Organisaation tiedot

Vantaan kaupunki

TSEMPATAAN YHDESSÄ – KUMPPANUUDELLA TYÖELÄMÄÄN (1.1.2018 – 31.12.2019).Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa hankkeessa pilotoidaan yhteistyössä Vantaan kaupungin, maahanmuuttajajärjestöjen, Uudenmaan TE-toimiston ja Kiipulasäätiön kanssa uudenlaista kumppanuusmallia, jolla tähdätään pitkään Suomessa asuneiden maahanmuuttajien työllistymiseen ja kotoutumisen edistämiseen.Järjestöistä mukana ovat Vantaan venäläinen klubi ry, Sahan-seura ry, Itä-Vantaan somalikulttuuriyhdistys ry, ja Hakunilan kansainvälinen yhdistys ry.Tavoitteena on kulttuuritietoinen, asiakaslähtöinen, saavutettava matalan kynnyksen palvelu. Järjestöt tuovat hankkeeseen asiakaskuntansa, tietoa maahanmuuttajien keskeisistä tarpeista sekä kulttuurista ja kielellistä erityisosaamista. Kaupunki ja TE-toimisto puolestaan tarjoavat laajan palveluiden kirjon sekä linkin muihin viranomaistoimijoihin. Kiipulasäätiö kehittää hanketiimille koulutuspakettia, jonka avulla voidaan lisätä eri toimijoiden ohjausosaamista ja tukea ohjaustahojen tietotaidon ja ammatillisen osaamisen kasvua.Matalan kynnyksen palvelukonseptia kehittämällä edistetään myös maahanmuuttajajärjestöjen osaamista ja selkiytetään viranomaisten ja järjestöjen rooleja kotouttamistyön kentällä.Lisätietoa hankkeesta: Projektipäällikkö Suvi Lindén, puh. 040 1938397 suvi.linden@vantaa.fi