07.05.2022

Satucon-lääkärinä menestyy paremmin

Elinkeinonharjoittajana toimivan lääkärin työajasta hukkaantuu huomattava osa taloushallintoon ja viranomaisbyrokratiaan. Moni haluaisi myös sijoituksilleen turvallista ja tasaista tuottoa. Satucon Oy:n osakaslääkäri voi siirtää nämä rutiinit alan ammattilaisille ja keskittyä itse asiakastyöhön.

"Jo lähes sata eri puolilla Suomea toimivaa yksityislääkäriä on antanut kaikki arkirutiinit ja sopimusasiat Satuconin kontolle. Sen myötä he voivat keskittyä entistä paremmin omaan työhönsä, lisäämään päivittäisiä asiakasmääriä ja parantamaan samalla omaa ansiotasoa", kertoo toimitusjohtaja Antti Eskelinen.
"Jo lähes sata eri puolilla Suomea toimivaa yksityislääkäriä on antanut kaikki arkirutiinit ja sopimusasiat Satuconin kontolle. Sen myötä he voivat keskittyä entistä paremmin omaan työhönsä, lisäämään päivittäisiä asiakasmääriä ja parantamaan samalla omaa ansiotasoa", kertoo toimitusjohtaja Antti Eskelinen.

Jos lääkärit voisivat itse valita, he purkaisivat mieluummin vastaanottonsa asiakasruuhkaa kuin käyttäisivät kallista työaikaa kirjanpitoon, veroasioihin, Valvira-ilmoituksiin, potilasvakuutuksiin, erilaisiin sopimuksiin ja laskutukseen.

Satucon Oy:n osakkaiksi liittyneillä lääkäreillä näitä murheita ei ole. Jo lähes sata eri puolilla Suomea toimivaa yksityislääkäriä on siirtänyt arkirutiinit ja sopimusasiat palveluyhtiön kontolle. Samalla he ovat voineet keskittyä antamaan hyvää hoitoa, lisäämään päivittäisiä asiakasmääriä ja parantamaan omaa ansiotasoaan.

Satuconin toimitusjohtajan Antti Eskelisen mukaan jo 1980-luvun lopulla luotu toimintamalli onkin osoittanut kiistattomat vahvuutensa.

– Osakkaamme ovat palvelumalliin erittäin tyytyväisiä ja he myös ansaitsevat keskimääräistä paremmin, Eskelinen toteaa.

Tulos tuottamaan ammattilaisten avulla

Valtaosa Satuconin osakaslääkäreistä on osa-aikaisia yrittäjiä, jotka hakevat lisäansioita vakituisen työn tai viran ohessa. Yrittämisen arkirutiinien lisäksi yhtiö huolehtii myös tuloksen järkevästä sijoittamisesta.

“Osakkaamme ovat palvelumalliin erittäin tyytyväisiä ja he myös ansaitsevat keskimääräistä paremmin".

Sijoitustuottojen merkitys onkin Eskelisen mukaan kasvanut jatkuvasti. Satuconin viime vuoden liki neljän miljoonan euron tuloksesta jo noin neljännes kertyi sijoitustuotoista.

– Moni lääkäri sijoittaa yritystoimintansa tuloja eläkepäivien varalle, mutta harvalla on aikaa ja ammattitaitoa perehtyä siihen riittävästi. Me Satuconissa käytämme kokeneita varainhoitajia, jotka hakevat tasaista ja turvallista tuottoa. Myös kulut ovat pienemmät kuin yksittäisellä sijoittajalla, sillä hallinnoimme noin sadan lääkärin varoja. Sijoitusten pääpaino on muualla kuin osakkeissa, onhan kyse tavallaan myös osakkaidemme eläkevaroista, Eskelinen painottaa.

Teksti: Timo Sormunen

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Satucon

Satucon

Satucon on erikoislääkäriyhteisö, joka mahdollistaa lääkäreille yrittäjämäisen toiminnan turvallisesti, tehokkaasti ja helposti.

Satucon on työntekijöidensä omistama, noin 40 paikkakunnalla toimiva yksityinen erikoislääketieteen palvelutuottaja.
Yhtiöllä ei ole omia lääkäriasemia, vaan osakaslääkärimme vastaanottavat yksityisen ja julkisen sektorin eri toimipisteissä. Lisäksi teemme lääketutkimusta ja järjestämme koulutusta.
Satuconilaiset ovat käytännössä yrittäjiä, vaikka toimivat samassa yhtiössä.
Vuosien kokemus ja yhtiön ja sen toiminnanohjausjärjestelmän kehittämisestä mahdollistaa tarkoituksenmukaisen, tehokkaan ja toimivan toimintamallin lääkärin työn organisoimiselle.
Pidämme yhtiön toimintamallia lääkärin talouden kannalta maamme tehokkaimpana.

-Perustettu Kuopiossa 1986
-Liikevaihto 11,7 miljoonaa euroa, sijoitukset 17 meur.
-Henkilöstöä/osakaslääkäreitä noin 90

Artikkelin asiantuntijat

Antti Eskelinen

toimitusjohtaja, Satucon Oy

Yhteystiedot

Satucon Oy PL 4000 70601 Kuopio Puhelin: 044 285 6414 info@satucon.fi