Palkitseminen osaksi liiketoimintastrategiaa

Digitalisaatiosta on jo tullut pikemminkin sääntö kuin poikkeus ja tekoälyn kaltaiset uudet tekniset ratkaisut pystyvät suoriutumaan koko ajan edistyksellisemmistä tehtävistä. Siitä huolimatta onnistuminen kiihtyvässä kilpailutilanteessa lepää edelleen mitä suurimmassa määrin inhimillisten hartioiden varassa.

Palkitseminen osaksi liiketoimintastrategiaa

Tietyillä toimialoilla ja esimerkiksi kasvuyrityksissä oikeiden ihmisten löytäminen ja sitouttaminen onkin jo muodostunut suoranaiseksi menestymisen pullonkaulaksi.

– Avainhenkilöiden rekrytoiminen koetaan vaikeaksi, toisaalta henkilöstön vaihtuvuus nähdään monessa yrityksessä kehitystä hidastavana haasteena, toteaa Henki-Fennian myynti- ja asiakkuusjohtaja Kari Wilen

– Tässä auttaa monitahoinen ja hyvin suunniteltu palkitsemisjärjestelmä, joka pystyy sekä houkuttelemaan että sitouttamaan.

Taloustutkimuksen Henki-Fennian toimeksiannosta tekemästä tutkimuksesta käy ilmi, että 92% yrityspäättäjistä uskoo henkilöstön palkitsemisen kasvattavan yrityksen tulosta. Vastaavasti vain kaksi prosenttia mittasi kasvu- ja tulostavoitteitaan yli kolmen vuoden ajalta. 

– Palkitsemiseen suhtaudutaan tyypillisesti liian yksioikoisesti, Kari Wilen huomauttaa. – Toimiva järjestelmä on linjassa yrityksen strategian kanssa ja ottaa kantaa myös muihin asioihin kuin liikevaihtoon.

Yksi esimerkki suosiotaan kasvattavasta, myyntibonuksia laaja-alaisempaa merkitystä tarjoavasta palkitsemisjärjestelmän osasta on eläkeajalle lisää taloudellista turvaa tuova vapaaehtoinen eläkevakuutus. Tämän päivän sote-puristuksessa se on osoitus vastuullisesta henkilöstöpolitiikasta ja erinomainen rekrytointivaltti kaikenikäisille.

Kilpailu osaajista kovenee samalla kun ihmiset hakevat niin työltään kuin työnantajaltaan rahallista korvausta huomattavasti syvempää merkitystä. Sitouttava palkitsemismalli ottaa huomioon niin yrityksen ja työyhteisön kehittymisen kuin työntekijän henkilökohtaisetkin tavoitteet.

Kari Wilenin 7 vinkkiä toimivaan palkitsemisjärjestelmään

  1. Peusta palkitseminen kasvuun ja tulokseen; yksinkertaiset ja saavutettavissa olevat tavoitteet motivoivat parhaiten.
  2. Hyödynnä palkitsemista rekrytoinnissa; selkeä kannustinohjelma viestii tehtävään liittyvästä arvostuksesta.
  3. Tasapainota kannustimet; vuosi ei riitä kaikkien tavoitteiden saavuttamiseen, eikä raha ole ainoa tapa palkita.
  4. Huomioi ikärakenne ja osaaminen; sitoutumisen aste ja henkilökohtaiset tavoitteet muuttuvat yleensä iän myötä.
  5. Viesti hyödyistä ja anna palautetta; selkeää, reilua ja johdonmukaiseksi koettua tietoa arvostetaan eniten.
  6. Mittaa tyytyväisyyttä; vallitseva tilanne määrittää pitkälti sen tason, jota kannattaa lähteä tavoittelemaan.
  7. Muista sitouttaminen myös yrityskaupoissa ja sukupolvenvaihdoksissa; muutostilanteissa avainhenkilöiden merkitys korostuu entisestään. 

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Henki-Fennia

Henki-Fennia

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia on erikoistunut vapaaehtoisiin henki-, eläke- ja säästövakuutuksiin sekä vakuutukselliseen varainhoitoon. Se on Fennian sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö. Autamme asiakkaitamme menestymään varmistamalla heidän taloudellisen turvallisuutensa riskienhallinnan ja varainhoidon keinoin. Yritykset, yrittäjät, yksityishenkilöt ja kotitaloudet hyötyvät monipuolisista palveluistamme - ammattilaiset apunaan.