Teknologia helpottamaan terveydenhuollon ongelmia

Suomalainen terveysteknologia-ala haluaa haastaa hyvinvointialueiden päättäjät ajattelemaan terveysteknologiaa strategisena välineenä, jolla voidaan parantaa terveydenhuollon vaikuttavuutta ja vähentää hoitoalan työkuormaa.

"Kun hyvinvointialueet investoivat nykyistä enemmän uuteen, työtaakkaa helpottavaan terveysteknologiaan, tuotetaan entistä enemmän terveyttä vähemmillä kustannuksilla. Samalla lisätään korkeaa osaamista hyödyntävää tutkimus- ja tuotekehitystä", Laura Hollanti sanoo.
"Kun hyvinvointialueet investoivat nykyistä enemmän uuteen, työtaakkaa helpottavaan terveysteknologiaan, tuotetaan entistä enemmän terveyttä vähemmillä kustannuksilla. Samalla lisätään korkeaa osaamista hyödyntävää tutkimus- ja tuotekehitystä", Laura Hollanti sanoo.

Ala näkee kolme osa-aluetta, joita kehittämällä painopistettä siirrettäisiin sairauksien ennaltaehkäisyyn ja nopeampiin diagnooseihin ja hoitopolkuihin. Myös investoinnit Suomeen ja siten myös huippuosaaminen lisääntyisivät.

”Hankintakriteeriksi vaikuttavuus hinnan sijaan". 

– Valtaosa terveysteknologiarityksistä arvioi, että julkiset hankinnat tehdään pelkän hinnan eikä saavutettavan hyödyn perusteella. Myöskään vaikuttavuutta ei riittävästi lasketa. Esimerkiksi teknonivelleikkausten aikatauluja venytetään, koska leikkaus nähdään pelkkänä terveydenhuollon kuluna eikä yhteiskunnan investointina potilaan työ- ja toimintakykyyn. Myös automaatiota ja robotiikkaa voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän, sanoo Sailab-MedTech Finland ry:n toimitusjohtaja Laura Hollanti.

”Säätelyviidakosta selkeyteen".

Toinen kehitettävä alue on nykyinen säätelyviidakko. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa alan lainsäädännöstä ja valvonnasta, mutta tieto siellä on hajallaan eikä sillä ole koordinaatioroolia.

– Yritykset eivät aina tiedä, kenen puoleen kääntyä ja kuka vastaa esimerkiksi isosta EU-asetusten kokonaisuudesta. STM:ssä ei myöskään aina ole ollut lähettää asiantuntijoita ministeriöiden välisiin työryhmiin, joissa käsitellään terveysteknologiaan liittyviä kyberturvallisuus-, tietoturva- tai kemikaalilainsäädäntöä. Tällöin voi syntyä tilanteita, joissa lainsäädännöllä estetään terveysteknologian täysimääräinen hyödyntäminen, Hollanti sanoo.

Ratkaisuna terveysteknologia-ala toivoo, että sosiaali- ja terveysministeriöön nimitettäisiin alan vastuuministeri ja sinne rakennettaisiin jo olemassa olevista asiantuntijoista tiimi kuten lääkehuoltoon aiemmin. 

”Tarvitaan uusi terveysteknologian kasvustrategia".

Suomessa toimivat terveysteknologia-alan yritykset arvioivat maamme maailman kiinnostavimmaksi tutkimus- ja tuotekehitysmaaksi.

– Uusi alan kasvustrategia, johon lisätään "Invest in Finland" -osuutta, nostaisi alan kehityksen uudelle tasolle. Tässä työ- ja elinkeinoministeriöllä on paljon vaikutusmahdollisuuksia, Hollanti toteaa.

Mitä terveysteknologia on?

Terveysteknologialla tarkoitetaan lainsäädännöllä ohjattavia lääketieteelliseen käyttöön tai kehon ulkopuoliseen diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita tai kliinisten tilojen puhdistustuotteita. Alalla on noin 500 000 erilaista tuotetta ja sen vienti vuonna 2021 oli 2,5 mrd euroa.

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Sailab – MedTech Finland ry

Sailab – MedTech Finland ry

Terveysteknologia on terveyden tulevaisuus. Sailab – MedTech Finland ry edistää hyvän hankinnan käytäntöjä ja innovaatioiden käyttöönottoa sekä vaikuttaa terveysteknologian sääntelyyn ja valvontaan siten, että ne olisivat mahdollistaiva.

Jäsenyrityksen luovat linjat ja tekevät päätökset. Tutustu Sailab – MedTech Finland ry:n tavoitteisiin ja näkemyksiin.

Artikkelin asiantuntijat

Laura Hollanti

Laura Hollanti

toimitusjohtaja, Sailab – MedTech Finland ry

Yhteystiedot

Kampinkuja 2, 00100 Helsinki

Sailab – MedTech Finland ry somessa