Toimiva ruokapakkaus on ympäristöteko

Hyvän ruokapakkauksen tärkein tehtävä on suojata ruokaa ja huolehtia, että ruoan tuottamiseen käytetyt resurssit eivät mene hukkaan. Pakkaus auttaa vähentämään ruokahävikkiä ja parantaa koko elintarvikearvoketjun tehokkuutta, ja sen hyödyt ovat suuremmat kuin sen aiheuttama ympäristökuormitus. Pakkaus turvaa ruoan hygieenisyyden ja saatavuuden mahdollistaen kuluttajien hyvinvoinnin ja arjen sujuvuuden.

Toimiva ruokapakkaus on ympäristöteko

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten noutoruoka- ja elintarvikepakkausten toimittaja. 

– Meillä vastuullisuus on osa jokapäiväistä tekemistämme ja päätöksentekoamme niin investointien kuin materiaalivalintojenkin suhteen. Mittaamme ja seuraamme vastuullisuustoimiemme edistymistä jatkuvasti ja vastuullisuusraportointi alkaa lähestyä jo perinteistä talousraportointia, selvittää talousjohtaja Thomas Geust tyytyväisenä. 

Ruokahävikin CO2 -päästöt valtavia

Elintarviketuotanto aiheuttaa noin neljänneksen maailman CO2 -päästöistä. Itse ruoan osuus päästöistä on 80 prosenttia, pakkausten viisi prosenttia ja loppu 15 prosenttia aiheutuu mm. kuljetuksista. Kun peräti kolmannes tuotetusta ruuasta jää käyttämättä ja päätyy hävikiksi, aiheuttaen kuitenkin 10 prosenttia maailman CO2 -päästöistä, voi toimivia pakkauksia käyttämällä vähentää valtavan määrän CO2- päästöjä.

– Moderni vähittäiskauppa ei olisi mahdollista ilman pakkauksia. Koronaviruspandemia on myös muistuttanut ruoan hygieenisen pakkaamisen merkityksestä, arvioi Geust.

Huhtamäen investoinneissa otetaan huomioon myös ympäristövaikutukset. Eri alueiden infrastruktuuri pitää huomioida ja esimerkiksi muovin eri laadut voidaan tulevaisuudessa merkitä digitaalisesti helpottamaan lajittelua kierrätyslaitoksissa alueilla, joilla muovin kierrätys toimii, kertoo Thomas Geust.

Eri puolilla maailmaa erilaiset tarpeet

Kierrätysjärjestelmät toimivat eri tavoin maailman eri puolilla ja tämä vaikuttaa käytettäviin pakkauksiin. Joissakin maissa muovin kierrätys toimii, toisissa kuitujen, kolmansissa ei kenties ole toimivaa kierrätysjärjestelmää lainkaan.

– Globaalisti toimivana yrityksenä meidän tehtävämme on etsiä asiakkaillemme kullekin markkinalle toimivin ja ympäristöystävällisin pakkausratkaisu, kertoo Geust.


Vastuullisuus alkaa  näkyä rahoituksessa

Vastuullinen sijoittaminen on noussut ja se näkyy myös Huhtamäen rahoitusjärjestelyissä, joihin on  linkitetty vastuullisuuteen ja ympäristöön liittyviä tarkasti seurattavia mittareita. Näissä on mukana porkkana siten, että jos kaikki mukaan otetut kriteerit täyttyvät, hyötyy yritys matalampana lainan korkoprosenttina. 

"Meillä vastuullisuus on osa jokapäiväistä tekemistämme."

Huhtamäen investointipäätökset tehdään pitkällä aikajänteellä. Tällöin ennakoitavuus ja faktoihin perustuva päätöksenteko on erittäin tärkeää.

– Kun puhutaan miljardeista tuotettavista pakkauksista, emme voi viedä läpi päätöksiä, jos viranomaisten linjauksiin liittyy suuria epävarmuuksia. Olemme valmiit investoimaan alueille, joilla on selkeät tulevaisuuden näkymät ja joissa ympäristövaikutukset huomioiva investointi on myös taloudellisesti kannattava, korostaa Geust.

Teksti: Maija-Liisa Saksa

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Huhtamäki

Huhtamäki

Haluamme olla vastuullisten pakkausratkaisujen ykkösvalinta maailmanlaajuisesti. Työskentelemme sitä kohti tarjoamalla innovatiivisia tuotteita, jotka varmistavat elintarvikkeiden ja noutoruuan hygienian ja turvallisuuden. Kannamme vastuuta ruoan, ihmisten ja maapallon suojelemisesta ja mahdollistamme hyvinvointia ja sujuvaa arkea kuluttajille ympäri maailmaa.

Artikkelin asiantuntijat

Thomas Geust

Thomas Geust

talousjohtaja

Huhtamäki somessa