Johtamisen arvopohja syntyi jo lapsuudessa

Lapsuus osana kehitysvammaisten perhekodin välittävää arkea loi kasvualustan Anu Karisen työelämän arvoille ja johti myöhemmin myös opiskelemaan sosiaalityötä.

Johtamisen arvopohja syntyi jo lapsuudessa

Hankittuaan ensin yrittäjä- ja johtamiskokemusta perustamalla useamman soteyrityksen päätyi sen jälkeen johtamaan nykyisin lähes tuhat henkilöä työllistävää Coronaria Kuntoutuspalvelut Oy:tä 

Äiti esikuvana

– Äitini toimi perhekodin vanhempana kodissamme. Meidän pienkodin asukkaat olivat tasavertaisia perheenjäseniä. Opin näin jo varhain ymmärtämään, että paljonkin tukea tarvitseville asiakkaille tärkeintä on usein lämminhenkinen, heistä välittävä henkilöstö ja mahdollisuus toimia osana yhteisöä ilman pakkotahtista tunnelmaa. Aivan samat toiveet ovat sosiaali- ja terveysalan työntekijöillä. Lisäksi he haluavat tehdä kutsumustyötänsä mahdollisimman hyvin. 

– Uskon vakaasti, että hyvällä arvopohjalla ja johtamisella voidaan parantaa sotealan työntekijöiden  jaksamista merkittävästi. Yritystoiminnassa on toki aina huolia, mutta meillä ne eivät liity laatuun tai asiakastyöhön. Tämän uskon johtuvan henkilökuntamme hyvästä ammattitaidosta sekä työtyytyväisyydestä, arvioi Karinen. 

Kasvuyritys

Coronaria Kuntoutuspalvelut on osa kotimaista terveysyritysperhe Coronariaa ja se on kasvanut  vuosittain 50 prosentin vauhdilla yritysostoin ja orgaanisesti. Nykyisin yritys työllistää lähes 1000 kuntoutusalan ammattilaista 95 toimipisteessä ympäri maata. Se tarjoaa puhe-, toiminta-, psyko- ja fysioterapiaa sekä psykologi-, neuropsykologi- ja työyhteisöjen kehittämispalveluita tavoitteena moniammatilliset yksiköt, joista asiakas saa kaikki kuntoutukseen liittyvät palvelut. 

– Tulin mukaan Coronarian Kuntoutuspalveluihin viisi vuotta sitten, kasvuloikan alussa. Yrittäjäkokemukseni vuoksi ja asioiden innokkaana käynnistäjänä minun on ollut helppo skaalata palveluja itselleni tutulla alalla, organisaatiokulttuuriltaan terveessä yrityksessä, kertoo Karinen. 

Coronarian kuntoutusliiketoiminta on kasvanut voimakkaasti. Henkilöstöstämme  88 prosenttia on naisia. Hallinnossa meitä naisia on 94 prosenttia. Tämänkin vuoksi perheystävällisyys ja joustavuus on meille tärkeää, kertoo Anu Karinen.  

Lähtökohtana tyytyväinen tiimi

– Iso osa tekemisestämme perustuu henkilökuntamme tyytyväisyyteen ja siitä siirtyvänä laatuna asiakkaillemme. Olemme ymmärtäneet, että hyvä lähiesimiestyö ja asiantuntijatiimin toimivuus ovat lähtökohta meillä viihtymiseen. Tieto työnteon arjesta on johdolle erittäin tärkeää. Tämä korostuu kaltaisessamme, lähes sadan ympäri maata sijaitsevan toimipisteen yrityksessä tilanteessa, jossa asiantuntijoista kilpaillaan. Panostammekin paljon henkilöstön ja lähiesimiesten koulutukseen ja pyrimme tukemaan heitä, jotta he eivät jää yksin vaativassa työssä, selvittää Karinen. 

Koska kaikilla ihmisillä on elämässään erilaisia vaiheita, räätälöidään työ työntekijälle sopivaksi erilaisia työaika- ja palkkausmalleja käyttäen työntekijän toiveiden mukaisesti. Tuemme tarvittaessa hyvinvointia töissä ja kotona lisäeduilla. Nämä tukipalvelut on kohdennettu yrityksessä havaittuihin riskeihin tai palveluihin, joita henkilöstö erityisesti arvostaa. 

 Joustavuus lisää kompleksisuutta

– Joustaminen eri elämäntilanteissa on tärkeää, mutta se johtaa hieman monimutkaiseen kokonaisuuteen. Tämä muodostaa joskus haasteita johtamistyöhön, jossa virtaviivaisuudellakin on oma paikkansa. Kuitenkin juuri joustot ja kuntoutustiimien viesteihin reagoiminen ovat meille elinehto. Vain niiden avulla voimme varmistaa henkilökunnan ja sitä kautta asiakkaittemme näkökulmien esilletulon. Tästä syystä johdon on hyvä ymmärtää alaa ja sen erityispiirteitä. Analytiikkamme ei siis voi perustua pelkkiin numeroihin, vaan myös muihin, meille tärkeisiin arvoihin kuten työhyvinvointiin ja asiakkaiden arvostavaan kohtaamisen, muistuttaa Karinen. 

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Coronaria

Coronaria

Uudistamme terveydenhuoltoa ja työelämää luomalla laadukkaita palveluja ihmisten ja organisaatioiden yksilöllisiin tarpeisiin. Autamme asiakkaita suoriutumaan paremmin arjessa ja nauttimaan elämästään mahdollisimman täysipainoisesti. Palvelut tuotamme lähellä asiakasta.