Työn murroksessa työ ei häviä, vaan muuttaa muotoaan

Digitalisaatio ja automaatio kaikissa muodoissaan etenevät nopeasti yritysten taloushallinnossa, mikä muuttaa väistämättä työntekijöiden toimenkuvia. Tämä herättää pelkoa töiden loppumisesta. Pelko on turha: työtä riittää, mutta toimenkuvat muuttuvat.

Työn murroksessa työ ei häviä, vaan muuttaa muotoaan

Digitalisaatio etenee talous- ja palkkahallinnossa kolmella rintamalla. Ensimmäisen muodostaa eri sovellusten sisällä tapahtuva automaatio ja järjestelmien integrointi. Toinen etenemisalue on robotiikka, jota hyödynnetään etenkin ohjelmistojen välisenä siltana. Ohjelmistorobotti voi esimerkiksi vertailla lukuja ja siirtää tietoja eri järjestelmistä toisiin. Kolmas rintama löytyy tekoälyä ja koneoppimista hyödyntävistä ratkaisuista.

– Talous- ja palkkahallinnon tehtävien ulkoistaminen tarjoaa mahdollisuuden hyötyä automaatiosta, robotiikasta ja tekoälystä ilman omia investointeja, Azets Insight Oy:n toimitusjohtaja Ulla Nikkanen toteaa.

Azets on Pohjoismaiden johtava taloushallinnon, HR:n ja palkanlaskennan palvelujen ja ohjelmistojen tarjoaja.

Parempi työtyytyväisyys

Robotisaatio ja automatisaatio lisäävät työtyytyväisyyttä. Muutos ei tee tarpeettomaksi esimerkiksi kirjanpitäjien ja palkanlaskijoiden osaamista, vaan jatkossa he pääsevät näyttämään asiantuntijuuttaan uudella tavalla talous- ja palkkahallinnossa.

– Poistamme työstä toistuvat ja manuaaliset rutiiniprosessit. Muutoksella on positiivinen vaikutus myös työtyytyväisyyteen, kun henkilöstö pääsee tekemään palkitsevampia asiantuntijuutta vaativia tehtäviä, Nikkanen sanoo.

Henkilöstö tarvitsee lisäkoulutusta ja uudenlaisia valmiuksia muuttuvaan työhön, jotta asiat saadaan rullaamaan sujuvasti ja tehokkaasti. 

– Muutoksen tahti on nopea, mutta ei niin nopea, etteikö kouluttautumalla pysyisi mukana, Azetsin RPA-asiantuntija ja tiiminvetäjä Tuomas Kyheröinen toteaa.

Muutos tehdään yhdessä

Uudenlainen tapa tehdä työtä ja toiminnan kehittäminen edellyttävät myös ammatillisten raja-aitojen madaltumista esimerkiksi taloushallinnossa ja teknologiassa. Paras lopputulos saadaan, kun saman pöydän ääreen saadaan eri alojen osaajia. Robotisaation hyödyntämiseen tarvitaan teknologian tuntevan asiantuntijan ohella asiaosaajia ja prosessit hallitsevia työntekijöitä. 

– Lähdemme siitä, että päivittäistä työtä tekevät asiantuntijamme tuntevat parhaiten nykyisen työprosessin. He tietävät myös, mitä pitäisi tehdä, jotta tästä työstä saataisiin sujuvampaa, Nikkanen sanoo. 

– Parhaat ideat löytyvät tekijöiltä, joten heitä pitää kuunnella aivan erityisesti. Erilaiset kehitysviritykset eivät toimi, jos joku muu niitä kehittää organisaation ulkopuolella, Kyheröinen jatkaa.

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Azets

Azets

Azets on talous-, palkka-, HR- ja neuvonantopalveluja sekä niitä tukevia teknologiaratkaisuja tarjoava Pohjoismaiden johtava toimija, joka palvelee asiakkaita henkilökohtaisesti niin digitaalisesti kuin paikallisesti. Yli 6 500 asiantuntijaamme auttavat asiakkaitamme keskittymään liiketoimintaansa ja saavuttamaan tavoitteensa.