01.08.2020

Sote-alan uudisraivaaja

Apotti-asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto uudistaa Uudenmaan alueen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatapoja sekä potilas- ja asiakastiedon hyödyntämistä. Sen tavoitteena on sujuvoittaa sote-alan ammattilaisten työtä ja ohjata yhtenäisiin käytäntöihin. Tämä parantaa asiakas- ja potilasturvallisuutta ja auttaa pitämään jatkuvasti kasvavat menot kurissa.

Sote-alan uudisraivaaja

– Olemme arvojemme mukaisessa uudisraivaajahengessä yhdistäneet ensimmäisenä maailmassa perus- ja erikoissairaanhoidon sekä sosiaalihuollon tietojärjestelmät yhdeksi kokonaisuudeksi. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa voidaan näin kehittää ja johtaa yhtenä kokonaisuutena entistä tehokkaammin, kertoo Apotti Oy:n toimitusjohtaja Hannu Välimäki.

– Yhdenvertainen ja kustannustehokas sote-järjestelmä edellyttää vahvaa panostusta digitalisaatioon ja toimintatapojen kehittämiseen.

Kansalaisten arki helpottuu 

– Apotti-järjestelmää käyttävissä kunnissa ja HUSin erikoissairaanhoidossa asioiva voi Maisa-asiakasportaalimme kautta mm. asioida sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, varata etä- ja muita vastaanottoaikoja, tarkastella tutkimustuloksiaan ja täyttää erilaisia sosiaalihuollon hakemuksia. Maisan käyttäjiä on nyt yli 133 600, pääosin Vantaalla. Määrä moninkertaistuu ensi vuoden aikana Helsingin ja useiden muiden Uudenmaan kuntien ottaessa Apotin käyttöön.

Toiminnanohjausjärjestelmänä Apotti on suuri muutos sote-alan työntekijöille, sillä se auttaa yhtenäistämään eri alueilla noudatettuja, joskus hyvinkin erilaisia käytäntöjä ja toimintamalleja.

Yhdenvertaisesti kaikkien saavutettavissa oleva ja kustannustehokas sote-järjestelmä edellyttää vahvaa panostusta digitalisaatioon ja toimintatapojen kehittämiseen. Tämän tavoitteen saavuttamisessa Apotti on oivallinen työväline. Laaja järjestelmä osoitti jo ketteryytensä koronapandemian puhjetessa pystyessään vastaamaan ripeästi muuttuneisiin tarpeisiin, kertoo Hannu Välimäki.

– Apotti-järjestelmän kehittämisessä on ollut tavalla tai toisella mukana jo yli 5 000 suomalaista sote-ammattilaista ja sitä kehitetään jatkuvasti palaute huomioiden. Kun Apotti ohjeistaa noudattamaan hyväksi havaittuja hoitomenetelmiä, saatetaan esimerkiksi sairaalapäiviä tarvita vähemmän samalla kun hoitohenkilökunnan muistitaakka vähenee. Potilasturvallisuus on jo parantunut esimerkiksi tehostuneen lääkeseurannan myötä, sanoo Välimäki.

Hän myöntää Apotin käyttöönotossa olleen haasteita, sillä toiminnallisuudeltaan hyvin laajassa järjestelmässä on edelleen optimoitavaa. Muuttuneiden käytäntöjen omaksuminen vie myös henkilökunnalta aikansa.

– Aluksi työmäärä voi lisääntyä uudenlaisten, parhaat hoitokäytännöt ja tiedon laadun varmistavien kirjausten myötä. Uudistuneiden prosessien, etävastaanottojen ym. kautta sote-ammattilaiset pystyvät kuitenkin kohdistamaan jatkossa aikaansa useammalle asiakkaalle tai potilaalle päivässä. 

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Apotti

Apotti