Työpaikka muuttaa muotoaan

Maailma on ollut melkoisessa myllerryksessä viimeiset vuodet: tämän myötä on myös toimistojen rooli muuttunut dramaattisesti. Etätyö on tullut jäädäkseen, ja yritysten ryhtyessä ottamaan seuraavia askeleitaan kohti uusia kasvun ja menestyksen lähteitä on niiden aloitettava määrittelemällä – ja suunnittelemalla – koko työpaikkakonseptinsa uudelleen.

Työpaikka muuttaa muotoaan

Tim Reusch, joka suunnittelee työpaikkakonsepteja Vitralla, selittää haasteen ulottuvan itse asiassa yli yksittäisen työpaikan, aina työskentelyn kulttuuriin asti. Pandemia aiheutti suuria heilahteluja, joten vanhoihin tapoihin palaaminen tuntuu turvallisimmalta vaihtoehdolta toimintojen jatkuessa.

Juuri sitä tulisi organisaatioiden välttää kaikin keinoin.

Kuinka nopeasti organisaatiosi on valmis reagoimaan?

Reusch painottaa, että vaikka meneillään oleva selviytymistaistelu edellyttää sitkeyttä ja joustavuutta, kaaoksesta on mahdollista saada myös hyötyä. Kun maailma muuttuu nopeasti ja usein odottamattomalla tavalla, työpaikkaa tulisi kehittää suuntaan, joka auttaa selkeyttämään sen roolia ja tarkoitusta.

– Olemme tutkineet sekä fyysisen että psyykkisen terveyden merkitystä ja hyödyntäneet tuloksia tavalla, joka painottaa enemmän ergonomian, valaistuksen, ilmanlaadun ja työntekijöiden liikkumisen kaltaisia asioita. Työpaikkaan liittyy monia yksityiskohtia, joissa voimme hyödyntää luonnon omia oppeja paremman ilmapiirin rakentamiseksi.

Toinen tämän päivän työpaikkaan liittyvä haaste koskee henkilöstön sitoutumista. Jos perinteinen tapa suunnitella työpaikkoja oli mahduttaa niihin mahdollisimman monta työpistettä, tänään olennaisinta on antaa ihmisille kokemuksia siitä, mitä he edustavat ja minkä vuoksi he ovat töissä.

– Tila on vahva yrityskultuurin kommunikoija, Tim Reusch muistuttaa. 

– Sen pitäisi auttaa ihmisiä ymmärtämään, miksi he tulevat työpaikalleen joka aamu.

Tunnepohjaiset suhteet rakentavat luottamusta

Reusch lisää, että etä- ja hybridityön kasvattaessa suosiotaan ihmisten ja heidän tekemänsä työn näkyminen on entistäkin tärkeämpää. Jokaisen olisi voitava kokea ja tuntea, mitä heidän työpanoksensa merkitsee organisaation menestykselle – silläkin uhalla, että työpaikka näyttäisi ajoittain hieman sotkuiselta.

Innovaationäkökulmasta työpaikan tulisi sallia ja rohkaista ihmisiä toteuttamaan yhteenkuuluvuuden tarvettaan ja tuntea olevansa osa isompaa yhteisöä. Heidän olisi voitava nauttia kuppi kahvia puhumatta työasioista – ja sen sijaan muodostaa välilleen tunnepohjainen yhteys. Se auttaa rakentamaan luottamuksen kulttuuria ja ainutlaatuista yhteenkuuluvuuden tunnetta, josta voi olla ylpeä ja jota haluaa innokkaasti jakaa.

Pandemia toi takaisin siiloutuneen työskentelymallin, jossa ainoat säännölliset kontaktit muodostuivat oman ydintiimin jäsenten kesken. Jokaiselle, joka haluaa menestyä on huomattavasti laajempi tietoisuus siitä, mitä organisaatiossa tapahtuu välttämätöntä. Sen kommunikointi tavalla, joka sitouttaa ihmiset ja tuo tuloksia, alkaa luomalla huolellinen silmäys työpaikkaan.

Vitraa edustaa Suomessa sen tytäryhtiö Artek.

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Vitra

Vitra

At Vitra, we believe that environments shape our thoughts and feelings, whether we are at home, at work or on the go. We work every day to better our surroundings through the power of design. A family business in its third generation, Vitra follows an environmental, cultural and commercial mission.

The Vitra Campus and the Vitra Design Museum with its exhibitions, design archives and a comprehensive furniture collection inspire visitors and employees alike. They further the understanding of design and architecture‘s role in defining the future we live in.

Environmental consciousness finds expression in every aspect of Vitra’s work. It is manifested in how Vitra develops and manufactures its products, in the sourcing of raw materials and the organisation of its supply chain. Every new insight is regarded as an opportunity for further development.

Yhteystiedot

0120-924-725

Vitra somessa

Organisaation artikkelit