Työuupumus ulottuu johtoryhmän pöydälle

Työuupumus aiheuttaa valtavat määrät inhimillistä kärsimystä ja suuret kustannukset yrityksille. Noin joka neljäs työikäisistä suomalaisista kamppailee vähintään lievän työuupumuksen kanssa.

Työuupumus ulottuu johtoryhmän pöydälle

Arvioiden mukaan vakavasta työuupumuksesta kärsii 2–3 % suomalaisista työikäisistä. Toipuminen voi viedä kuukausia ja pahimmillaan työuupumus voi johtaa pysyvään aivotoiminnan muutokseen. Pidemmälle edennyt työuupumus tuo useasti mukanaan uni- ja mielenterveysongelmia, joiden myötä työkyky häviää. Lievän työuupumuksen vaiheessa ongelmat olisivat ratkaistavissa työn sujuvuuteen liittyvillä muutoksilla, mutta harva esimies kykenee kohtaamaan työuupumuksen oikein.

Mielenterveyden häiriöt kasvussa

Viimeisen kolmen vuoden aikana mielenterveyden häiriöiden perusteella sairauspäivärahaa saaneiden määrä on kasvanut 43 %. Naisilla mielenterveyden häiriöt ovat yleisin peruste sairauspäivärahan myöntämiselle. Kolmessa vuodessa mielenterveyden häiriöiden perusteella sairauspäivärahaa saavien määrä on kasvanut jopa 57 % 16-34 vuotiaiden naisten keskuudessa.

Mielenterveysongelmat, niistä syntyvä tuottavuuden lasku ja lisääntyvät kustannukset ovat saapuneet jokaisen johtoryhmän työpöydälle.

Uusi liiketoimintaympäristö pakottaa muuttumaan

Autan itse työssäni johtoa toimimaan tässä uudessa liiketoimintaympäristössä, jossa jopa puolet organisaation sairaspoissaoloista voi liittyä mielenterveyden häiriöihin. Joissain organisaatioissa mielenterveyteen liittyvät sairaspoissaolot ovat saattaneet jopa viisinkertaistua ennen kuin johtoryhmä herää pyytämään tilanteeseen apua mielenterveysalan asiantuntijoilta. Ikävien lukujen taustalta löytyykin usein puutteellisia organisaation toimintatapoja ja isoja liiketoimintamuutoksia, jotka ovat venyttäneet organisaation jaksamiskapasiteetin äärimmilleen. 

Esimiehet voimattomia

Tapaan jatkuvasti työssäni esimiehiä, jotka ovat neuvottomia mielenterveyteen liittyvien tilanteiden eteenpäin viemisessä. Tilannetta ei usein auta se, että terveydenhuoltojärjestelmän ja mielenterveysongelmien hoitamisen prosessit eivät ole erityisen yksinkertaisia. Autan työssäni esimiehiä kohtaamaan mielenterveyden häiriöt ja keskustelemaan henkisen jaksamisen teemoista, sillä oman esimiesroolin säilyttäminen ja samalla työntekijän riittävän lähellä pitäminen muodostaa kuormittavan ristiriidan, johon kokeneetkin esimiehet tarvitsevat apua.

Teksti: Kristian Kurikka

Kristian Kurikka on psykologi, joka toimii johdon kumppanina työuupumuksen vähentämisessä ja kouluttaa esimiehiä henkisen jaksamisen teemojen puheeksi ottamisessa. Hän auttaa organisaatioita varmistamaan, etteivät organisaation työprosessit tai organisaatiorakenteet synnytä henkistä kuormitusta.

Kaupallinen yhteistyö