Eläimet opettajina ja auttajina

Eläinkuusikko tarjoaa eläinavusteisia palveluita aasien ja koirien kanssa ja järjestää ammatilliseen eläinavusteiseen työhön liittyviä koulutuksia ympäri maata. Eläimen näkökulma huomioidaan siinä missä ihmisenkin.

 Kuva: Saara Kattainen
Kuva: Saara Kattainen

Lemmikit tuovat hyvinvointia omistajilleen, mutta eläimistä on myös suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen työhön. Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla työskentelee monenlaisia eläimiä ammattilaisten työparina. Eläinavusteinen työ on tutkitusti vaikuttavaa, ja eläinten tuomat hyvinvointivaikutukset ovat kiistattomia. 

– Usein riittää, että eläin on läsnä. Eläimen lähellä oleminen muun muassa tuo mielihyvää, rauhoittaa ja auttaa keskittymään. Eläinten kanssa voi harjoitella monia tunnetaitoja ja käytännön taitoja. Eläimen mukana olo kuntoutuksessa auttaa luottamuksen rakentamisessa ja nopeuttaa kuntoutusprosessia, sanoo kouluttaja ja Eläinkuusikko-yrityksen omistaja Tanja Paasonen.  

”Kannustamme rakentamaan eläimelle sellaisen elinympäristön, jossa se voi elää lajityypillistä elämää ja jossa myös sen psyykkisestä hyvinvoinnista huolehditaan”, kertoo Tanja Paasonen. Kuva: Pauliina Anttila

Jotta eläinavusteista työtä osaa tehdä ammattimaisesti, on tärkeää kouluttautua. Eläinkuusikko oy järjestää Eläinavusteinen valmentaja -koulutuksia ympäri Suomea. Koulutuksesta saa valmiudet tehdä eläinavusteista työtä sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja hyvinvointialalla. Koulutuksessa käydään läpi, miten eläinavusteisen työn turvallisuus, vaikuttavuus ja ammatillisuus varmistetaan käytännössä. Vajaan vuoden kestävä, 30 opintopisteen täydennyskoulutus takaa tavoitteellisen otteen eläinavusteiseen työskentelyyn. 

Lyhyempi Koira-avusteisuus sosiaali- ja terveysalan työssä -koulutus antaa valmiudet työskennellä koiran kanssa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla eri työympäristöissä ja erilaisten asiakkaiden parissa. Koulutuksen jälkeen on mahdollista suorittaa koiran kanssa soveltuvuustesti. Tämä 10 opintopisteen koulutus toteutetaan pääosin verkkokoulutuksena. 

Keväällä 2023 alkaviin koulutuksiin voi kysellä vielä paikkoja. Myös työnantajat hyötyvät koulutuksista, koska opinnoissa suunnitellaan konkreettisesti, miten eläinavusteisuutta voidaan tehdä turvallisesti koko työyhteisö huomioiden.

Eläin työskentelee persoonallaan 

– Eläinavusteisessa työssä eläin ei ole kohde, jota ihmiset ohjaavat. Eläin on aktiivinen toimija, ja sen tulisi saada tehdä työtä omalla persoonallaan. Eläimen näkökulma tulee ottaa huomioon yhtä lailla kuin asiakkaan, Paasonen sanoo. 

Eläinavusteisen työskentelyn vaikuttavuus kumpuaa aina eläimen hyvinvoinnista. Kun eläin voi hyvin ja luottaa ihmisiin, työskentely on kaikille turvallista. Parhaimmillaan eläinavusteinen työ lisää sekä eläimen, asiakkaan että työntekijän hyvinvointia.

Kuva: Markku Pajunen

– Kannustamme rakentamaan eläimelle sellaisen elinympäristön, jossa se voi elää lajityypillistä elämää ja jossa myös sen psyykkisestä hyvinvoinnista huolehditaan. Eläinavusteinen työskentely on vuorovaikutusta eläimen, asiakkaan ja työntekijän välillä, Paasonen tähdentää.

Tanja Paasonen kuuluu viime keväänä perustettuun Eduskunnan eläinavusteiseen työryhmään. Työryhmän tavoitteena on edistää eläinavusteista työskentelyä Suomessa. Paasonen toivoo, että eläinavusteisuus on tulevaisuudessa virallisesti osa sosiaali- ja terveyspalveluita sekä kasvatus- ja opetusalaa.

Koulutusten sekä aasien ja koirien kanssa toteutettujen eläinavusteisten palvelujen lisäksi Eläinkuusikosta löytyy myös Suomen ensimmäinen, jo viisi vuotta sitten perustettu koirametsä, jota koiranomistajat voivat vuokrata omaan käyttöönsä ulkoiluttaakseen ja aktivoidakseen koiriaan turvallisesti.

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Eläinkuusikko

Eläinkuusikko

Eläinkuusikko on Mäntsälän Nummisessa sijaitseva yritys, joka kouluttaa eläinavusteisia valmentajia koko Suomen alueella. Lisäksi Eläinkuusikko tarjoaa eläinavusteista valmennusta ja lyhytterapiaa sekä vuokraa koirametsää ja kokoustiloja yksityis- ja yrityskäyttöön.

Artikkelin asiantuntijat

Tanja Paasonen

Tanja Paasonen

omistaja, eläintenkouluttaja, Eläinkuusikko

Yhteystiedot

Nummensuontie 168, 04660 Numminen +358 40 523 8747info@elainkuusikko.fi

Eläinkuusikko somessa