Organisaation tiedot

Taikatahti Oulu ja Helsinki

Taikatahti on toteuttanut suomalaisiin oloihin mukautettua italialaista Reggio Emilia -kasvatusfilosofiaa vuodesta 1998 lähtien. Lapsilähtöisessä pedagogiikassa lapsi on oman oppimisensa keskiössä. Päiväkodin vaihtuvissa projekteissa eri sisältöalueet, esimerkiksi kuvaamataito, musiikki, äidinkieli, ympäristöoppi ja matematiikka, nivotaan yhteen. Oppilaat tekevät muun muassa musiikkinäytelmiä ja omaa musiikkia.