löytyy virtaa lähes joka tilanteeseen. Siksi tunsin energia-alan heti omakseni, kun tilaisuus tarjoutui. Työni Eleniassa on innostavaa ja motivoivaa, sillä saan olla mukana kehittämässä asioita, joilla on suuri merkitys sekä yhteiskunnalle että ihmisten arjessa.

– Teemme Eleniassa työtämme päämääränämme järkevät energiaratkaisut sekä yhteiskunnan että asiakkaittemme kannalta. Koen aidosti olevani etuoikeutettu voidessani vaikuttaa siihen, että energia-alalla ja ihmisten arjessa kestävä kehitys otetaan entistä paremmin huomioon, kuvaa Sanni työtään. 

Siirtyminen fossiilisista polttoaineista kohti uusiutuvia energiamuotoja koskettaa meitä kaikkia. Verkkoyhtiöille tämä murros merkitsee uutta roolia ilmastoteoissa ja vaatii isoja panostuksia sekä kehitystyöhön että verkkoratkaisuihin, joiden käyttöikä on vuosikymmeniä, jopa yli puoli vuosisataa. 

"Vastuullamme on pitää huolta, että älykäs sähköverkko vie eteenpäin yhteiskunnan vihreää siirtymää", Sanni Harala toteaa.

– Uudistuvan energian määrän kasvu tuo monia haasteita. Tuuli- ja aurinkoenergia ovat sääriippuvaisia. Kuitenkin energiaa tarvitaan jatkuvasti. Verkkopalveluyhtiönä meidän on myös pystyttävä vastaanottamaan sähköä jakeluverkkoomme  sekä valtavilta tuulipuistoilta että hajautetuilta pientuottajilta, muun muassa aurinkosähköä vaikka joka kiinteistöstä. Tulevaisuudessa asiakkaille tulee tarjota mahdollisuus sähkön kulutuksen joustoon ilman, että se vaikuttaa arjen sujuvuuteen, kertoo Sanni sähköistyvän elämän tulevaisuudesta. 

Vastuullisuutta tieteeseen sitoutuen  

Eleniassa vastuullisuus on erottamattomasti mukana kaikessa toiminnassa ja kehitystyössä. Yhtiön kestävän kehityksen työtapoihin ja tavoitteisiin kuuluu ilmasto- ja ympäristöasioiden rinnalla luonnollisesti muut vastuullisuuden peruspilarit esimerkiksi oman henkilöstön sekä sidosryhmien hyvinvointi ja turvallisuus. 

– Vastuullisuus on sekä isoja ilmastotekoja että vuorovaikutuksessa toisten huomioon ottamista. Pienetkin eleet, vaikkapa hymyt työyhteisössä, luovat positiivista draivia vaativiin töihin. Palvelemme asiakkaitamme ja yhteiskuntaa ympäri vuorokauden. Tämä vastuun kantaminen antaa työllemme merkitystä, Sanni toteaa.

”Rakennamme Eleniassa tulevaisuuden arkea."

Elenia on asettanut kunnianhimoiset ilmastotavoitteet, jotka käsittävät omien päästöjen lisäksi toimitusketjun päästöt. Osana kokonaisuutta Elenia on sitoutunut Science Based Targets -aloitteeseen. Tämä merkitsee, että Elenian tavoitteet ovat viimeisimpään ilmastotieteeseen perustuvia ja niiden avulla edistetään Pariisin ilmastosopimuksen tavoitetta rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 °C asteeseen. Näihin tavoitteisiin pääseminen edellyttää määrätietoista ja pitkäjänteistä työtä. 

Naiset – tervetuloa energia-alalle 

Sanni toivottaa energia-alalle tervetulleiksi kaikki, joilla on halua, kykyä ja tahtoa ratkoa kestävään kehityksen haasteita. 

– Tarvitsemme alalle osaajia ja ammattilaisia, yhtä lailla naisia kuin miehiä. Ala on perinteisesti ollut miehinen, mutta meitä naisia on jo paljon. Uskon ja toivon, että nämä uudet energiaratkaisut energisoivat lisää naisia mukaan kantamaan vastuuta huomisesta. 

Teksti: Maija-Liisa Saksa

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Elenia

Elenia

Kestävän kehityksen Elenia – elämää sähköistämässä

Ilman sähköä ja digitaalisia yhteyksiä maailma pysähtyy. Elämämme, työmme ja hyvinvointimme tarvitsevat sähköä koko ajan. Tämän vuoksi Elenia on olemassa.

Tärkeintä Elenialle on asiakkaitten hyvä palvelu ympäri vuorokauden. Kuuntelemme palautetta ja toiveita. Kehitämme laatua ja tehokkuutta jatkuvasti.

Olemme Suomen toiseksi suurin verkkopalveluyhtiö. Palvelemme lähes puolta miljoonaa asiakasta Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Uudistamme ikääntynyttä sähköverkkoa säävarmaksi suojaan äärisäiltä. Reilussa vuosikymmenessä olemme investoineet sähkönjakelun varmuuteen yli miljardi euroa.
Tarvitsemme kestäviin ilmastotekoihin älykkään sähköverkon. Energiamurros lisää aurinko- ja tuuli-voimaa. Tämän luonnollisen suunnan edistämiseksi otamme käyttöön teknologian uusimpia ratkaisuja.

Vastuumme matkalla kohti hiilivapaata sähköistä yhteiskuntaa kasvaa. Vastuullisuus ja turvallisuus ovat palvelumme ja työmme perusta. Me välitämme arkesi sujuvuudesta.

Elenia aloitti toimintansa vuoden 2012 tammikuussa ostamalla Suomen sähköverkko- ja lämpöpalvelut Vattenfallilta. Juuremme ovat paikallisissa verkkoyhtiöissä: Lapuan Sähkö, Hämeen Sähkö, Revon Sähkö, Heinolan Energia, Keski-Suomen Valo ja Hämeenlinnan Energia.

- Päätoimipaikka Tampereella
- Asiakkaita 432 000
- Henkilöstöä noin 300
- Sähköverkkoa 75 500 km
- Verkkoalue: Kanta- ja Päijät-Häme, Pirkanmaa, Keski-Suomi sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaa noin sadan kunnan alueella

Artikkelin asiantuntijat

Sanni Harala

Sanni Harala

asiakas- ja sidosryhmäpäällikkö, Elenia

Yhteystiedot

Sähköverkkoasiakkaat 020 690 025 pvm/mpm ma-pe klo 8–20, la klo 9–16 asiakaspalvelu@elenia.fi

Elenia somessa