Varmenna puukauppasi hyväkuntoisella yksityistiellä

Puun ostajat arvostavat tasaista puuvirtaa. Kun kulkuyhteydet metsässä ovat huonot ja jos sinne pääsee vain tiettyyn aikaan vuodesta, ostajat eivät välttämättä kiinnostu puistasi. Puusta ei makseta parasta mahdollista hintaa, jos puun kuljetus onnistuu vain talvella.

Varmenna puukauppasi hyväkuntoisella 
yksityistiellä

Kun puuta voi korjata ympäri vuoden, puunostajat ovat valmiita maksamaan siitä kovemman hinnan. Teollisuuden investoinnit koronan jälkeen, talousnäkymien parantuessa kasvavat, myös puun käyttö kasvaa. Hyvien yhteyksien varrelta puu ostetaan varmemmin. 

"Puun ostajat arvostavat tasaista puuvirtaa". 

Puuta korjattaessa tulee huomioida, että metsään pitää päästä vuoden ympäri. Tien perusparannuksen lisäksi myös siltojen kunto tulee tarkastaa säännöllisesti. Tiekunta ja siten jokainen tieosakas on vastuussa yksityistien sillasta. Hyväkuntoinen silta varmentaa turvallisen ja helpon tienkäytön ja varmentaa metsänomistajan puukaupan. 

Tien parantaminen on aina pitkän tähtäimen investointi, johon tarvitaan tieosakkaiden järjestäytymistä ja aktiivisuutta. 

Metsä kasvaa rahaa perusparannuksen kustannuksen verran parhaimmillaan jopa 10 vuodessa. Tiehanke nostaa myös kiinteistönarvoa ja kustannukset saa vähentää metsäverotuksessa. Hyvän tien ansiosta metsäpalstan virkistyskäyttökin on helpompaa. 

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

OTSO Metsäpalvelut Oy

OTSO Metsäpalvelut Oy

OTSO Metsäpalvelut Oy on valtakunnallinen metsäpalvelujen tuottaja, jonka ydintoimintaa on metsä- ja yksityisteiden suunnittelu ja rakentaminen, metsien ojitus sekä vesiensuojelu.

• Kokemus vaativista metsätie-, silta- ja vesitaloushankkeista etenkin metsänomistajien yhteishankkeissa

• Koko maan kattava infraosaa- minen yksityisteissä, silloissa sekä infrarakentamiseen liittyvissä puunpoistoissa

• OTSO vastaa 60 % yksityistenmetsäteiden parannushankkeista ja 40 % yksityisten metsien vesitalouden parannushankkeista