Teknologia-ala tarvitsee naisia – talentit näkyväksi

Yhteiskunnalliset rakenteet, organisaatiokulttuuriset tekijät ja yksilön uskomukset hidastavat teknologia-alan siirtymää kohti hybriditiimejä. Muutoksen tarve on väistämätön sekä koko alan että tasa-arvoisen työelämän näkökulmasta.

Teknologia-ala tarvitsee naisia – talentit näkyväksi

Teknologia-alalle hakeutuu yhä edelleen naisia huomattavasti miehiä vähemmän, vaikka asenteet ja mielikuvat alasta insinöörimiesten pelikenttänä muuttuvat jatkuvasti. Huaweilla tehdään pitkäjänteistä työtä koko alan sukupuolijakauman tasoittamiseksi.

– Sen lisäksi, että kannamme oman organisaatiomme sisällä globaalilla tasolla vastuun työympäristön monimuotoisuudesta kaikilla tasoilla rekrytoinnista lähtien, näemme tärkeänä vahvistaa naisten roolia alalla ylipäätään konkreettisilla toimenpiteillä, teknisen alan johtotehtävissä nimekkään uran tehnyt kyberturva- ja tietosuojajohtaja Marja Dunderfelt Huaweilta kertoo.

"Insinööritausta ei ole enää edellytys alan johtotehtävissäkään".

Yksi toimenpiteistä on naisten asemaa digitaalisen ajan johtotehtävissä edistävä School for Female Leadership in the Digital Age -hanke, jonka tavoitteena on paitsi kuroa teknologia-alan sukupuolten välistä kuilua kiinni, myös edistää naisten roolia yhteiskunnallisina vaikuttajina ja suunnannäyttäjinä. Jatkuvasti monipuolistuvalla alalla tarvitaan osaajia eri lähtökohdista.

– Insinööritausta ei ole enää edellytys alan johtotehtävissäkään. Sen sijaan tarvitaan monialaista osaamista, jatkuvaa itsensä kehittämistä, verkostoitumistaitoja, luottamusta omiin kykyihin sekä uskallusta tulla niiden kanssa näkyväksi, Dunderfelt rohkaisee naistalentteja.

Sisäistä kasvua ja kulttuurin murrosta

Kyvykkyyden lisäksi Dunderfelt peräänkuuluttaa konkreettisten työelämän näyttöjen ja tukijoukkojen merkitystä urakehityksessä.

– Aloitin alalla assistenttina vuonna 1998 ja lähdin samasta talosta 20 vuotta myöhemmin konsernijohtajana. Yksin en ole menestynyt. Onnekseni rinnallani oli esimies, joka näki potentiaalini ja uskoi minuun silloinkin, kun oma itseluottamukseni horjui. Hän rohkaisi minua määrätietoisesti urallani eteenpäin ja kannusti kouluttautumaan johtajuuden ja kyberturvallisuuden asiantuntijaksi, Dunderfelt kertoo.

"Tasa-arvoiseen työelämään on vielä matkaa, mutta suunta on oikea".  

Alan konkari rohkaisee naisia verkostoitumaan vertaisten kanssa ja hyödyntämään mentoreita talon sisältä ja ulkoa oman urapolun vahvistamiseksi. 

– Mentori auttaa lisäämään luottamusta omaan osaamiseen, jolloin kynnys omien kykyjen julkituomiseen madaltuu ja oman potentiaalin hyödyntäminen mahdollistuu. 

Tasa-arvoiseen työelämään on vielä matkaa, mutta suunta on oikea.  

– Yhteiskunnassamme tulisi vieläkin paremmin huomioida perheen ja työn yhteensovittaminen naisen urakehityksen kannalta. Minulle tämä kaikki on ollut mahdollista perheen sisäisen sopimuksen ansioista. Mieheni on hoitanut lapset ja minä olen keskittynyt uraan, Dunderfelt paljastaa ja peräänkuuluttaa tasavertoisen vanhempainvapaan merkitystä.

Teksti: MARI KORHONEN

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Huawei Technologies Oy (Finland)

Huawei Technologies Oy (Finland)

  • Maailman suurin verkkolaitevalmistaja
  • Ydintoimialueet: televiestintäverkostot, IT, älylaitteet ja pilvipalvelut
  • Yritys työllistää 194 000 työntekijää yli 170 maassa ja on yksityinen, täysin työntekijöidensä omistama
  • Suomen päätoimipiste Helsingissä vuodesta 2008, lisäksi tutkimus- ja tuotekehityskeskukset Helsingissä ja Tampereella
  • Suomessa työllistetään yli 500 henkeä, liikevaihto 290 miljoonaa euroa

Artikkelin asiantuntijat

Marja Dunderfelt

kyberturva- ja tietosuojajohtaja, Huawei Suomi