11.09.2020

Kohonnutta kolesterolia kannattaa hoitaa

Kun ihminen sairastuu sepelvaltimotautiin tai saa sydäninfarktin, tarvitaan elämäntapamuutoksia sekä oikeanlainen lääkitys taudin etenemisen ehkäisemiseksi. On tärkeää lopettaa tupakointi, alentaa verenpainetta ja veren kolesterolia, pitää diabetes kurissa, karsia liikakiloja, liikkua päivittäin sekä noudattaa annettua lääkehoitoa.

Kohonnutta kolesterolia kannattaa hoitaa

Isot elämäntapamuutokset ovat vaativia toteuttaa kerralla, vaikka se onkin paras vaihtoehto infarktiriskipotilaalle. 

– Jotta pysyy hengissä, on viisainta aloittaa suurimmista vaaratekijöistä eli kohonneesta LDL-kolesterolista, tupakasta ja kohonneesta verenpaineesta. Verenpaine- ja kolesterolilääkkeiden oikea käyttö näkyy jo seuraavissa mittauksissa ja tämä motivoi jatkamaan elintapamuutoksia, toteaa dosentti, sisätautien ylilääkäri Seppo Lehto Lapin Keskussairaalasta.

Hän muistuttaa, että tupakka on myrkkyä sydänpotilaille. Lisäksi se aiheuttaa lähes jokaisen keuhkosyövän. 

– Tupakoinnin lopettaminen on tehokkain yksittäinen terveyttä edistävä elintapamuutos. Oma halu lopettaa on kaiken perusta. Tarvittaessa voi lopettamisen tueksi voi käyttää nikotiinikorvaus- tai lääkehoitoa, muistuttaa Lehto.

Terveellinen, vähän eläin- ja maitorasvoja, mutta paljon kasviksia, hedelmiä, täysviljatuotteita ja kalaa sisältävä ruokavalio on hyväksi sydämelle. Se auttaa myös liikakilojen karistamisessa sekä alentaa verenpainetta, kuten myös päivittäinen, vähintään puolen tunnin liikunta. 

Statiinit peruslääke kolesterolin laskemiseen

Kun sydänpotilaan LDL-kolesteroli on koholla, on statiinilääkitys hoidon perusta terveellisen ruokavalion lisäksi. Statiinien vaikutusmekanismi perustuu pääasiassa kolesterolin synteesin estoon maksasoluissa ja tehostuneeseen LDL-kolesterolin poistumiseen verenkierrosta. 

”Lääkehoidon tavoitteena on laskea LDL-kolesteroli mahdollisimman
 alas.” 

– Lääkehoidon tavoitteena on laskea LDL-kolesteroli mahdollisimman alas. Statiineilla päästään annoksesta riippuen 30–50 prosentin laskuun. Ne ovat yleensä hyvin siedettyjä, mutta noin viidellä prosentilla esiintyy lihaskipuja. Jos niitä ilmenee, ei lääkitystä pidä oma-aloitteisesti lopettaa, vaan ottaa yhteys lääkäriin kipujen syiden selvittämiseksi. Usein annoksen laskeminen tai lääkkeen vaihtaminen auttaa, korostaa Lehto.

– Jos statiinilla ei saada LDL-kolesterolia riittävän alas, voidaan hoitoa tehostaa lisäämällä siihen etsetimibi, jolloin päästään jopa 65 prosentin laskuun lähtötilanteeseen verrattuna. 

Uusia lääkkeitä korkean riskin potilaille

Uusien kansainvälisten hoitosuositusten mukaisesti erityisen korkean riskin potilailla, joita ovat mm. todettua valtimokovettumatautia sairastavat sekä diabeetikot, joilla on vähintään kolme sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijää, LDL-kolesterolin tavoite on alle 1,4 mmol/l ja vähintään 50 prosentin LDL-tason lasku1. Suuren riskin potilailla tavoite on hiukan lievempi eli alle 1,8 mmol/l ja vähintään 50 prosentin LDL-tason  lasku. 

Lehto kertoo, että tutkimusten perusteella kuitenkin alle 30 prosenttia sepelvaltimotautipotilaista pääsee LDL-kolesterolin hoitotavoitteeseen, edes alle tason 1,8 mmol/l 2

– Osin tähän on syynä liian pienet statiiniannokset ja se, että statiiniin ei yhdistetä etsetimibiä. Mutta jopa joka viides erittäin korkean riskin potilas ei pääse hoitotavoitteeseen, vaikka käytössä on ruokavalio ja maksimiannokset statiinia yhdistettynä etsetimibiin. Tämä johtaa usein infarktien uusiutumiseen. Uusista lääkkeistä voi silloin olla apua.

– Näillä erittäin korkean riskin potilailla uusi lääkeryhmä, LDL-kolesterolin laskuun tarkoitetut PCSK9-estäjät, ovat osoittautuneet tehokkaiksi. Ne ovat potilaan itse ihon alle kahden tai neljän viikon välein pistämiä lääkkeitä. Kun PCSK9-estäjä yhdistetään statiiniin ja etsetimibiin, päästään LDL-arvoissa jopa 85 prosentin laskuun. Kyseessä on siis erittäin tehokas, hyvin siedetty, tutkitusti sepelvaltimotautipotilaiden ennustetta parantava lääkeaineryhmä. Sillä on päästy jopa 0,2 mmol/l LDL-kolesterolin tasoon. Tutkimuksissa on osoitettu, että kuolleisuus ja sairastavuus laskevat lineaarisesti LDL-kolesterolin tason laskun myötä, selvittää Lehto.

Myös diabetes on iso sepelvaltimotaudin riskitekijä. Sen hoitoon on viime vuosina saatu kaksi uutta tehokasta lääkeryhmää, SGLT-2-estäjät ja GLP-1-analogit, joiden avulla sokeritaso on alentunut, paino pudonnut ja potilaiden ennuste parantunut.

Lähteet: 

1. Mach F ym. Eur Heart J 2020;41:111–188.

2. Kotseva K ym. Eur J Prev Cardiol 2019;26:824-835.

Teksti on tuotettu yhteistyössä Amgenin kanssa.

FI-REP-0920-00003-09/2020

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Amgen

Amgen